İnsicam

Sayı 07

Son iki yıldır pandemi sürecinde eğitim hayatımız büyük yara aldı. Yeni dönemde şartların yüz yüze eğitime imkân verecek şekilde olmasını temenni ediyoruz. Daha sağlıklı, daha huzurlu günlerde buluşmak umuduyla Mün’im olan Rabbimize emanet olunuz.

Mün’im olanın adıyla...

Kıymetli okuyucularımız, yeni bir sayımızla huzurlarınızdayız. Huzurunuza vesile olmasını niyaz ederiz.

Geçtiğimiz aylar, yandığımız aylardı; ormanlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz yandı. Bugünümüz yandı, geleceğimiz yandı. Kimin yaktığı, neden yandığı hiç önemli değil. Çünkü yanan önemliydi, biz önemliydik, toprağımız, ormanlarımız önemliydi. Yanan o ormanlarda, yanan toprağın altındaki ve üstündeki milyonlarca hayvan önemliydi. Onların hepsi Rabbimizi tesbih eden, ona ibadet eden varlıklardı. Milletçe üzüldük.

Malum, canlılar bir çevre içinde yaşarlar. Sağlıklı bir çevre, hayat için zorunludur. Bundan dolayı mezkûr konuyu ele alalım, uzmanların, yazarların görüşlerini, değerlendirmelerini paylaşalım istedik. Aslında bu konuyu, müsilaj vesilesiyle geçen ay işleyecektik. Nasip bu aya imiş. Tabiat, çevre hususunda duyarlık oluşturmada bir nebze katkımız olursa kendimizi bahtiyar hissedeceğiz. Mün’im olan Rabbimizin ihsan ve ikramlarını korumak, bizden sonrakilere aktarmak, İslamî ve insanî vazifedir.

İÇİNDEKİLER

İNSANIN GÖÇLE İMTİHANI

Biz insanız ve hepimiz göçmeniz; çünkü ruh taşıyoruz. Mustafa Özsaray Dr. Öğretim Üyesi, FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi Son yıllarda İslâm ülkelerinde yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklar sebebiyle Türkiye’ye sığınanlar oldu. Bunun dışında Asya ve Afrikalı bazı göçmenlere şehirlerimizde şahit olmaktayız. Afganistan’da Taliban’dan kaçan yeni göçmenlerin yollara düştüğü ve bunların bir kısmının da ülkemize gelmek istediği […]

Yarım Asırlık Savaş Sonunda Afganistan’da Ulusal Barış Eşiğinde Tâlibân

20 yıllık savaşın ardından ABD’yi hezimete uğratan Tâlibân, şimdi eşiğine ayak bastığı ulusal barış için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Yarım asra yakın bir zamandır süren çok yönlü, çok taraflı bir savaşı barışla taçlandırabilecek bir Tâlibân, ülkesi ve halkına en büyük iyiliği yapmış olacaktır. Mahmut Osmanoğlu Tâlibân’ın 20 yıllık dağda silahlı mücadele ve başkentlerde yürüttüğü […]

BAHATTİN YILDIZ’IN GÖZÜNDEN AFGANİSTAN

Son dönem İslami hareketin en önemli isimlerinden birisi, şüphesiz Bahattin Yıldız’dır. Ülkemizde İslami hareketin filizlenmeye başladığı 1970li yıllarda silinmeyecek izler bırakmıştır. Gençliğinin ilk yıllarından itibaren sorumluluk üstlenmiş, lise ve üniversitelerde hem ağabeylik yapmış hem de dönemin önemli hareketi olan MTTB’ye omuz vermiş, Akıncılar içinde mühim işler yapmıştır. O, Müslümanların derdi ile dertlenen, imkânlarını zorlayarak yardımcı […]

Kırk Kandil -7-

Hz. Osman (R.A) Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Osman b. Affan b. Ebülas b. Ümeyye, Kureyş kabilesinin […]

İNCİ MERCAN GERDANLIĞI -6-

Zübeyir Bin Avvam (R.A) Rasulullah (sav) efendimizden tekrarlarla 71 hadis rivayet etmiş; 2 hadiste Buhari ve Müslim ittifak etmiş, 4 hadisi Buhari, 1 hadisi de Müslim Sahihlerine almıştır. Ahmet Poçanoğlu Emekli Konya İl Müftüsü      6. HADİS عن عروة عن عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن […]

Prof. Dr. Nevzat Kor ile Çevreyi Konuştuk

Çevre Mühendisliği konusunda büyük çalışmaları, hizmetleri olan, yüzlerce talebe yetiştiren, Türkiye’nin duayen hocalarından Prof. Dr. Nevzat Kor ile Haliç’in kirlenmesi, kanalizasyon sistemleri, çevre sorunları ve enerji kaynakları üzerine söyleştik. Nevzat Hocanın bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak bilhassa son zamanlarda gündemimizde fazlaca yer tutan müsilaj meselesinin olası çözümleri üzerine konuştuk. İNSİCAM SÖYLEŞİ Hocamıza söyleşi için çok […]

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ORMAN YANGINLARI VE ORMANLARIN GELECEĞİ

İklim değişikliği; ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini etkileyerek insanları etkilemektedir. Ekosistemler; belirli bir alandaki tüm canlıların yanı sıra etkileşimde bulundukları hava, su, toprak ve güneş ışığı gibi cansız varlıkları da içerir. Yılmaz Çatal Prof. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi İnsanoğlunun doymak bilmez enerji ihtiyacı nedeniyle; fosil yakıtların kullanımı, orman alanlarının daraltılması, arazi […]

ULUSLARARASI ÇEVRE ve AHLÂK SEMPOZYUMLARI

Çevre ve ahlak sempozyumları, çevre sorunlarını maddi sebep-sonuç zinciri içinde ele almanın yanında modern çevresel felaketlerin temelindeki felsefi ve sosyolojik arka plana, manevi ve ahlaki değerlerin aşınmasına ve bunların çözümlerine yönelik tebliğlerin sunulduğu çok disiplinli bir bilimsel platform olarak dikkati çekmektedir. Ali Öztürk Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sempozyum ya da Türk Dil Kurumunun […]

ÇEVREYİ MERKEZE ALMAK

Çevreyi tahrip eden unsurları bilimsel araştırmalar eşliğinde bir bir sıralıyorlar, çözüm önerileri getiriyorlar, alarm zilleri çalıyorlar. Ama şu soruları sormaktan ısrarla kaçınıyorlar: İnsana ne oldu da bu denli tahripkâr oldu? Tahripkâr insanın evrenle ilişkilerini tanzim eden hangi temel felsefedir? Kemal Mansur Çevre kavramı, popüler anlamlarıyla marazi bir teolojik, kültürel, politik zemin üzerine oturtulsa da ihtiva […]

YEŞİL CAMİLER

Dünya kamuoyunda büyük ilgi uyandıran Cambridge Merkez Camii, Avrupa’nın çevre dostu ilk camii olarak lanse edilmiştir. 2008 yılında başlayan çalışmalar 2019’da tamamlanmış ve dokuz ödül almıştır. Ali Kuzudişli Prof. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genel itibarıyla dinler, insanın tabiatın bir parçası olduğunu ve ona saygılı olunmasını, zorunlu olmadıkça herhangi bir canlıya zarar verilmemesini öğütler. Dinler […]

Osmanlı Ormancılığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri

Milli Mücadele Dönemi’nde Ankara Hükümeti, hazırladığı kanun tasarısında ömür boyu kürek cezasını yinelemiştir. Bu konuyu detaylıca anlatmamızın sebebi ormanlarımız hiçbir dönem başıboş bırakılmamıştır. Erhan Kılıç Orman Yüksek Mühendisi İçinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla orman yangınları gündemdeki yerini korumaktadır. Ülkemizde orman yangınlarının geçmişini, mücadele yöntemlerini ve hukuki yönünü bilmekte fayda vardır. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır.  […]

Ruhu Kirlenen İnsan, Çevreyi Kirletir

Çevre kirliliği, ruhu kirlenen insanın bir eylemidir. Bir sonuçtur yani. Kar hırsı ile gözü dönmüş kapitalistler için tek kutsal kavram kar olduğu için elbette kirlilik onların umurunda olmayacaktı, bunda şaşılacak bir şey yok. Derviş Çelebi Çöp kavramı ile ilk tanışmam 1970’li yıllarının ikinci yarısında köyümden çıkıp şehir merkezinde ortaokula başlamamla aynı yıllara rastlar. Gerçi, sanayi […]

YOK OLAN GELECEĞİMİZ

Yükselen tüketim kültürü, gelişen sanayi üretimi ve vahşi hammadde kullanımı tüm canlıların ortaklaşa yaşadığı doğayı berhava ediyor. Ebubekir Dilekçi Eğitimci-Yazar İnsanoğlu, kendisine verilen akıl yeteneğiyle yeryüzündeki tüm yaratılmışlardan ayrılıyor. Yüzyıllar boyu biriktirdiği bilgiyi mantıksal bir kurgu içinde kullanma becerisi onu uzay çağının eşiğine getirdi. Yeryüzünün sırlarını keşfetmesi, maddenin yapısını analiz etmesi bilimin temel dinamiklerini oluşturdu. […]

Muhit: Yeni Bir Tabiat Tasavvuru

“Dünya dönüyor”  cümlesi ile dönmeyen dünya üzerine bina edilen dünya değişti, bu düzenin inşa ettiği değerler ve sosyal yapılar dönüşerek, değişimin yol açtığı sancı bütün insanlık ailesi tarafından hissedildi. Âdem Ceylan Mart 2020’ den bugüne yaşadığımız kriz günleri insanlık için büyük bir imkânı da beraberinde sundu: muhasebe. Yaşadığımız bu olağan dışı süreç; tüm insanlığı aynı […]

İnsan, Fıtrat ve Tabiat Üzerine

Zihninin tabiatla bağ kuran melekelerinin modern paradigmalarca talan edilmesi sonucu insan, tabiatı, savaşması ve yenmesi gereken bir düşman olarak görmeye başlamıştır. Tabiatın sömürülmesi, istifaden çok istila edilmesi ve doğal halinde bulunan her şeyin metalaştırılması üzerine kurulu olan bu sistem, vahşi ve gayri insanidir. Şehnaz Fındık Bugün insanlık atmosfer, biyoçeşitlilik, tatlı su kaynakları, kıyı alanları, sahiller, […]

Covid-19 Pandemisi ve Yeşil Alanlar

Dünyadaki tüm bu kısıtlamalar insan davranışlarında bir takım değişikliğe neden oldu. Örneğin, karantinadaki insanlarla yapılan anket sonuçlarına göre, kahir ekseriyetle Covid-19’un psikolojik etkilerinin stres ve kaygı olduğu ortaya çıkmıştır. Safa Balekoğlu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı 2020 yılının ilk çeyreğinde, dünya Covid-19 virüsünün yayılma hızını yavaşlatmak için bir dizi eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerin […]

Dünyaya İmar Edenler Değil, İmha Edenler Hâkim!

Batı’da ise kapitalist bir anlayışla yalnızca ceplerini doldurmaktan başka bir şey düşünmeyenler, çevreyi, tabiatı korumak gibi bir endişeyi hiçbir zaman taşımadılar ve halen de çok umurlarında değil. Mucahid Yıldız Bazı tevillerde ‘Cenab-ı Allah, Hz. Âdem A.S ile Hz. Havva validemizi cennetten çıkardığında dünyaya sürgüne gönderdi’ ifadesi yer alır. Yeryüzüne baktığımızda her karış toprağından neşvünema bulan […]

AHLÂKÎ BİR SORUN OLARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İnsan, yaşamak için tabiata muhtaçtır. Tabiata sahip çıkarsa, onu korursa o da ona hizmet etmeye devam eder. İnsan, hayatını devam ettirebilmek için elbette tabiatın imkânlarını kullanacaktır. Ancak bunun yanında tabiatın ona bir emanet olduğunu, onun sadece kendisine mahsus olmadığını, gelecek nesillerin de bunda hakkı olduğunu unutmayacaktır. Mustafa Özel Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi İnsan, […]

SEYFULLAH ŞENEL “ÇEVRİMİÇİ GENÇLİK” KİTABINI ANLATTI

Dijital bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve daha fazlası günlük hayatımızı ele geçirmiş durumda. Çoğu insan sanal dünyanın içerisinde adeta kaybolmuş gibi… Dolayısıyla bu sanal hayata bağımlı olmanın sakıncaları üzerine düşünmeye başladık. Medeniyet TV Yayın Yönetmeni ve yazar Seyfullah Şenel, “Çevrimiçi Gençlik” isimli yeni eseriyle okurlarına sanal dünyanın gerçeklerini, alışkanlıklarımızın serüvenini ve küresel […]

Ahlak Krizi

Dindarlar dinlerini çok “samimi” ve “dürüst” yaşasalar bile ahlaki meşruiyet sorunundan kurtulamazlar. Dolayısı ile yeni nesiller ile kopuşları da kaçınılmaz olacak. Zübeyir Nişancı Dr., Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Dindar camianın yaşadığı ve dile getirdiği “Ahlak Krizi” meselesinin temellerine dair bir müzakereyi paylaşmak isterim. Meseleyi kürtaj, yeni cinsel eğilimler ve Deizm meselesine […]

GAZÂLÎ’DEN GİDEN BİR YOL YUNUS’A

Mevlana Farsça yazdığı mesnevisiyle, Yunus Türkçe dillendirdiği şiirleriyle, Gazâlî -kendisi farisi olmakla birlikte, daha çok ilim dili olan- Arapçayla hep aynı hakikat bahçesinin hikmetlerinden güller dermişlerdir. Mülayim Sadık Kul Biz Yunus’u ilk defa analarımızın mırıldandığı ‘‘Sordum sarı çiçeğe‘‘ mısralarıyla duyduk. Derinlemesine ne anlama geldiğini bilmeden de ilk öğrendiğimiz ilahiler arasına katıverdik. Derken gün gelip yolumuz […]

ABDULKADİR es-SUFİ

Alışagelmedik bir yolculuk hikâyesi ile başlayan Gariplerin Kitabı, aslında arkasında hiçbir şey bırakmadan giden insanların öyküsünü anlatıyordu.  Teslimiyet böyle bir şeydi çünkü. Sevdiklerini, yaşadıklarını, biriktirdiklerini bir daha geriye dönmeden bırakabilmek… İbrahim Tığlı Gazeteci-Yazar Rahmetli Abdulkadir es-Sufi’yi İsmet Özel çevirisi ile Yeryüzü Yayınları’ndan çıkan “Gariplerin Kitabı” ile tanımıştım. Jan Dallas adıyla da bilinen Abdulkadir es-Sufi’nin bu […]

Abdulkadir es-Sûfî

Akif Emre- Söyleşi Bu metin, Âkif Emre’nin Büyüyen Ay Yayınları’ndan çıkan “Söyleşiler” adlı kitabından (syf. 115-128) derlenmiştir. 1930 yılında İskoçya’da doğan Abdülkadir es-Sûfî (Ian Dallas) Şazeliyye tarikatı (Darkaviyye kolu) şeyhi ve Dünya Murabitun Hareketi kurucusudur. İslam, tasavvuf ve siyaset teorisi üzerine birçok kitabın yazarıdır. 1967 yılında Fas’ta İslam’ı kabul etti ve Abdulkadir ismini aldı. Daha […]

OKULDA YAPILABİLECEK BİRLİKTE OKUMA ÇALIŞMALARI

Okuyan, müzakere eden, fikir üreten öğretmenlerden oluşan bir okul kadrosu olumlu okul ikliminin en önemli unsurlarındandır. Sinan Özyurt İnsan bir iklimde yetişir. O iklimi oluşturan unsurların tamamı insanın yetişmesine etki eder. Öğrencilerin yetişmesinde de en az müfredat ve dersler kadar etkili olan bir husus da okul iklimidir. Okul iklimini olumlu yönde etkileyen çalışmaların başında da […]

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek: Güney Kore’de İslamiyet

Güney Kore’nin İslam dünyası ile ilk münasebetinin 7-9. yüzyıllarda, Müslümanların Doğu Asya’ya deniz yoluyla yaptıkları ticaretler ile başladığı bilinmektedir. Sevde Öztürk Doktora Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi Kore Savaşı, dünyada ve Türkiye’de çok sayıda akademik, edebi ve tarihi çalışmanın gündeminde olmuştur. Kore, Türk Ordusunun gösterdiği mukavemet, fedakârlık ve cesaretle tarihimizde pek çok kez kaleme alınırken Kore […]

ÇİN’DE İSLAM VE ÇİNLİ MÜSLÜMANLAR

Çin’de en son resmi verilere göre (2010 yılı verileri) 23 milyon civarı Müslüman yaşıyor, Çin’in bir buçuk milyarlık devasa nüfusuna oranla bu çok çok az gibi görünse de aslında bu sayı birçok Müslüman nüfusun yoğun ülkenin nüfusundan bile fazla Elvida Ünal Dr., İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü İlim Çin’de de olsa gidiniz, bu mübarek hadisi-i […]

ISFAHAN’IN BAĞRINDAKİ GİZLİ HAZİNELER

Buralardan sayısız ilim adamı, sanatkâr, şair ve yazar yetişti. İmam Cüveyni, İmam Kuşeyrî, İmam Gazali, Kaşgarlı Mahmud, Ömer Hayyam, Muızzî onun bereketli zamanlarına şahitlik eden isimler oldular. Rıdvan CANIM Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur.”    Nejat Muallimoğlu  Isfahan Cuma Camii ile kapalı çarşının […]