İnsicam

Sayı 05

Sayfalarımızı açtığınızda tarihten geziye, hadisten coğrafyaya kadar çalışmaların sizi beklediğini göreceksiniz. Kurban Bayramı’nızı tebrik eder, keseceğimiz kurbanların hepimizi Rabbimize yaklaştırmasını can ı gönülden niyaz ederiz. Ağustos sayımızda görüşmek üzere Allah’a emanet olunuz.

Rahmân ve Rahîm olanın selamıyla...

Beşinci sayımızı çıkardık, hamdolsun.

Sevinçliyiz. Çünkü bir kurbana, bir bayrama, bir Kurban Bayramı’na daha eriştik. Eriştiren’e binlerce kez hamd ü sena olsun. İlk sayfalarımızda karşınıza bu konuda yazılar çıkacak. Mevzu derin ve engin olduğu için ne kadar anlatılsa bitmez. Azımızı çok görün lütfen.

Bu millet, bu topraklar tarihte ve günümüzde birçok ihanet gördü, sırtından hançerlendi. Ancak 15 Temmuz 2016 akşamında, gecesinde ve ertesi günün ilk saatlerinde yaşananların bir benzerini asla görmedi. Kelimelerin anlatmada kifayetsiz kaldığı bu ihaneti, bu ihanet çetesini gündemimize aldık. İslam’ın ve müntesiplerinin madden, manen, zihnen, kalben, ilmen nasıl iğfal edildiğini, görmeyen gözler bu vesileyle görmüş ve bilmiş oldu. Rabbimiz, ülkemizi ve insanlarımızı bu hainlerden muhafaza buyursun. Bize dinini saptıran, yamultan, eğrilten insanları görme basiret ve feraseti versin. Âmîn. O gece bütün varlığıyla hainlere karşı dimdik duran milletimizi, gazilerimizi yürekten selamlıyor, şehitlerimizi minnetle, hürmetle anıyoruz.

İÇİNDEKİLER

FEDAKÂRLIKTAN GEÇEN YAKINLAŞMA MEVSİMİ; KURBAN

Kemal Özden İMH YİK Başkanı Virüs musibeti sebebiyle bir araya gelemeden buruk geçirdiğimiz Ramazan Bayramının ardından Allah’a yakınlaşmamıza vesile olacak fedakârlık mevsimi Kurban’a kavuşuyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinden aynı kıbleye yöneldiğimiz Müslüman kardeşlerimiz ile kurbanlarımızı Allah’a adayarak kardeşliği, paylaşmayı, birliği hissetmenin lezzetini yaşıyoruz. Malımızdan yapacağımız fedakârlık iradesi olan Kurban, içtimai bir ibadetken  “Canları ve malları mukâbilinde […]

ÖRNEKLERLE KURBAN VE KURBİYET

Kurban görünüşte maddi bir eylem olmakla birlikte aslında kulun Allah için dünyevî bağlardan vazgeçebilmesini, nefsini kontrol ve terbiye edebilmesini anlatmaktadır. Bu davranışın hedefi ise Allah’a yakınlaşarak/kurbiyet kesbederek O’nun dostluk ve takdirini kazanmaktır. Sami Kılınçlı Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yakın olmak ve yaklaşmak anlamlarına gelen “karibe” fiilinden türeyen kurban, kelime anlamıyla kendisiyle Allah’a yaklaşılan […]

Kurbanın Rüyası; Rüyanın Kurbanı

Kurban kelimesinin müteradiflerinden olan “hedy” kelimesinin hem yol göstermek anlamına gelen hidayet kelimesi ile hem de armağan anlamına gelen” hediye” kelimesi ile yakın akraba olmasının başta kendisi olmak üzere Allahtan ve doğadan uzaklaşan modern insan için hangi çağrışımları yapacağı izahtan varestedir. Adem Ceylan En duru ifadesiyle yaklaşmak, yakın olmak anlamına gelen; Al-i İmran 183’den ilhamla, […]

RIZASINA UYGUN VAZGEÇİŞLER – KURB

Âlimler her ne kadar kendilerince yorumlasalar da bu kelimeyi, Kurb deyince Hz. İbrahim dimdik karşımızda aslında. Zehra Tunç İMH Genel Sekreter Yardımcısı ..فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ …Ama eğer Allah’a yakın olanlardan iseniz  a  Vâkıa – 88. ‘Kurb’ sözlükteki anlamıyla ‘yakın’ demek. Kulun Allah’a yakın olması, ebedî mutluluğu kazanmasına vesile olan ibadetlere ve iyi davranışlara […]

Kurban Düşünceleri

İslam, yapılan iyilik ve yardımda iki şeyi çok önemser. İlki mümkün olduğunca en iyisinden vermek, diğeri verirken, yardım yaparken muhatabı ezmemek, güzellikle, hoşnutlukla vermek. Kurban ibadetinde de güzellik ön plandadır. Mustafa Özel Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi I İnsan, hareketleriyle, davranışlarıyla Allah’a ve insanlara ya yaklaşır ya da uzaklaşır. İstenilenleri yapmak yaklaşmaya, istenilmeyenleri yapmak […]

Habeşistan Mektupları: ADDİS ABABA’DA KURBAN BAYRAMI

Bu sayımızda Kurban Bayramı münasebetiyle birkaç yazıya yer vermek istedik. Bu bağlamda okuyacağınız bu yazı “Addis Ababa’da Kurban Bayramı Ve Müslüman Meserretleri” başlığıyla 1921’de Mehmet Reşad tarafından kaleme alınıp Sebilü’r-Reşad’da yayınlanmıştır (cilt: XXII, sayı: 567-568, 1339, sayfa: 171-172). Yazıda konu edilen “Addis Ababa” şehri Etiyopya’nın başkenti olup burası, birçok dilin konuşulduğu, Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi […]

En Derin Bayram

Neredeyse bütün bir divan edebiyatı, buna tasavvufi edebiyatı da dâhil edebiliriz, kurban kavramını metaforik anlam çerçevesi içerisinde ele almıştır. Kurban, mâşuk uğruna canından vazgeçen âşığı temsil eder klasik edebiyatımızda. Ali Öztürk Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Sezai Karakoç’un “Hızırla Kırk Saat” isimli şiir kitabının 16. saati “Kurban Bayramı”na ayrılmıştır.[1] Karakoç, bu şiirinde, görüntüsüyle kanlı […]

Şehri İnşa Etmek

Hayat, bir yanıyla imha, öteki yanıyla imardır. Bu yüzden inşanın hayat boyu devam ettiğini, bunun bir süreklilik işi olduğunu söylüyoruz. İnsanın hayatı gibi, şehrin de hayatından söz etmek mümkündür. Bilal Kemikli Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Esasen yazının başlığı, “şehri kim inşa eder?” şeklinde olacaktı… Elbette inşa etmek, başlı başına bir sürece işaret eder. […]

KIRK KANDİL -5-

HZ. ALİ (R.A) Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Mekke devri boyunca her zaman Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında bulunmuştur. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Fotoğraf: Şehnaz Fındık (Taksim Camii) Yaklaşık olarak miladi 600 yılında Mekke’de doğan Hz. Ali şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası […]

İNCİ MERCAN GERDANLIĞI (4)

ALİ KERRAMALLAHÜ VECHE Ahenkli ve fesattan uzak bir düzenin sağlanmasında hem yöneticinin hem de yönetilenin sorumluluğu vardır. Yönetici üstlendiği görevi bir emanet olarak telakki eder ve bu emanetin hakkını verebilmek için adalet ve liyakatle çaba sarf eder. Yönetilen de başındaki idarecinin meşru taleplerine itaat eder ve yöneticiye yardımcı olmaktan geri durmaz. Ahmet Poçanoğlu Emekli Konya […]

Tevazu Vakardır

Kavramların da karakteri vardır ve zaman içerisinde değişik sebeplerle karakterini kaybederek başkalaşmaya yüz tutabilir. Kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik ilişkiler yumağının ortaya çıkardığı vasat kavramın gelişimini belirler. Kemal Mansur Kavramlar, yaşatan ve yaşatılan ‘varlıklar’dır. Hayatın girift damarlarından süzülerek anı inşa eder geleceğe istikamet çizer kavramlar. Kavramlarla ilişkisini güçlendiren kişi ve toplumlar varlığ(ın)a ilişkin hassasiyeti en üst […]

Bir Dönüm Aralığı: 15 Temmuz

Evet, 15 Temmuz, milletçe büyük bir kıyametin eşiğinden döndüğümüz bir tarih. Çok kısa bir sürede bastırıldığı için belki bugün “bile” bu kıyametin farkında değiliz. Farkında olsaydık şayet daha bir şu kadar yıl geçmesine rağmen işin sulandırılmasına, hafifsenmesine, tiyatro denmesine izin vermezdik. İsmail Kılıçarslan Gazeteci, Yazar Günlerimiz 15 Temmuz 2016’dan beri hâlâ sarhoş geçiyor; her sala […]

İLKEL, MODERN, POST-MODERN: HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞI “MİLLETİN MÜCADELESİ”

Darbelere bakıldığında dünyada ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada tarihsel bir geçmişi vardır. Osmanlı döneminde modernleşmenin son yıllarından itibaren darbeler ortaya çıkmış ve maalesef cumhuriyet döneminde de 15 Temmuz 2016 tarihine kadar gelmiştir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren ise millet iradesinden daha güçlü bir irade olmadığı gerçeği sübut bulmuştur. Selçuk Kar Avukat, Yazar Adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü, huzuru, refahı, […]

28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Sinematik Söylem Yoksunluğu

28 Şubat ya da 15 Temmuz darbeleri üzerine film yapmak bahsi geçen sorunun çözümü değildir. Çözüm Türkiye halkının 27 Mayıs darbesinden beri birbirleriyle bağlantılı olan askeri ve siyasi ortamın toplum psikolojisini ne ölçüde ve nasıl etkilediğini gösterebilen sinemasal bir üslup ortaya koyabilmektedir. Aşkın Yıldız İnsanlığın 18. yüzyılda Endüstri Devrimiyle modern dünyaya gözlerini açtığı söylenebilir. Teknolojik […]

15 TEMMUZ KİTAPLIĞI

15 Temmuz darbesi, her ne kadar başarısız bir girişim olarak görülse de esasında yüzlerce insanın şehit olması ile sonuçlanan “kanlı” bir darbedir. Darbenin salt bir girişimden ibaret olmadığını ise ancak darbe gecesi yaşananların perde arkasını okuduğumuzda idrak edebiliyoruz. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, hakkında çokça yazılan, konuşulan ve tartışılan bir konu olmanın ötesinde, üzerinde en çok […]

GÂZÂLİ PERSPEKTİFİNDEN BÂTINîLİĞİN AKTÜEL İZDÜŞÜMLERİ

Gazâlî’ye göre asıl mesele, hakikatin ortaya çıkmasıdır. Benlik araya girdi mi İslam açısından bu tenkit ve tartışmalar hiç bir fayda ifade etmezler. Niyetin sahih olmadığı yerde sadece metodun doğru olması da yeterli olmaz. Yani Batı’nın Makyevelli’den beri kutsadığı “Amaç, aracı meşrulaştırır” anlayışı, İslam düşüncesinde kendine yer bulamaz. Tenkit yapılırken kendi haklılığımızı değil, hakkın ve hakikatin […]

ARZU ULAŞ İLE İSTANBUL’UN YER ALTI YAPILARI ÜZERİNE

İnsicam Dergisi olarak bu sayımızda sizlerle İstanbul’un yer altı yapılarına doğru bir yolculuk yapmak istedik. Bu konuda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken uzman tarihçi Arzu Ulaş ile söyleştik. Arzu Ulaş, 1981 İstanbul/Süleymaniye doğumlu, evli ve üç erkek çocuk annesi bir araştırmacı. Yüksek lisansını, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda “Kültürel Mirasın Korunması ve […]

O HEP 10 YAŞINDA; NACİ EL-ALİ

Evet, Hanzala’nın gerçekte Naci el-Ali’nin kendisi olduğunu, Hanzala’yı çizerek bize 10 yaşındaki bir çocuğun gözlerini ödünç verdiğini ve dünyaya bu gözlerle bakmamızı istediğini hepimiz biliyorduk.  Ancak onun hikayenin içerisinde, tanıyan herkesi kendisine hayran bırakan ve bizler için de çok ilham verici olabilecek bir kuvvet gizliydi.   Peren Birsaygılı Naci el-Ali’nin yakın dostlarının onu tarif ederken […]

İMAM ŞÂMİL’İ ANLAMAK

İslâm âleminde zor zamanlarda ortaya çıkan ve umutların tükendiği anda “Sonunu düşünen kahraman olamaz” diyerek mücadele eden liderlerden biri de İmam Şâmil’dir. Mustafa Özsaray Dr. Öğr. Üyesi, FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminden itibaren İslâm âleminin yükselen yeni güçler karşısındaki pasif, edilgen ve ezik tavrı Türkiye’nin son yıllardaki çabası dışında hâlâ devam etmektedir. […]

Semantik Asimilasyon

Müslüman, vardığı sonucun ne kadar cılız olduğuna aldırmadan, içine doğduğu çağda insan ruhunun hangi mezbahada boğazlandığını ancak mesuliyet ve temsil yoluyla idrak edebilir. Şehnaz Fındık Müslüman, gerek kavramsal gerek ampirik açıdan çağdaş dünyaya ve onun semantik varlığına karşı çıkan bir makale yazmak istediğinde kendi düşünce geleneğini ortaya koymanın gerekliliğini okuyucuya açıklamak durumundadır. İşte bu noktada […]

Japonya’da İslamiyet’in Tarihi – I –

Abdurreşid İbrahim Efendi gibi bulunduğu zamanın ve mekanın şahitliğini yapan gözde bir şahsiyetin aktardıkları, Japonya gibi bilinmeyen bir coğrafyadan önemli bilgilere ulaşmamıza katkı sağlamıştır. Sevde Öztürk I Girizgah Şair Mehmet Akif Ersoy’un dostu, seyyah ve İslam Bilgini Abdurreşid İbrahim Efendi, “Uzakdoğu Seyahatleri ve Âlem-i İslam” isimli eseri ile 19. yüzyılda, Orta Asya ve Uzakdoğu’da İslamiyet […]

Son Balkanlı: İşkodra

Üstad Evliya Çelebi, 17.asırda uğradığı İşkodra’dan “on beş mahallesi ile 1800 haneden ibaret orta halli bir şehir” olarak söz eder. Şehirde on bir caminin bulunduğunu söyleyerek bunlardan sadece II. Bayezid, Hüseyin Bey ve Kara Hasan Camilerinin adını zikreder. Rıdvan Canım Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İşkodra, bir zamanlar Osmanlı’nın Rumeli toprağındaki önemli şehirleri arasında […]

Gerçek Bir Sanatçı Tanıdık

Ben onun şair, bestekâr ve hatta arkeolog denilebilecek kadar arkeoloji bilgisine sahip olduğunu da gördüm. Sabahattin Kayış Uzun boylu pardösülü yakışıklı bir adam geldi bugün ajansımıza. Güler yüzü hoş sohbetiyle, “sanki kırk yıldır tanışıyor gibiydik” demek için henüz gencim yaşım 26 daha. Ömer Gökalp tanıştırdı bizi bu arkadaşımız illüstratör, karikatür sanatçısı diye. Asır Ajansı kurduğumuz […]

DERVİŞ GÖNÜLLÜ BİR ŞAFAK TAVKUL GEÇTİ BU DÜNYADAN

Bütün hayatı böyle geçti. Hiç dünya için biriktirmedi, hep dağıttı. İstisnasız herkese yardımcı olmaya çalıştı, lâkin hiç kimseden bir şey istemedi. Hatta hakkının bile peşine düşmedi. Tabii bu onun büyük fedakârlıklar yapması sonucunu doğuruyordu. Buna rağmen onun herhangi bir kimseye kırıldığını hatırlamıyorum.

ÇOCUKLARI ANLAMA KILAVUZU

İnsan olmanın getirdiği, kadın olmanın ya da erkek olmanın genetik, biyolojik özellikler, doğuştan getirdiğimiz ve toplumdan, dinden, kültürden edindiğimiz, devraldığımız davranış modelleri var.