İnsicam

Sayı 08

Dergimiz İnsicam’da belki de ilk kez bu kadar yazar aynı konuyu değişik açılardan değerlendirmeye çalıştı. Konuya bir nebze de olsa ışık tutabildiysek, ne mutlu bize!

Alîm olanın adıyla.

 

Kıymetli okuyucularımız, sizleri bir sonbahar selamıyla selamlıyoruz. Yazın bereketli aylarını arkada bıraktığımız şu günlerde hüznün baskın olduğu zamanları yaşıyoruz. Rabbimizin her mevsimi, her ayı, her günü ayrı bir güzel. Tabii ki güzel bakmasını bilene, güzeli görebilene.

Ülkemizde eylül ve ekim ayları, eğitim-öğretim hayatının hareketlendiği, bereketlendiği aylardır. Eylülde ilk ve orta dereceli okullar açılır. Üniversitelerin bir kısmı eylül sonunda, bir kısmı da ekimde kapılarını öğrencilere açar.

Ekim sayımız, okullarımıza, derslerimize, eğitim sistemimize dair yazıların öne çıktığı bir sayı oldu. Takdir edersiniz ki, her konuyu, her sorunu, her alanı ele almak, tartışmak, çözüm önerilerinde bulunmak bir derginin sınırlarını aşar. Eğitim meselemiz, kadim bir konudur. Özellikle son bir iki yüzyıldır gündemin değişmez maddelerinden biridir. Millî Eğitim Şûrası’nın 1-3 Aralık 2021 günlerinde 20. kez toplanacak olması, konunun ehemmiyetini göstermektedir. Dergimiz İnsicam’da belki de ilk kez bu kadar yazar aynı konuyu değişik açılardan değerlendirmeye çalıştı. Konuya bir nebze de olsa ışık tutabildiysek, ne mutlu bize!

İÇİNDEKİLER

Yine Yakmış Yar Storynin Ucunu, Instagram’da Sevda Çekmek Zor Diyor

“Konuşmak” sıradanlaştı, yeni dönemin Ali’leriyle Ayşe’leri bakışmakla yetinmeyip “çıkmaya” başladılar. Bu yeni ilişki biçimine batılıların “flört etmek” dediği kavramın Türkçeleşmiş halidir desek yeridir. Derviş Çelebi Sevgili dostlar, dergimizin ilk sayısında “ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye” başlıklı bir makale yazmıştım. Okuyanlarınız hatırlayacaktır, bu yazı, bir türkü üzerinden kadın erkek ilişkilerini daha çok kadınların bakışı üzerinden anlamaya […]

VELÂDET ŞİİRLERİ

Doğum yeri ve doğum zamanı manalarına gelen mevlid kelimesi, edebî ıstılahta ise Hz. Peygamber’in doğumu başta olmak üzere nübüvveti ile ilgili bazı önemli hadiseleri anlatan, genellikle mesnevi biçiminde yazılan manzum eserleri ifade eder. Ali ÖZTÜRK Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Bu şeb hurşîd-i evreng-i risalet geldi dünyâye Muhammed Mustafa’nın nûru saldı âleme sâye“ Abdurrahman […]

Kırk Kandil -8-

Saîd b. Zeyd (R.A) Saîd b. Zeyd’in, Hz. Ebubekir gibi İslam’ın Mekke’de yayılması için çalışanlardan biri olduğu kaydedilmektedir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Saîd b. Zeyd, Kureyş kabilesinin Adiy koluna mensup bir sahabidir. Onun babası Zeyd b. Amr İslâm gelmeden önce Mekke’de putlara tapmayan, onlar adına kesilen hayvanların […]

İNCİ MERCAN GERDANLIĞI -7-

Abdurrahman b. Avf (R.A) İlim noktasında da Abdurrahman b. Avf, Rasûlüllah zamanında fetva veren, sonrası dönemlerde de fetvaları çok olan fakih sahabedendir. Ahmet Poçanoğlu Emekli Konya İl Müftüsü 7. HADİS :حديث أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، عن عبد الله بن […]

Bilmek Ne İşe Yarar, Bilince Ne Oluyor?

Etimolojinin dolaylı olarak da olsa itiraf etmesi bir tarafa her okul, bir ekol yani klişedir. Öğrenciler kurulmuş bir cümlenin arkasında sıra olurlar. Zihin okulun dışına çıktıkça özgürleşir. Sınıftan avluya ve bahçeye, oradan da sokağa taşan eğitim-öğretim kalıbını kırmış sayılır. Dört duvar arasında derslik dışına çıkmayan eğitimin statükoya adam yetiştirmekten öte bir fonksiyonu yoktur. Hüseyin AKIN […]

EPİSTEMOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN YENİ BİR EĞİTİM PARADİGMASI İHTİYACI

Fikir oluşturma sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır bilgi. İnsan evvela bilgi edinir. Daha sonra edindiği bilgileri akıl yardımıyla “ilişkilendirerek(bağ kurarak)” fikir haline getirir. Bilinçli eylemler ve yorumlar bu fikirler doğrultusunda hayat bulur. Kamil Ergenç Eğitimci-Yazar Eğitim, modern sosyal bilimciler tarafından genel olarak, davranış değiştirme süreci olarak tanımlanır. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için, kişinin bile […]

Yeni İnsan, Eski Okul

Modern toplum ve modern devletin ortaya çıkışında ve sürekliliğinin sağlanmasında eğitimin rolünü konuşmamak, meseleyi idrak etmemek demektir. Adem Ceylan Son iki yıldır yaşadığımız olağan dışı günlerin hayatımıza ilk dokunan kısmı, okulların kapanması oldu. İki hafta arayla başlayan sürecin uzamasıyla birlikte okul, eğitim, öğretmenlik gibi birçok kelime günlük konuşmaların en çok kullanılan kelimeleri haline geldi. Kapanmanın […]

Öğretmeni Nesneleştiren Eğitim Anlayışını Tartışmanın Zamanı Gelmedi Mi?

Uzaktan eğitim ile geçen sürecin çıktısına bakıldığında, Türkiye’nin en başarılı okullarından birisinde çalışan bir öğretmen arkadaşın tespitiyle de ifade edecek olursak, “okuldan/öğretmenden uzak geçen bu süreç, kayda değer öğrenme kayıplarına neden olmuştur.” İdris ŞEKERCİ Eğitimci-Yazar Aytaç Açıkalın,  “eğitim sisteminin kara kutusu” olarak tarif ediyor okulu. Devamında, bu karmaşık sistemi okuyan, açımlayan, bütün unsurları öğrenime yönelten saygın […]

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇOCUKLAR / ERGENLER ÜZERİNDEKİ FİZİKSEL ve PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Pandemi,  tüm dünyada etkileri görülen salgınlara verilen isimdir.  Bedensel sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla vurgulanmasına karşın, pandeminin psikolojik etkilerinin görece geri plana atıldığını söyleyebiliriz. Bekir EMİROĞLU Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2019 yılı itibari ile yeni tip bir korona virüs  (COVID-19),  Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde yayılarak […]

GÜNÜMÜZDE İMAM HATİP LİSELERİ

İmam Hatip Okullarımızda, günümüzde değişen şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün planlamaları çerçevesinde, öğrencilerimize doğru inanç, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazandırmayı hedefleyen çeşitli programlar geliştirilerek uygulanmaktadır. Hasan UYAR Eğitimci Merhum Celaleddin Ökten hocamızın öncülüğünde “Asrın ihtiyaçlarını müdrik, doğuyu ve batıyı iyi bilen, münevver, dindar görüneceğim diye mutaassıp olmayan, aydın desinler […]

İlahiyat Fakülteleri Üzerine Birkaç Mülâhaza

İlahiyat Fakültesi mezunlarının hizmet ve istihdam alanlarının çeşitliliğine bakıldığı zaman hizmet öncesinde verilen tek bir program yeterli değildir. Bir taşla otuz kuş vurmaya çalışmak sadece kaynak israfı ve başarısızlığa neden olmaz, çok daha önemlisi mezun olan gençlerde yetersizlik duygusuna neden olabilir. Muhammed Esat ALTINTAŞ Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim […]

İlahiyat Eğitiminin Problemleri

Din eğitimi veren kurumlara da personel kaynağı olan ilahiyatlar bir döngünün içerisinde yer alır. Fakültelerden din eğitiminde kalifiye mezunlar vermek demek aynı zamanda fakültelere kaliteli öğrenci gelmesi demektir.  Bu sebeple alan yeterliliğinin yanı sıra bir de işin pedagoji eğitimi boyutu bulunmaktadır. İsmail ERKEN Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat/İslamî ilimler […]

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÜZERİNE

Lisansüstü eğitim-öğretimin iyileşmesini, niteliğinin artmasını sağlamak için belirli bir program dâhilinde üniversitelerin ve onlara bağlı olarak enstitülerin belirli alanlara yönelmesi, buralarda yoğunlaşması, uzmanlaşması gerekir. Mustafa ÖZEL Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Üniversitelerde eğitim üç şekilde gerçekleşir: Ön lisans, lisans ve lisansüstü. Ön lisans programları iki yıl gibi kısa sürelidir, lisans dört ila altı yıl […]

Gençlik ve Edebiyat

Televizyon dizilerinde oyuncuları kitap okurken, şiir okurken veya bir edebi metne gönderme yaparken göremiyoruz maalesef. Romanlarımızdan uyarlanan diziler de orijinal metinden çok uzağa savruluyor; iletisi abartılı görsellerde kayboluyor. Raif NAS Eğitimci Bu yazıda orta dereceli okullarımızda edebiyat eğitimini değerlendireceğiz. Zaman zaman ülkemizde kitap satışlarına veya kitap okuma oranlarına dair istatistikler yayınlanır, biz de dünya ölçeğindeki […]

Türkçe-Edebiyat Öğretimiyle Gönüller Yapmak

Muallim Naci’den Mehmet Akif’e, Necip Fazıl Kısakürek’ten Tevfik Fikret’e, Yahya Kemal’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Faruk Nafiz Çamlıbel’den Reşat Nuri Güntekin’e, Ahmet Haşim’den Halide Nusret Zorlutuna’ya daha nice büyük edebiyatçı vardır ki edebiyat öğretmeni olarak çalıştıkları dönemde en az okurları kadar öğrencilerinde de iz bırakmış; onlara hayallerine ulaşma yolunda sanata tutunmanın yöntemini öğretmiştir. Gülcan CELAYİR 15 […]

İmam Gazâlî’de İlim ve Eğitim

Evladını münazara ilminden ve cedelden men ettiğinde, oğlu ona, neden kendisinin daha önce yaptığı bir şeyden men etmeye çalıştığını söyleyince büyük İmam şu cevabı verir: ‘’Evladım bizler hakkın ortaya çıkması için tartışırken, şimdi sizler kendi haklılığınızı ispat etme gayretindesiniz.’’ diyerek kendi haklılığını ispat etme çabasının hayır değil şer olduğuna dikkat çekiyordu. Mülayim Sadık Kul Gazâlî’nin […]

Hayatın Vazgeçilmez Unsuru

Milyonlarca gencin okulları ve üniversiteleri doldurmaları, toplumun geliştiğine ve ilerlediğine işaret etmez. Şayet bu kalabalıklar cemiyet hayatında huzuru sağlayan güzel ahlak ve dürüstlük gibi mühim unsurları eğitimle kazanabiliyorlarsa, işte o zaman eğitimde başarı sağlanmış demektir. Mucahid YILDIZ Günümüzde eğitim kavramı yalnız başına içinde mutlaka öğretimi de bulunduran bir ifade olarak kullanılıyor. Eğitim olmadan öğretim mümkün […]

Avusturya’da İslam Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını – I

Avusturya’daki okullarda 1982’den beri İslâm Din Dersi okutulmaktadır. 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren Avusturya Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bildirisiyle ilkokul, orta okul, lise, meslek okulları ve meslek liselerinde sunulan İslâm Din Dersi müfredatları değiştirilip yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Erkan Erdemir Viyana İslam Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Giriş Son yıllarda genç nesilde artan şiddete başvurma […]

Sinema ve Eğitim

Sinema ve eğitim başlığı, sinemanın eğitsel özelliği dolayısıyla birlikte anılmaya müsait bir konudur. Sinema, doğası gereği toplumları etkileyen ve aynı zamanda toplumlardan etkilenen dinamik ve aktif bir kitle iletişim ve sanat unsurudur. Aşkın YILDIZ İnsanın ancak ruhunun onayladığı şeyleri yaptığını ifade eden Mark Twain, başkalarına iyilik yapmayı ve faydalı davranışlarda bulunabilmeyi de ancak ruhun bu […]

Dr. Fahri Solak ile “İstiklâliyetlerinin 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri” Üzerine

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yılı hasebiyle Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fahri Solak ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine Orta Asya’nın tarihi, kültürel ve siyasi geçmişinden günümüzdeki durumuna kadar pek çok soru sorduk. Kıymetli Hocamız ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri hakkında merak edilenleri konuştuğumuz söyleşimizin istifadeli olmasını umuyoruz. İNSİCAM Dr. Fahri Solak: 1965 yılında […]

İNSAN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Somali’de, Burma’da ve hatta yanı başımızdaki Azerbaycan’ın 2020’de verdiği Karabağ Savaşı’nda dahi Batı, kendi kavramlarında boğulmuştur. Güvenliğe, kalkınmaya ve yardıma konu olan “insan” asla Batı kafatasının ürünü olmayandır. Hristiyan olsa dahi aforoz edilen Doğu kiliseleri de buna dâhildir, iş birlikçisi Bereketli Hilal toplulukları da. Hal böyle iken kim, hangi evrensel ve insani yaklaşımlardan söz edebilir? […]

Afganistan’ın Çin ile İmtihanı

ABD ve Avrupa Birliği’nin şeriat savunucusu, radikal İslamcı terör örgütü olarak nitelediği Taliban’a sert şekilde yaklaşması, ülkeyi uluslararası kamuoyunda yalnızlaştırarak yeni iktidar açısından Çin ile işbirliğini elzem hale getiriyor. Bilal AKGÜNDÜZ Afganistan, aylardır hazırlığı yapılan ve 15 Ağustos 2021’de son bulan Taliban taarruzu neticesinde önemli bir iktidar değişimi yaşadı. Malum virüsün topluma nüfuz edişinden daha […]

ÇİN’DE İSLAM VE ÇİNLİ MÜSLÜMANLAR II

Han Kitap külliyatı fıkıh, kelam, akaid, hadis, tasavvuf gibi dini ilimlerin yanı sıra hac seyahatnameleri ve astronomi gibi birçok farklı dalda çeviri ve telif eserden oluşur. Elvida ÜNAL Dr., İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Bir önceki sayıda Çin’de İslam’ın varlığı ve ilk Çinli Müslümanlar hakkındaki konuları ele almıştık. İslam’ın Çin’ ne zaman ve ne şekilde […]

BİR DOKTORUN SOMALİ HATIRALARI

Somali’deki Hastanemizin Bakanlıkça teslim alınması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde protokolün kabul edilmesi sonrası Somali’deki Hastane faaliyetlerimizi resmen başlatmış olduk. Dr. Uğur Gençoğlu Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, Kurucu Başhekimi Somali’ye Gidiş Süreci 2013 yılında Sağlık Bakanlığı’nda yeni bir yapılanma başlamıştı. Merkezde Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuş ve illerde de buna bağlı genel sekreterlikler oluşturulmuştu. Ben […]

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek II: Kore Türk Taburu İmamları ve Faaliyetleri

Kore 1. Türk Tugayı İmamı Muhsin Örtülü bu imamlardan biridir. Muhsin Örtülü, Korelilerin gözünde ilk Müslüman lider imajını temsil etmiştir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Kıymetli Okuyucu, Güney Kore’de İslamiyet ve Müslümanlara dair yazı serimizin ikincisinde modern Güney Kore’de İslam dinin tanınması ve İslami pratiklerin anlaşılmasında etkili olan Kore Türk Tugayı imamlarının Kore […]

BİR HAKİKAT YOLCUSU: ABDULKADİR ES SUFİ

Abdulkadir Es Sufi bu defa ‘marifet’ kelimesinin ve bilgisinin üzerine yoğunlaşır. Kendi kendine sorular sormaya başlar: “Nedir bu marifet?”, “İnsanın tüm hayatını vereceği ve asla vazgeçmeyeceği bilgi marifet midir?” diye. Uzm. Dr. Selahattin Semiz Afiyet Hastanesi Başhekimi “Her arayan bulmaz, lakin bulanlar ancak arayanlardır.” Tercüme-i Hali 1930 yılında İskoçya’da doğan Abdülkadir Es-Sufi (Ian Dallas) Şazeliyye tarikatı (Darkaviyye […]

SERHAD’DE BİR OSMANLI ŞEHRİ: BELGRAD

Bugün Sırbistan’ın başkenti olan Belgrad, aslında bir zamanlar Osmanlı Sultanlarının da Balkanlarda vazgeçemedikleri bir şehirdir. Rıdvan CANIM Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yugoslavya’nın küçüle küçüle neredeyse bir Sırbistan’dan ibaret kaldığını artık Balkanlarla biraz ilgisi olan herkes biliyor. Ama görülen o ki Sırplar millet olarak hâlâ o eski “Büyük Yugoslavya” olma sevdası ve rüyası […]