İnsicam

Sayı 04

Evet, son günleri çok acı geçen bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Bu acılara kayıt düşen yazılarla açılıyor Haziran sayfalarımız. Az ama öz; kimliğimizi, kişiliğimizi, bakışımızı, duruşumuzu gösteren yazılarla...

Yâ Müntakim!

Ey mazlumların sahibi, ey müstazafların koruyucusu!

Ey Filistin’in, Kudüs-ü Şerif’in, Mescid-i Aksâ’nın yegâne ve mutlak Kâdiri!

Ey hiçbir zulmü karşılıksız bırakmayan, bir adı da Müntakim olan Rabbimiz! Her yıl Ramazan’ımızı, orucumuzu bize, Âlem-i İslam’a zehir eden işgalci siyonistlerin köklerinin bizim ellerimizle kazındığı günleri bize göster! Biz biliyoruz, inanıyoruz: Sen Rahmân’sın, Sen Rahîm’sin, Sen Raûf’sun. Ancak; Senin bu özelliklerine, bu isimlerine layık olmayan, yüzyıllardır Sana isyan eden, verdiğin nimetlere nankörlük eden Yahudi katil, cani ve işgalciler, Senin kendilerine Müntakim, Kahhâr, Cebbâr isimlerinle tecelli etmelerini bekliyorlar, onları mahrum etme ya Rab!

Evet, son günleri çok acı geçen bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Bu acılara kayıt düşen yazılarla açılıyor Haziran sayfalarımız. Az ama öz; kimliğimizi, kişiliğimizi, bakışımızı, duruşumuzu gösteren yazılarla…

Dünyanın kadim meselelerinden biri, şüphesiz gençliktir. Her zaman, her yerde konuşulan, genelde şikâyetçi olunan gençlik konusunu değişik açılardan, farklı kalemlerle gündeme taşımaya çalıştık. Son birkaç yıldır bu bağlamda o kadar olumsuz şey söylendi ki, ortaya karanlık bir tablo çıktı, çıkarıldı. Peki, gerçek öyle mi? Sanmıyoruz. Çünkü gençliğimizin durumuna baktığımızda umutsuzluktan çok umut görmek mümkün. Olaya nasıl, nereden baktığımız önemli.

İÇİNDEKİLER

Gordion Düğümünü Filistin’de Çözmek

BM kararları mucibince İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde uzun süredir tırmanan gerginliğin çatışmalara dönüşmesi son Filistin – İsrail çatışmalarını tetiklese de, kurulduğundan bu yana Siyonist İsrail’in Filistin toprakları üzerinde dur durak bilmeyen Yahudileştirme planlarıdır asıl sorun. Bu çatışmalar ilk değildi, ateşkes anlaşmasından sonra son da olmayacaktır. Mahmut OSMANOĞLU Kudüs bir Gordion Düğümüdür, […]

Küresel Medyanın Filistin Körlüğü

Küresel haber platformlarının öncelikli hedeflerinin tarafsız haber aktarımı olduğunu düşünmek saf dillik olur. Dayandıkları sermaye yapısı, ait oldukları devletler ve sahip oldukları ideolojik arka plan doğrultusunda ‘hizmet’ etmektedirler. Büyük bütçeler aktarılan söz konusu medya kuruluşları aydınlanmacı, evrimci, buyurgan bakış açılarıyla hemen her konuda “doğruyu-yanlışı” belirleme iddiası taşımaktadırlar. Kemal MANSUR Uluslararası ana akım medyanın özellikle İslam […]

PUT KIRICI PEYGAMBERLER ŞEHRİ: KUDÜS

Demek ki Kudüs, modern Avrupa’nın Hıristiyanlığa ihanetinin en önemli göstergelerinden biridir. Vaktiyle Kudüs’ü ele geçirmek için Haçlı Seferleri düzenleyecek kadar dindarca(!) bir eylemin mümessili olan Hıristiyanlığın, bugün Kudüs’ü sadece bir ziyaretgâh olarak görüyor olması üzerinde dikkatlice düşünmek gerekiyor. Kamil ERGENÇ Tarih, kendisine eleştirel dikkat ve deruni farkındalık bilinciyle yaklaşanlara öğretmenlik yaparak hem bugün içinde bulunduğumuz […]

EN GÜZEL İSİMLER HÜRMETİNE

Yani, Cenab-ı Hakk’ın isimleri pek çoktur; bu sayı hasr (sınırlama) için değildir. Cenâb-ı Hakk’ın Kuran-ı Kerim’de geçen isimlerinin yüzün üzerinde olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yüce Rabbimizin bizzat onlarla dua etmemizi istediği güzel isimlerin belli bir tertip içinde sıralanması ve namaz tesbihâtındaki gibi miktarın belli olması, saymak ve ezberlemek için bir kolaylık vesilesidir. Ali ÖZTÜRK Prof. […]

Şehri Dinlemek

Şehrin sakinleri yahut misafirler, ister farkına varsınlar ister varmasınlar hem şehir orkestrasında birer müzisyeni ve hem de gün içinde uğranan mekânlara mahsus bir konserin dinleyicileridirler. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Şehir sadece binalar, caddeler, sokaklar, çarşılar ve meydanlardan ibaret değildir. Şehrin, başka başka yönleri de vardır. Mesela bir önceki yazıda […]

-Kırk Kandil 3-

CAFER B. EBİ TALİB Medine’ye gelmesinden kısa bir zaman sonra hicretin sekizinci yılında (m. 629) Suriye’ye gönderilen orduya Hz. Peygamber Zeyd b. Hârise’yi komutan tayin etti. Eğer o şehit edilirse Cafer b. Ebû Tâlib’in, o da şehit düşerse Abdullah b. Revâha’nın bu göreve getirilmesini istedi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli […]

İNCİ MERCAN GERDANLIĞI (3)

Osman Zinnureyn Ahmet Poçanoğlu Emekli Konya İl Müftüsü 3.HADİS حديث أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ أبي عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر العدوي القرشي عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أنَّه رَأَى عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ  دَعا […]

Erol Erdoğan ile “N’apsak Bu Gençleri?” Kitabı Üzerine

Röportaj : Sinan Özyurt “Yetişkinlerin gençlere ön yargıları olduğu gibi zamanla gençlerin de ön yargıları oluşuyor. Bu silsileyi, akışı, kördüğümü bir yerden kırmak gerekir.” Erol Erdoğan Erol Erdoğan, kısır politik tartışmaların ve güncel popüler gündemlerin ötesinde kalıcı ve mühim konulara dikkat çeken bir isim. Hem ilahiyatçı hem de sosyolog olan Erdoğan’ın farklı mecralardaki yazılarını ve […]

GENÇLİĞİN ANLAM ARAYIŞINA BİR CEVAP OLARAK DİN

Ülkemizde farklı tarihlerde yapılan tecrübi alan araştırmaları,  gençlerin büyük bir bölümünün kendi kimliklerini oluşturmada ve hayatı anlamlandırmada dini referans aldıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca genç için din, bir güven alanı olarak da işlev görebilmektedir. Fahri GÜZEL Öğr. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Psikolojisi             İnsanlığın kemmiyet olarak önemli […]

Gençler Büyüseler de Kurtulsa(k)lar

Bizim kuşağın gençlere bakışındaki en önemli arıza, kendi gençlik yıllarımızın verileriyle bugünkü gençleri tartmamızdır. Bir ırmakta iki kere yıkanılamadığı gibi tarih ırmağı da benzer nesiller üretmiyor. Raif NAS Ortak zaman ve mekân paylaşımı çok olan insanların birbirlerinin okuyacağı bir dergide yazması kadar zor bir şey olmasa gerek! Söyleyecek bir sözünüz varsa bir şekilde çevrimiçi ilgili […]

Zamanın Gençleri, Gençlerin Zamanı

İstikamet tayininde bulunamayan, tahammül eşiği aşındırılan bir genç nihilizmin kollarına davet edilmektedir. Hayatın amacını “Kendini gerçekleştirme “ olarak tayin eden eğlence toplumu, genci duygusal planda da, sosyal medyada inşa edilmiş sanal biyografisini paylaşarak “kendini gerçekleştirme ”ye teşvik eder. Âdem CEYLAN Modernite kompartımanlara ayrılmış bir hayat kurgular. Sadece hayatı değil insanın yaşam evrelerini de kompartımanlara ayıran […]

DÜŞÜNCE VE EYLEM EKSENİNDE İBRAHİM (A.S.) ÖRNEKLİĞİ

Bir genç olarak İbrahim (a.s.)’ın toplumundaki gidişatı sorgulaması, haktan gayrı oluşturulmuş ve alıştırılmış sapkınlıklara karşı geliştirdiği söylemlerden Kur’an muhatabı her gencin ders çıkarması gerekir. İnci SÜMELİ  Hz. İbrahim (a.s.) söz konusu olunca zihinlerde canlanan olaylar ve ardından ‘bu olaylardan murad edilen ne ola ki’ soruları benim gibi pek çok Kur’an muhatabının zihnini meşgul etse gerek. […]

Cemiyetin Geleceği Gençliğin Keyfiyetidir

Ümmetin son halifesinin bulunduğu kalenin gençleri bir büyük savaşla adeta ortadan kaldırılmış, ihanet çemberinin sarmaladığı Osmanlı Devletinin fiilen yok edilmesini yeterli görmeyenler, küllerinden yeniden ateşlenir kaygısıyla manevi gücünü de kaybetmesini istediler. Mucahid YILDIZ Allah’ın davasını tebliği etmeye başladığında Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e üçüncü olarak tabi olup Müslüman olan kişi amcasının oğlu Hz. Ali (r.a.) olmuştu. […]

Disconnect: İnternet Çağında Gençlikle İletişimi Kesmek

Her dönemin gençliği kendi yaşadığı toplumun psikolojisi, ilgisi, kültürü, teknolojisi ve siyasi ortamı gibi sebeplerle farklı bir tavır, tutum ve davranış şekilleri geliştirmiştir. Aşkın YILDIZ Gençlik deyince genelde toplumsal anlamda çözülmesi gereken bir problemden bahsediliyor gibidir. Oysa genç demek her anlamda gelecek vadeden büyük bir potansiyel demektir. Bu potansiyel olumlu anlamda olabileceği gibi tabi ki […]

Gençlik İçin Devrim, Devrim İçin Ahlak Ülküsü

Evet, bugün maddi bir işgalin ötesinde, ruh kanatlarımıza çökmüş; zihinlerimizi bulanıklaştırmış, fikir dünyamızı felç etmiş ve adeta bizi çepeçevre sarmış bir işgalin pençesinden kurtulup yeniden doğmaktayız. Şehnaz FINDIK “Doğru, hayat İsrail’den önce cennet değildi. ‘Kendi meselelerimizi kendi tarzımızda hallederdik.’ İnsanlar böyle der, sonra biri atılıp ekler: ‘Fakat işgal… ‘ Ve her şey sessizliğe gömülür. İşgal […]

Gençlik Faslına Bir Kelam Arası

Öyleyse bu hedefe koşmak hepimizin ortak gâyesi. Evet, fazla zaman yok, ama adımlarımız kavî olmak zorunda! Zehra TUNÇ İMH Genel Sekreter Yardımcısı Es-selâm, gabl’el-kelâm; yine ve daimâ biiznillâh!Bu kez yazmaya bir dua ile başlasak… Allah’ım kalbimi hakikatine yuva, gönlümü rikkatine ev sahibi ve aklımı tüm bunlara razı kıl! Kıl ki, insan-ı kâmilliğe kapı aralamak nasîb […]

GENÇLİK HAZİNESİ

Kendinizi öyle yetiştirin ki sizi kırpmaya gelenler sizde kendini fark etsin. En önemli kilitlerin anahtarının; sizin zihninizde, sizin eylemlerinizde, sizin kalemlerinizde, sizin ilminizde olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Ayşegül SUBAŞI Neydi o veciz söz, “Âh GENÇLİK…” Gençlik, her konuda sonunun muhakkak kendisine bağlandığı, zamanlar içerisinde en çok imrenilen, içindeyken değerini bilenin az olduğu, elinden akıp gidince […]

GENÇLİĞİN MAHREMİYET ALGISI

Mahremiyet algısı geçmişte de günümüzde de toplumsal yaşamda var olmaktadır. Ancak modern dönemle başlayan ve günümüzde de artarak devam eden teknolojik gelişmeler karşısında gençlerin mahremiyet algısı, oldukça geniş bir yelpazede değişim yaşamaktadır. Abdulkadir KIZILBOĞA İnternetin keşfi ile günümüz toplumlarında kitle iletişimin geleneksel medya araçlarından, sosyal medya platformlarına doğru yön değiştirdiği görülmektedir. Yeni medya teknolojileri, düşünceleri, […]

Gençler ve Aileler Arasında Çatışma ve Çözüm Yolları

Aile içi ilişkilerin sağlıklı olabilmesindeki en önemli etken, iletişimin doğru ve kaliteli olmasıdır. İletişim, konuşurken ağzımızdan çıkan sözlerin ve beden dilimizin tamamının muhatabımızda oluşturduğu etkidir. Semanur Özkaya Aile bir toplumun en önemli yapı taşıdır ve toplumları korumanın yolu aileyi ve aile yapısını korumaktan geçer. Ülkemiz gibi kültürel değerlerini henüz kaybetmemiş toplumlarda, aile içerisinde bağlar ne […]

MEVLÂNÂ VAHÎDÜDDİN HAN (II)

Bir önceki sayıda hayatına, kişiliğine ve eserlerine değinilen Hindistanlı dünyaca ünlü İslam Âlimi merhum Mevlâna Vahidüddin Han, bu sayıda fikri gelişimi ve toplumsal yönüyle karşımıza çıkıyor. Hindistan’da korona virüs dolayısıyla 96 yaşında vefat eden Merhum Mevlana Vahidüddin Han’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Âlem-i İslam’a baş sağlığı dileriz.

Yedi Güzel Adamdan Biri Olabilmek

“Yedi Güzel Adam”, daha çok, Mavera dergisinin kuruluşunda yer alan kişiler olarak yorumlana gelmiştir. Hâlbuki ilk beş şiir, Edebiyat dergisinde yayımlanmış, kitap olarak da Mavera dergisinin ilk yayın yılından yaklaşık dört yıl önce, 1973 yılında Edebiyat Dergisi Yayınları arasında çıkmıştır. Bu bakımdan sözkonusu kitapta uzun soluklu şiire de ad olan ‘yedi güzel adam’ ifadesini daha farklı anlamak veya yorumlamak gerekebilir.

Bir Hüzün Yurdu: Ahıska

Biraz tarih okuyanlarımız Ahıska Türklerinin başına gelen hazin macerayı bilirler. Anadolu topraklarına en yakın Türk boyu olmanın bedeli idi bu aynı zamanda. 1926 yılında yapılan nüfus sayımında “Türk” olarak sayıldıklarında 140.000 civarında bir nüfusa sahiptiler. Rıdvan CANIM Prof.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ahıska gül idi gitti Bir ehl-i dil idi gitti Söyleyin Sultan Mahmud’a İstanbul […]

İnsanoğlu Kendini Kandırmakta Ustadır

İnsan, kendini kandırmakta ustadır derken, bunun tezahür ettiği güçlü bir yönü de başkalarının hataları üzerinden kendi günahını meşrulaştırma çabasıdır. Derviş Çelebi İnsanoğlunun kendini kandırma hikâyesi Hz. Âdem’le başlar desem yeridir. Birçoğumuz, hatta hepimiz İnsanı şeytanın kandırdığı konusunda ittifak halindeyiz. Bu konu da Yahudiler ve Hıristiyanlar faturayı Havva annemize kesmişlerse de biz Müslümanlar bunun insan olmanın […]

YEDİNCİ OĞUL ve DİRİLİŞ

Sezai KARAKOÇ, milli değerlere yaslanarak ve kendi köklerinden beslenen ümmetçi bir zihin dünyasına sahiptir. Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif kitapları köklerimize verdiği önemi gösterir. 70’lı yıllarda Kıbrıs meselesi hakkında yazdığı yazılarda Türkiye’nin ve ümmetin geleceğine dair çözüm önerileri getirir.