İnsicam

Sayı 40

Sanırım Filistinliler, Gazzeliler kadar ülkesini, vatanını seven bir millet zor çıkar. Dualarımız ve gönüllerimiz onlarla, kalplerimiz onlar için atıyor, içimiz onlar için yanıyor.

Hâfid ve Râfi’ olanın adıyla.

Hayat bir bütün; acı günlerle tatlı günlerle, üzüntülü zamanlarla sevinçli zamanlarla, zor anlarla kolay anlarla bir bütün hayat. Acı olmasa tatlıyı, üzüntü olmasa sevinci, zor olmasa kolayı nasıl anlayabiliriz? Hastalık olmasa sağlığın kıymetini nasıl bilebiliriz? Düşmanlık olmasa dostluğun bir sığınak, bir barınak olduğunu nasıl görebiliriz?

İnsanlık olarak sekiz aydır acının, üzüntünün, düşmanlığın, caniliğin, vahşetin, zulmün görmediğimiz rengi, türü, tipi, biçimi, hacmi kalmadı. 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, bir milad olarak çoktan tarihe geçti. Modern dünyanın aynasının sırları döküldü, makyajı aktı gitti, batılıların hakiki yüzü ortaya çıktı. Dünyayı yöneten güçlerin yüzsüzlükleri, kalpsizlikleri, ahlaksızlıkları herkese âyân oldu. Yaptıklarını gözlerden ve gönüllerden gizlemek ve saklamak için, hakikatleri perdelemek için akıttıkları paralar, kiraladıkları kalemler, satın aldıkları adamlar işe yaramadı, hepsi fos çıktı. Çünkü güneş doğunca, yıldızlar kaybolurdu. Nitekim kayboldu.

Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin o günden beri çekmedikleri kalmadı. Ama bize, insanlara, dünyaya çok şey öğrettiler; sabrı, sebatı, mücadeleyi, direnişi, sevgiyi, bağlılığı, birbirine kenetlenmeyi. En çok da, bir ülke nasıl sevilir’i. Gazze, insanlık için bir okul oldu; “Gazze İnsanlık Okulu”. Sanırım Filistinliler, Gazzeliler kadar ülkesini, vatanını seven bir millet zor çıkar. Dualarımız ve gönüllerimiz onlarla, kalplerimiz onlar için atıyor, içimiz onlar için yanıyor.

İÇİNDEKİLER

Bir Selam Gölgeliği

Güzel söz söyleme, birbirimize sakin limanlar olma, sükûn bulma yaklaşımından nasıl uzaklaşabiliyoruz? Kalbimiz bu güzelliklerin cimriliği ile nasıl çoraklaşabiliyor? Yerle yeksan eylemeyi, imar etmenin güzelliğinden nasıl üstün sayabiliyoruz? Azim ve alim olan Allah derunumuzdakileri bizden daha iyi biliyorken ve vedûd ismi ile severken bizi, sevmek nimetinden nasıl oluyor da mahrum kalmayı seçebiliyoruz? Öznur GÖRÜR KISAR […]

Müjde

Allah lütfu ile belki de pek çok fırsatlar çıkarıyor da karşımıza, değerlendirme iradesi gösterebilmek nasip olsun istiyorum. Bu iradeyi gösterebilmek belki uyanık olmak demek. Yazdıklarım ve yazacaklarımın özel ve yeni hiçbir tarafı yok. Hepimiz gibi hissediyorum. Hepimizin kurduğu cümleleri kuruyorum. Zehra TUNÇ                “O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş                Birden dağın sırtında […]

Tercihin İstismarı, İhmalin Tercihi

O halde durmalı insan. İhmalinin ve istismarının önüne geçmek için kaçmaktan vazgeçip, bir güzel durmalı. Durmalı ve kendini oyalayan her ne varsa onlardan arınarak yapılacak nedir diye sormalı. Tercih kabiliyetini hesap verebileceği yani vicdanının onaylayacağı seçeneklere kullanmalı. Mustafa ESER “Felaketler yaşayan insanlar bunalıma girmezken çok iyi koşullarda olan, üstün yeteneklere sahip pek çok kişi bunalımlar […]

İnci Mercan Gerdanlığı -35-

Ümmü Habibe Remele Bint-İ Ebi Süfyan (Radıyallahü Anha) Hicret sırasında hamile olan Ümmü Habibe, Habeşistan’da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ona Habibe adını verdiler. Kocası ile birlikte Habeşistan’da Ca‘fer b. Ebu Talip’in yanında bir süre Müslümanların önderliğini yaptılar. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      35. HADİS حديث أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي […]

Necip Fazıl’ı Anlamak

Nuri Pakdil, yine o ağır ve yoğun suskunluklarından birine gömülmüş, adeta taş kesilmişçesine hiç kımıldamadan duruyordu. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum ama uzun zaman geçmişti. Birden, “Sayın Hamza lütfen yazı makinesinin başına geçiniz.” dedi. Dediğini yaptım ve hemen yaz makinesinin başına geçtim, bir kâğıt taktım, ayarladım ve yazmaya hazır olarak beklemeye başladım. Necip EVLİCE Üniversite […]

Necip Fazıl’dan İktibaslar

İsrail Devleti kurulduğunda Büyük Doğu çıkmıyordu. Daha doğrusu İsrail Devleti Büyük Doğu’nun çıkmadığı devrede kuruldu. Büyük Doğu’nun ikinci devresi 2 Nisan 1948’de sona erer ve üçüncü devre 11 Mart 1949’da başlar. İsrail devleti bu arada, 14 Mayıs 1948’de kurulur. Muhammet Sani ADIGÜZEL Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Necip Fazıl’ı önemli kılan Allah demenin […]

Necip Fazıl’ın Gözüyle Filistin Meselesi

Hangi eserinde olursa olsun, Necip Fazıl Filistin meselesini ele alırken kendince bir metod da belirlemiştir. Yani Üstad aynı zamanda tarihçi kimliğine de sahiptir. Uzman tarihçiler nasıl belirli bir tarih metodu takip ediyorlarsa Necip Fazıl da kendince bir tarih metodu takip eder. Daha önce Üstad’ın filozof kimliğine sahip olduğuna da değinmiştik. Necip Fazıl şair, romancı, felsefeci […]

Meydan Yerine Çıkan Adam: Necip Fazıl

Anadolu’daki Müslümanlar da geçen yüzyılın başlarından itibaren zor zamanlardan geçmektedirler. Necip Fazıl’ın ifadesiyle, Allah demenin bile yasak olduğu zamanlar yaşanmaktadır. Mehmet Kahraman Dr. Efendimiz aleyhisselam, zor zamanlar geçirmekte olduğu bir vakitte Rabbine şöyle dua eder: “Ya Rabbi, bu dini iki Ömer’den biri ile şereflendir!” Bunlardan biri Ebu Cehil’dir. Nasipsizliğe bakın ki ömrü boyunca bu dine […]

Devrim İsimli Masal*

Şimdiye kadar kullandığımız harfler Arap harfleridir, lâkin Türkçe onları kendi bünyesine uydurmuştur. Türkçe’nin Sami dil ailesinden gelmemesi, Arap harflerinin Türkçe’ye uymamasını icâb ettirmez. Farsça ve Urduca da Sami bir lisan olmamasına rağmen Arap harfleriyle pekâlâ yazılabiliyor. İmlâmızın bozukluğu geçicidir ve düzeltilmesi mümkündür. Mevcut harflere bir iki işâret ilâvesi, Türkçe’ye göre bazı fazlalık sayılan harflerin elifbadan […]

Necip Fazıl; Şairlerin Sultanı, Aydınların Rehberi Gönüllere Hükmeden Katıksız Dava Eri

Necip Fazıl’ın cesurca hakkı söyleyen sesi bütün inanan aydınlara, yazar ve düşünürlere cesaret verdi. Örnek ve model oldu. Nuri Pakdil ondan ilham alarak tamamen kendine özgü bir dille eserler veren bir başka yazar ve düşünürdür. İlhamla birlikte el aldığını da söyleyebiliriz. Ankara’da Hacı Bayram’ın, Arvasi’nin yurdunda Edebiyat dergisi mektebinde yiğit, sağlam bir duruş sergiledi. Şiir, […]

Necip Fazıl Kısakürek’in Türk Siyasileriyle İlişkileri

Bugün Necip Fazıl görüşleri, siyasiler ile olan ilişkileri çerçevesinde eleştirilmektedir. Ancak kendisinin zor zamanda hakikati söyleme cesareti, ele aldığı meselelerin içeriğinden çok sergilediği duruşa dikkat çekmek gerekir. Furkan EMİROĞLU Doktora Öğrencisi Necip Fazıl Kısakürek Türk edebiyatı ve Türk siyaset düşüncesi alanlarında hatrı sayılan isimlerden biridir. Onun Büyük Doğu düşüncesi, kapsamlı bir fikir bütünü olarak kabul […]

Necip Fazıl’ın İstanbul’u

Şiirin tamamını sesli olarak eklemek istediğimde bu şiiri en çok kim en iyi seslendirmiş diye bir araştırmaya koyuldum. 26 Mart 1999’da Bu Şarkı Burada Bitmez albümüyle Recep Tayyip Erdoğan arkadan gelen boğazın dalga sesleri, İstanbul ezgileri ile dinlemeye değer bir şekilde şiiri seslendirmiş. Gözde ÇİMEN İstanbul defalarca kez farklı bakış açılarıyla birçok şair tarafından üzerine […]

Peren Birsaygılı Mut ile İzzeddin El Kassam Kitabı Üzerine

“Şehit İzzeddin el Kassam Suriyeli’dir. Ve Filistin’deki direnişi başlatmadan önce Suriye’de Fransızlara karşı mücadele etmiş, Fransız işgaline karşı camilerden başlayan isyanın liderliğini yapmıştır. Onu tarif ederken pek çok özelliğini vurgulayabiliriz. Cesaret gibi. Ancak Şehit İzzeddin el Kassam’ın en büyük ilkesi dürüstlüktür.” Peren Birsaygılı Mut ile yeni kitabı “İzzeddin El Kassam” hakkında konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM S: […]

Mehter’den Muzıkâ-yı Humâyûn’a- Osmanlı’nın Batı Müziğiyle Tanışması

Hiç şüphesiz Muzıkâ-yı Humâyûn, kendisi de bir mûsikîşinas ve bestekâr olan (Asâkîr-i Mansûre-i Muhammediye marşının da bestecisidir) Sultan II. Mahmud’un, kökleri çok eskilere uzanan ve “Osmanlı mûsikîsi” olarak tanımlanan müzik geleneğini sonlandırmak ve onun yerine Batı müziğini ikâme etmek maksadıyla ihdâs ettiği bir müzik kurumu değildir. Bilâkis -bana göre- dünyanın kendine has müziğini üretebilen şehirlerinden […]

Nefertiti’nin Nişan Yüzüğü Romantizmine Kâmuran Akkor’dan Cevap

Kısaca şöyle oldu; yüzük dünyanın parmağına 4.800 yıl önce Mısırlılar tarafından takılmış. Evlilik yüzüğü anlamına gelen alyansı ise; MÖ 14. yüzyılda yaşamış olan Mısır kraliçesi Nefertiti kullanmış. Nihal PAKIRDAŞI Zamane insanları alyansın icadından önce, demirden bir halkanın eşler arasında güvenin tesisinde başat rol sahibi olacağını dile getirselerdi büyük ihtimalle o günün toplumu tarafından, “parmaklarımız kelepçeleniyor/demir […]

Hicret Yolunda

Hicret konusu hadis külliyatımızda da çok geniş yer tutmaktadır. Biz bu konuda kendi ruhî yolculuğumuzda bize destek olacak iki rivayete işaret etmek istiyoruz. Seçtiğimiz her iki sahih hadis hicretin gerçek manasına vurgu yapmaktadır. Daha önce hicretin iç dünyamızda neye karşılık gelmesi gerektiği hakkında söylediklerimizi teyit eden bu hadisler aynı zamanda bu kavramın dün de bugün […]

Hayaller “Neden” Paris?

Zafer Takı’nı ardımızda bırakıp meşhur Şanzelize Caddesi’nde yürüyoruz bir süre. Halk ayaklanmasını kontrol edebilmek için yapılmış geniş caddelerden biri olan Şanzelize, bugün pahalı markaların sahne bulduğu bir yer. Şairin “şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin/pahalı zevklerin insanı, ucuz cesaretlerin” dizeleri bu caddede tebellür ediyor. Zübeyir ŞEKERCİ     Söylemlerimiz, telakkilerimizin dilimiz yoluyla açığa çıkmasıdır. Hayat görüşümüze dair […]