İnsicam

Sayı 10

Yolumuzu aydınlatan, kalbimize umut ve heyecan katan, ruhumuzu besleyen, hepimizi geleceğe doğru kanatlandıran mütefekkir, şair, yazar ve dava adamı Üstadımız Sezai Karakoç (Mayıs 1933- 16 Kasım 2021), bu dünyadaki ömrünü tamamladı, sevdiklerine kavuştu.

Hayy olanın adıyla.

Yeni bir yılı bitirirken hüzünlüyüz, mahzunuz.

Işıksız, meşalesiz, kandilsiz kaldık.

Yolumuzu aydınlatan, kalbimize umut ve heyecan katan, ruhumuzu besleyen, hepimizi geleceğe doğru kanatlandıran mütefekkir, şair, yazar ve dava adamı Üstadımız Sezai Karakoç (Mayıs 1933- 16 Kasım 2021), bu dünyadaki ömrünü tamamladı, sevdiklerine kavuştu. Ardında kendilerine ruh üflediği binlerce er bıraktı. Hayatı boyunca erlerin, erenlerin, pirlerin yetişmesi için yazdı, çizdi, dergi yayınladı, kitap çıkardı. Şiirler, denemeler, hikâyeler yazdı, tercümeler yaptı. Sessizdi, ama arkasında çok hoş bir sada bıraktı.

16 Kasım 2021 tarihi, bundan sonra Sezai Karakoç olarak anılacak. Kendisine sonsuz mağfiret ve rahmet niyaz ediyoruz.

Geçtiğimiz ayın ortasında vefat eden Sezai Karakoç’u bir iki yazı ile yâd edelim diye düşündük. Ancak sayı ona ulaştı. Bir nebze de olsa kendisini anlatabildiysek, ne mutlu bize!

İÇİNDEKİLER

Babacığıma Mektup

Birbirimize hiç kullanmadığımız sır kelimelerimiz vardı babacığım. Gözlerimizden gönüllerimize transfer olan. Belki de kirlenmesinler diye hiç dudaklarımızdan dökmediğimiz kelimelerimiz. Zira harcıalem kelimeler değildi onlar. Kim bilir cennetteki ilk buluşmamıza sakladık telaffuzunu… Kemal Mansur Allah’ın selamı, bereketi, inayeti üzerinize olsun sevgili babacığım. Hâllendiğiniz hoşnut olduğunuz hâller, Rabbimi hoşnut eden hâller olsun. Âlî makamlarda konaklayınız inşallah. Siz […]

Yunus ve Mevlânâ Ne Diyor?

O hâlde, bir sorumluluk gereği olarak evvela Yunus ve Mevlânâ’nın zühd döneminden kendi devirlerine kadar gelen âlim, âbid ve mütefekkir sûfîlerin oluşturduğu Kur’ân ve Sünnet çizgisindeki tasavvuf anlayışının Anadolu’daki güçlü temsilcilerinden olduğunu belirtelim. Mustafa ÖZSARAY Dr., FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi Dünyada ve Türkiye’de birbirine zıt hayat anlayışlarına sahip kesimlerin, insanlığın ortak mirası düşüncesinden hareketle Yunus’a […]

M. TAHA BOYALIK EBUSSUUD TEFSİRİNİ ANLATTI

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık başkanlığında yürütülen Ebussuud tefsiri çalışması, geçtiğimiz ay yayınlandı. “İSAM yayınları arasından çıkan İrşâdü’l-Akli’s-Selîm ilâ Mezâya’lKitâbi’l-Kerîm, müellif” nüshası ve en eski nüshalar esas alınarak hazırlandı. İslam dünyasında büyük bir heyecanla karşılanan eser, tefsir literatürünün önemli kitaplarından kabul ediliyor. Biz de İnsicam dergisi olarak […]

Rasulullah’ın Kızı Zeynep

Zeynep’in annesi ve kız kardeşleriyle beraber Müslüman olduğu gelen rivayetlerden anlaşılmaktadır. Zeynep de diğer Müslüman kadınlar gibi İslâm’ın yayılması için gayret göstermiş, babasına yardım etmeye çalışmıştır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Farklı açıklamalar varsa da Zeynep kelimesinin “Zeynü Eb/Baba süsü veya Babasının Süsü” kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görüşü kabul […]

İnci Mercan Gerdanlığı -9-

Ebu Ubeyde Bin Cerrah (R.A.) Rasulullah (s.a.v) efendimizin bi’setinden 29 yıl önce, (581) Mekke’de doğmuştur. Babası Abdullah b. Cerrah (r.a), annesi Ümmü Ğanem’dir. Hem annesi hem babası Beni Haris kabilesindendir. Hz. Peygamber’in onuncu dedesi olan Fihr’de Rasulullah ile soyları birleşir. Adı Amir’dir ancak Ebu Ubeyde künyesiyle meşhur olmuştur. Ahmet Poçanoğlu Emekli Konya İl Müftüsü    9. […]

Üstad Sezai Karakoç’un Kronolojik Hayat Hikâyesi-1

Namazlarını da mümkün olduğunca kılmaya çalışır. Çok küçükken ilk izlenimi namazı öğrenemeyeceği şeklindedir. Babası kılarken bakar; ona çok karmaşık gelir namazın yapısı. Bunu yapamam diye düşünür. Fakat sûreleri ezberleyip kitaptan namazın nasıl kılınacağını da öğrenince kılmaya başlar. Evlerinde eski ilmihal, Dürr-i Yekta gibi kitaplar vardır. Onları da okur. Cuma namazlarını kaçırmamaya çalışır. Fahrettin GÜN      […]

Sezai Karakoç’un Bıraktığı Miras

Diriliş’le işaret edilen ideal ise İslam, İslam’ın Dirilişi, Kıyamet Aşısı İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü gibi kitaplarda yer almış olan yazılarla daha ilk dönemlerde tanımlanmış ve açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Yusuf YAZAR Sezai Karakoç’un vefatıyla kaybetmiş olduğumuz neydi ya da Sezai Karakoç ardında nasıl bir miras bıraktı sorularının cevabını vermeye çalışmak sanıyorum onu anlamak isteyenlerin […]

Hakikat Bir Şairi Kucakladığında

“Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır” sözleriyle, İslâm dünyasının son çağdaki görüntüsünün yanıltıcı olduğunu; “sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır” derken ise Allah’ın engin rahmet kapılarının açılmasının elimizdeki anahtarı görmekle başlayacağını söyledi. Musa’nın elindeki asayı fark etmesi gibi bir farkındalıktı istediği. Mustafa ÖZKAYA Sezai Karakoç aramızdan ayrıldı, ancak geride ilmek ilmek dokuduğu […]

Zor Yazı

Bu kıymetli miras için hemen şimdi söyleyebileceğimiz birkaç cümle elbette yetersiz olacaktır. Yapmamız gereken, bundan sonra bu mirasa daha çok sahip çıkmak ve onun eserlerini daha iyi anlamaya, kavramaya, çalışmak yine gençlere onun eserlerini okutmaya gayret etmektir.   Şakir KURTULMUŞ Yazar- Şair Büyüklerimizin, önderlerimizin aramızdan ayrıldığı haberlerini aldığımızda yaşıyoruz genellikle bu zorluğu. Boğazımız düğümlendiği gibi […]

Bir Medeniyet Savaşçısı Olarak Sezai Karakoç

Üstat Sezai Karakoç’un izini izleyenlere geride bıraktığı mirasına sahip çıkmak, diriliş ocağını tüttürmek, diriliş meşalesini yanık tutmak, onun fikir ve düşüncelerini yaygınlaştırmak gibi bir sorumluluk düşüyor.   Arif ALTUNBAŞ  “Senin kalbinden sürgün oldum ilkin  Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği  Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin dışında  Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim  Af dilemeye geldim […]

Yitik Cennetin Yolunda

İşte Yitik Cennet’in hikâyesi kısaca budur. Bu hikâyede bin bir türlü elem ve kedere rağmen hep yeniden yeşeren bir umut vardır, hep bir yeniden doğumun sancıları hissedilir. Hep bir çağrı vardır, bütün nesillere ve çağlara. Bu çağrı diriliş çağrısı; insanlığın dirilişinin çağrısıdır. Musa KIRCA A. Sezai Karakoç’un Aziz Hatırasına Güneşin doğuşu heyecan, batışı hüzün verir. […]

İmam Gazâlî’den Sezai Karakoç’a Uzanan Manevi Köprü: İhyâ ile Diriliş

Gazâlî’nin tasavvuf anlayışını, onun varlık ve bilgi felsefesini, insan ve aşk tasavvurunu bir cümleyle bir şiirle ifade etmek, ancak irfan mektebinin seçkin üyelerine has bir durum olsa gerek. Mülayim Sadık Kul Bu denememizde İmam Gazâlî’nin tasavvuf hakkındaki görüşlerine yer vermek istiyorduk. Bu konuda, İhyâ başta olmak üzere pek çok eser veren büyük âlimin görüşlerini böyle […]

Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif’i

Âkif’in doğduğu Fatih semti, İstanbul içinde ikinci bir İstanbul’dur. Devletin yürek köşesidir. Fatih Camii ve medreseleri etrafında yaşayan halk da devletin yürek halkıdır. Devletin mutlu günleri de hüzünlü günleri de burada yaşayan halkın yüzüne doğrudan yansır. Ali ÖZTÜRK Prof. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. “Boşuna yaşamadın, boşuna savaşmadın ve boşuna ölmedin.” Sezai Karakoç Bu yazı, […]

Diriliş Pîri Sezai Karakoç’un Ardından

Neden, diye düşündüm. Beni bu insanların ardından bu kadar üzülmeye sevk eden şey neydi? Hepsinin ortak özelliği olarak şunu gördüm: Onlar, kendileri için yaşayan insanlar değildi; başkalarını düşünen, bizim için, ümmetimiz için bir ömür boyu çırpınan insanlardı. Sezai Karakoç da hayatı boyunca İslam milletinin birliği ve İslam medeniyetinin dirilişi için çalışmıştı. Sinan ÖZYURT Eğitimci-Yazar 16 […]

Sezai Karakoç Bize Ne Söyledi?

Sezai Karakoç şiirinde coğrafya, mekân önemli bir yer tutar. Mekânsız yapamaz şair. Bu bağlamda şehir ve geleneksel hayatımızın mühim bir unsuru olan çeşmeler, başta gelir. Çeşmeler’i vardır Karakoç’un. Bunların ilki, Sultanahmet Çeşmesi’dir. Bir gençlik şiiridir (1956, Güz) Sultanahmet Çeşmesi, her daim genç kalan bir şiirdir, şairin kült şiirlerinden biridir aynı zamanda. Mustafa ÖZEL Prof. Dr., […]

Sosyal Medya Neyimiz Olur?

Sosyal medyanın geleneksel medyadan en büyük farkı, karşılıklı iletişime imkân tanımasıdır. Sosyal medyada kullanıcılar da içerik üreticisidir.  Bu durum birçok avantaj getirse de olumsuzlukları da barındırıyor. Bunlardan en önemlileri de bilgi kirliliği ve dezenformasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ersin ÇELİK Gazeteci-Yazar Merhaba. İçinizi karartmak istemezdim. Lakin zaten çoktan karartıldığını söyleyip gideceğim. Ama öncesinde çocukluğuma ineceğiz. Yıl […]

Gençler İnternette Neler Yapıyor Neler!

İnternete yaklaşımda yaygınlık kazanan olumsuz yaklaşımlar, yetişkinler ile gençler ve çocukların iletişimlerini olumsuz etkiledi, kuşak farklılaşmalarını çatışmaya dönüşmesini artırdı, gençlere yönelik önyargıları teknoloji öncesi dönemlere nazaran çeşitlendirdi. Mesela, ülkemizde elli yaş üstü insanların oransal olarak daha fazla internet bağımlısı olduğu halde sürekli çocuklar ve gençlerin dijital bağımlılığı konuşuldu. Erol ERDOĞAN İlahiyatçı, Sosyolog Yılını tam hatırlamıyorum, […]

Medyada Din ve Dinde Medya

Medya, etimolojik olarak “orta/da/ki”, “ara/da/ki”, “ara/ç” ve “ara/cı” gibi anlamlara gelen medium kelimesinden türer. Terim olarak da ileti/şim ve yayın “araçlarının” tümünü ifade eder. Mustafa ŞENTÜRK Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Öncelikle ilginç bir durum olarak, bu yazının tarafımdan talep edildiği ânın, kendi içimde ‘İlâhiyâtçı bir akademisyen olarak tüzel bir sosyal medya ve bâhusûs youtube kanalı […]

DİJİTAL ÇAĞDA TEBLİĞ VE DAVETİN TEKNOMEDYATİK GÖRÜNÜMLERİ

Sosyal medya ortamlarının akışkanlığının bir yansıması olarak önceki dönemlerin bir saati aşan uzun süreli vaazlarının yerini birkaç dakikalık, hatta otuz kırk saniyelik dini içerikli videolar alması ve hedef kitlenin çoğunlukla gençler olarak belirlenmesi, dini söylemin içeriksizleştiği, din dilinin sığlaştığı paylaşımların görünürlük alanını artırdı. Mustafa Derviş DERELİ Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üni., İlahiyat Fak. Kelime olarak […]

Fıkıh Penceresinden Sanal Âlemdeki Gerçekliğimiz

Çoğunlukla en mutlu anını ya da en melankolik halini paylaşarak her geçen gün takipçi sayısını artırmaya çalışan bir sosyal medya kullanıcısının zihnimizde ve duygu dünyamızda bıraktığı izler bizi nereye götürür? Sevdegül ÇEKİÇ Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Bir tanıdık ya da arkadaşla görüşmek için kilometrelerce yol gidilen, yüklü telefon faturalarının ödendiği günlerden teknolojinin hızlı gelişimiyle ortaya […]

Birbirimizden Uzaklaştıran Medya

Sosyal medya malum olduğu üzere günümüzün son geliştirilen iletişim metodlarından biridir. Yenilikler karşısında biz Müslümanların nasıl bir tavır ortaya koymaları gerektiği münakaşasını yapmakta ise maalesef biz hep geç kalıyoruz. Mucahid Yıldız Sosyal kelimesi cemiyet hayatı, cemiyeti ilgilendiren, insanların bir toplum olarak bir arada yaşamaları gibi anlamlar içermekte. Kökü latince ‘socius’ yani beraber demek olan sosyal […]

Var Olmanın Yeni Şekli Yokluk Mudur?

Anlamın mutlak talep oluşu, yalnızca sabite ile mümkündür. Sabite olmadan anlam inşa edilemez ya da keşfedilemez. Sabite değeri var kılar, değer ise ahlâkı zorunlu kılar. Mustafa ESER Var ne demektir? Peki ya varlık nedir?İnsanın aradığı ve dolayısıyla peşine düştüğü her ne varsa bütün hepsinin ortak paydaşı, anlamdır. İnsanın hem yatay hem de dikey seyrinin gayesi […]

Sosyal Medyada Kişinin Kendisi Olarak Var Olması Mümkün Mü?

O halde ne yapmalı? Gömmeli miyiz kendimizi değişmeden şehrin en işlek meydanına, en saf halimizle? Derviş Çelebi Sevgili dostlar, aslında bu ay Üstad Sezai Karakoç üzerine yazmak isterdim ancak bunun beni korkuttuğunu itiraf etmeliyim. Çünkü çalakalem bir övgü dizesi onu incitirdi, ayrıca o özensizlikten ve övgüden de hiç hazzetmezdi. Oysa çağımızın insanı ya tumturaklı, anlaşılmaz […]

İletişim ve Sosyal Medya Dili

Dilimiz kültürümüzdür. Dilimiz kimliğimizdir. Dilimiz medeniyetimizdir. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın dediği gibi, “dilimiz ses bayrağımızdır bizim!” Bu yüzden dilimizi korumak ve ona sahip çıkmak zorundayız. Fakirleşen ve başka dillerin hegemonyasına giren bir dil, bir milletin köleleşmesine giden yolu açar. Sömürgeciler gittikleri yerlerde öncelikle kendi dillerini dayatırlar. Ebubekir Dilekçi Eğitimci-Yazar İletişim, insanların duygu ve düşüncelerini farklı yöntemlerle […]

Taş Tabletlerden Dijital Tabletlere İnsan Olmanın Hikayesi

Kuşkusuz bugün cehaletin yayılmasındaki en önemli faktör, internet ve sosyal medyadır. Özellikle sosyal medya, kıymeti kendinden menkul uzmanlar yaratmakta ve bunlar zaman zaman kasıtlı olarak zaman zaman da umarsızca cehaletin (yanlış ve kirletilmiş bilginin, sansürlenerek kadük bırakılmış gerçeğin) kitleselleşmesine hizmet etmektedir. Mehmet ÖDEMİŞ Dr., Tarihçi-Yazar Enformasyon işlemek, canlılığın varoluşsal özelliklerinden ilkidir. Bilgi, tek hücreli canlılardan […]

Aynanın Karşısında Ağın İçinde

Bireyi pratik yaşam alanından sanal yaşama doğru sürükleyen sosyal medya, bireyin kişisel alışkanlıklarından siyasal taleplerine hatta inançlarına kadar hemen her alanı kapsayan ve kuşatan ikinci bir kimlik alanı oluşturuyor.  Adem CEYLAN Birkaç yıl önce derste öğrencilerle muhabbet ederken, evimde televizyon olmadığını ve Instagram hesabımın olmadığını söylediğimde “hocam sizde amma asosyalsiniz”, deyiverdi bir delikanlı. Sınıfındaki arkadaşları […]

Topçulardan Popçulara Popçulardan Youtuber’lara! Peki, Ya Sonra?

Gençler, belki de bu ahlaksız ve seviyesiz videolarla aile duvarlarını aşmanın, eğitimin sıkıcılığından kaçmanın, toplumun ahlak baskısını yırtmanın keyfini yaşıyorlar. Kendilerini o fenomenlerin yerine koymak istedikleri çok aşikâr. Seyfullah ŞENEL Yazar, Medeniyet TV Genel Yayın Yönetmeni Biz gençken meşhur olmak çok daha “basit ve kâle alınmayan” bir olguydu. Artık meşhur olmak yerini fenomenliğe bıraktı ve […]

Sosyal İkilem: Sosyal Medyada Olmak Ya da Olmamak

Sosyal medyada olmak ya da olmamak bugünün insanı için adeta varlık meselesi haline dönüşmektedir. Aşkın YILDIZ İçinde yaşadığımız mevcut dönem, insanoğlunun her anlamda geliştiği en yüksek fakat nihai olmayan noktadır. Hiç şüphesiz insanoğlunun sınırları zorlama ve aşma kapasitesi bu gelişimsel süreci devam ettirecektir. Tekniğin gelişmesi ve hayata adapte edilmesi çağlar boyu hayatımızı kolaylaştırmıştır. İletişim dilinin […]

Hamasetten Uzak Reel Politiğe Yakın: Türk Devletleri Teşkilatı

En nihayetinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın küresel bir “Türk Köprüsü” inşa edebilmesinin yolu, köprünün ayaklarını etnik ve ekonomik kolonlara temellendirmesinde yatıyor. Öyle ki millet olmaklığı, yani kardeşliği, reel politik hedeflerle buluşturmak büyük önem arz ediyor. Şehnaz FINDIK Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi yahut bilinen diğer adıyla Türk Konseyi, 1992 yılından bu yana toplanan “Türkçe Konuşan […]

Kişisel Dünyamız, Dış Etkenler, Ön Yargılarımız, Dijital Evren

Olayların içerisindeki duygu buhranlarında kaybolmadan, çevremizdeki insanlar için en iyi davranış biçimini sergilemek hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara karşı olan saygınlığımızı arttıracaktır. Ahmet Furkan ONAT Grafik Tasarımcı Kişisel dünyamızı, düşüncelerimizin, duygu durumumuzun ve eylemlerimizin yönettiğini varsayarsak, kararlarımızı ağırlıklı olarak dış etkenlere bağlı aldığımızı fark ederiz. Yıllarca “Armut dibine düşer”, “Üzüm üzüme baka baka kararır” […]

Sanal Dünyaya Yolculuk: METAVERSE EVRENİ

Sanal mülkiyet edinmeye giden yolu açan NFT (Non-fungible token), sanat, müzik, oyun içi öğeler ve videolar gibi gerçek dünyadaki nesneleri temsil eden birer dijital varlıktır. Genellikle kripto para birimiyle çevrimiçi olarak alınıp satılırlar ve birçok kriptoyla aynı temel yazılımla kodlanırlar. Burak KIZILET İletişim Tasarımcısı Metaverse Nedir? “Meta” (öte) ve “Verse” (evren) kelimelerinin birleşiminden oluşan Metaverse; […]

Sosyal Medyanın Siyasi Kutuplaşma Üzerine Etkisi

Sağduyulu siyasi anlayışa sahip olmayan liderlerin sosyal medya kullanımlarının yaygınlık kazanması, bireylerin yaşları, siyasi tecrübeleri, siyasi arka planları, zihniyetleri, eğitim düzeyleri, sosyal sermayelerinin farklılık arz etmesi kutuplaştırıcı dilin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Furkan EMİROĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi Günümüzde sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelmiştir. Tarih boyunca […]

Sosyal Medya Üzerine Üç Soru Üç Cevap: -I- Prof. Dr. Erol Göka

Yapılan bilimsel araştırmalar sosyal medyanın insan ruhu üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkiye neden olduğunu söylüyor. Bilhassa sanal gerçekliğin toplum sağlığını, insanlar arasındaki ünsiyet ve muhabbeti ciddi ölçüde yaralayabilecek bir özelliği olduğundan bahsediliyor. Hal böyle iken sosyal medyayı yalnızca bir internet teknolojisi ürünü ve güncel hayatın bir “normal”i olarak görmemek gerekiyor. Sosyal medyanın psikolojik ve toplumsal […]

Sosyal Medya Üzerine Üç Soru Üç Cevap: -II- Prof. Dr. Kemal Sayar

Sosyal medyanın psikolojik ve toplumsal etkilerini anlamak, sorunları tespit etmek ve değerlendirmek için kıymetli hocalarımızdan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar’a üç soru yönelttik. Verdikleri cevapları, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. İNSİCAM Sosyal medya kullanıcılarında en çok ne tür psikiyatrik sorunlarla karşılaşmaktasınız? Bunlardan korunmak için sosyal medya kullanıcılarına neler önerirsiniz? Sosyal […]

Sosyal Medya Üzerine Üç Soru Üç Cevap: -III- Prof. Dr. Yavuz SELVİ

Sosyal medyanın psikolojik ve toplumsal etkilerini anlamak, sorunları tespit etmek ve değerlendirmek için kıymetli hocalarımızdan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi’ye üç soru yönelttik. Verdikleri cevapları, ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.. İNSİCAM Sosyal medyada varız. Kadın-erkek, genç-yaşlı, çoluk çocuk, memur-esnaf, akraba-yabancı, dost-düşman oradayız. Öğrencisi-hocası, eltisi-görümcesi-kayınvalidesi, gelin-damat, operatör doktor-kepçe operatörü sosyal medyada arkadaşız. Sosyal hayattan […]

Elif Özgün Alboshi ile Sosyal Medya Üzerine

Dergicilik, podcastler, radyo yayınları ve birçok sosyal sorumluk ve girişimcilik projeleriyle tanınan genç ve dinamik bir kardeşimiz olan Elif ÖZGÜN ALBOSHI ile sosyal, sanal ve dijital medya; gençlerin sosyal medyadaki durumları, beklentileri, arayışları ve ihtiyaçları üzerine söyleştik. İNSİCAM Elif ÖZGÜN ALBOSHİ, kendinizden bize biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Merhaba, ben Elif Özgün Alboshi, aranızda beni […]

Avusturya’da İslâm Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını -3

Avusturya İslâm Cemaati (İGGÖ) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşmayla Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve İmam-Hatip liselerindeki meslek dersleri öğretmenlerinden ihtiyacı kadar personeli, yapılan imtihan neticesinde Avusturya’ da görevlendirmiştir. Erkan ERDEMİR Viyana İslâm Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yazı dizimizin birinci bölümünde, Avusturya’da İslâm dininin konumu ve kısa […]

Bosna’da Ayvaz Dede Şenliği

Boşnaklar ve Türkler. Birbirlerinin dillerinden anlamayan bu iki milletin sadece bakışlarıyla, selamlarıyla, dualarıyla ve tekbirleriyle birbirlerini bu kadar anlaması, meselenin kelimeler olmadığını çok iyi ortaya koyuyor. Bizde zaten dil, gönül demektir. Gönüller anlaştığında kelimeler aradan çekiliyor. Kemal KAHRAMAN Dr., Tarihçi-Yazar Saraybosna’daki otelimizden sabah dört gibi hareket ediyoruz. Yolculuğumuz üç saat kadar sürüyor. Donji Vakuf yoluyla […]

Balkanların Mazlum Ülkesi: Bosna

Bosna’da yakın dönemde yaşanan iç savaş ve katliamın acıları hâlâ taze. Bugün hâlâ şehirlerde, Sırp katliamın izleri aynı şekilde durmakta. Evlerde ve birçok yerde kurşun izleri ve bombalanan yerlerdeki ‘Saraybosna Gülleri’ denen kırmızı işaretli yerleri görünce olayın ciddiyeti daha iyi anlaşılmakta. Selahattin SEMİZ Uzm. Dr., Afiyet Hastanesi Başhekimi Bosna Hakkında Kısa Bilgiler Gezdiğimiz yerleri daha […]

Şems-i Tebrizî’nin Vatanı: Tebriz

Farsça bir kelime olan ve “ateş” anlamına gelen “teb” kelimesi ile yine “akmak, akıtmak, dökmek” anlamlarına gelen “riz” sözcüklerinin yan yana gelişi ile Tebriz adı oluşmuş. Rıdvan CANIM Prof. Dr., Trakya Üni. Edebiyat Fak. Gürbulak ya da Bazargân sınır kapısında başlayan ve neredeyse gün boyu süren yolculuğumuz Tebriz’de bitti ama gecenin de yarısını bulmuş olduk. […]