İnsicam

Sayı 38

Her insan ve toplum, kendi imkân ve şartlarına göre ekonomik, kültürel ve bilimsel eserler ortaya koyar. Yaşadığı ortamı ve çevreyi güzelleştirir. Tabiatı gereği yapar bunu. Güzel şeyler üretir yani. Sanat, bunlardan biridir. Nisan 2024 sayımızın dosya konusunda yedinci sanat olarak nitelenen sinemaya eğilmeye çalıştık. Sinemayı tercih etmemizin temel sebebi, onun gücüdür. Bir sinema filmi, birden fazla sanatı içerir, hatta bütün sanatları ihtiva ettiğini bile söyleyebiliriz. Onun gücünü besleyen de budur aslında.

Rahmân ve Rahîm olanın adıyla.

Şekûr olanın adıyla.

Hamdolsun bir rahmet mevsimine daha kavuştuk.

Hamdolsun Rabbimize. Bizi Müslüman olarak yarattığı, Müslüman olarak yaşattığı için hamdolsun. Niyazımız, son nefesimizi Müslümanca vermek; O’na imanla, İslam’la kavuşmak.

İslam dünyası ve Müslümanlar olarak Ramazan-ı Şerif’i hüzün, acı ve kederle idrak ediyoruz. 7 Ekim 2023’te başlayan Aksâ Tufanı ve ardından siyonist devletin, bütün zalim devletleri ve kurumları arkasına alarak sürdürdüğü vahşet, bütün insanlığı acziyetin en dibine itmiş durumda. Dünya, tarihte bu kadar aciz, bu kadar çaresiz kalmış mıdır, bilinmez. Zulmün berdevam olmadığına, zalimlerin sonunun bir gün mutlaka geleceğine olan iman ve itikadımız, tamdır. Duamız, o günleri en kısa zamanda hep birlikte görmektir.

İnsan, kendisini şimdiye kadar birçok şekilde tanımladı; bundan sonra da değişen şartlara ve gelişen olaylara göre yeni tanımlar da yapacaktır. Üretmek ve güzelleştirmek, insanın kadim vasıflarından ikisi. Her insan ve toplum, kendi imkân ve şartlarına göre ekonomik, kültürel ve bilimsel eserler ortaya koyar. Yaşadığı ortamı ve çevreyi güzelleştirir. Tabiatı gereği yapar bunu. Güzel şeyler üretir yani. Sanat, bunlardan biridir. Nisan 2024 sayımızın dosya konusunda yedinci sanat olarak nitelenen sinemaya eğilmeye çalıştık. Sinemayı tercih etmemizin temel sebebi, onun gücüdür. Bir sinema filmi, birden fazla sanatı içerir, hatta bütün sanatları ihtiva ettiğini bile söyleyebiliriz. Onun gücünü besleyen de budur aslında.

İÇİNDEKİLER

Salahaddin Eyyûbî’den Mektup Var

Dostlarım! Bundan sonra Kudüs ve Mescid-i Aksâ, sizlere emanettir. Rabbimin hıfz u inayeti, güç ve kuvveti, nusreti ve bereketi daim sizinle olsun. Mustafa ÖZEL Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fak. Evlatlarım, kardeşlerim, dostlarım, davadaşlarım! Sizleri Rabbimizin selamıyla selamlarım, israsıyla ve miracıyla Kudüs’ümüzü şereflendiren Allah’ın Elçisi Muhammed Mustafa’ya en derin saygılarımı sunarım, onun ashabını, mücahidlerini hürmet […]

Filistin’e Yahudi Göçü Projesinin Arka Planı -II-

Aslında bu raporda da belirtildiği üzere mesele gayet açıktır. Yahudilerin Beni İsrail devleti kurma emellerine engel olma açısından Filistin arazisine sahip çıkılması birinci derecede önem arzetmektedir. Bu sebeple bir tedbir olarak aşiretler arasında ihtilaflı bulunan araziler daha önceden Hazine-i Hassa tasarrufuna alınmıştır. Mustafa Özsaray Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fak. *Bu yazının ilk bölümü, 35. sayımızda […]

Ebu Ubeyde’nin İşaret Parmağı

Her seslenişinde farklı ayetler okuyarak başladığı konuşmasına, önce Arapları sonra Müslümanları ve dünyanın diğer özgür insanları diye nitelendirdiği halkları selamlayarak başladığı konuşmasına, işaret parmağını kaldırarak İsrail’e tehditler üstüne tehditler yağdırarak bu savaşın psikolojik galibi olmaya devam ediyor. İşaret parmağı havadayken konuşmanın içerikleri çok fazla yörüngelere sahip olsa da olayın sıcaklığı ile şu an bu konuşmaları […]

Taş Soslu Pirinç Pilavı

Pirinç ve taş üzerinden tarifiniz, her vidaya uyan bir İngiliz anahtarı kıvamında ise her devrin muteber adamı olmanız da ihtimaldir. Muhtemelen pilavı en yağlısı, taşın da en yontulmuş, betonla harmanlanmış, AVM hali sizin emrinize amade olacaktır. Yani bu dünyada işiniz iş, ötesini sormayın (hoş zaten sormazsınız ya). Ancak “Bizim tarif ne haddimize, eden etmiş bize […]

İnci Mercan Gerdanlığı -33-

Hz. Hatice (R.A.) Cahiliye toplumunda adı çirkinliklere karışmayan ve bu sebeple de kendisine “Tâhire” denilen Hz. Hatice, akrabalık bağlarına önem veren, yakınlarıyla ilişkilerini daima sıkı tutan bir kadındır. Nitekim çocuklarına genellikle akrabalarından olan kimselerin isimlerini vermiş, yine benzer şekilde kızlarını da kendisinin ya da eşinin yakın akrabalarıyla evlendirmeye gayret göstermiştir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl […]

Yaşam Yükünden Adil Tasarrufa

İstihdamın yerli yerinde olması, hak’tır. Hak, Allah’ın isimlerindendir. O halde en kâmil istihdam Allah’ınkidir. Kişi Allah’ın kendine çizdiği rotaya, kendine verdiği payeye, kendini istihdam ettiği makama rıza gösterdiği ölçüde kul olur.  Mustafa ESER “Ma’lum olsun ki âdem iki şeye maliktir ki o iki şey onu maksûda ve murâda eriştirir: Birincisi akıl, ikincisi ameldir. Aklın vücûdunda […]

Hüzne Boğulmuşken Bayram Neşesi Olur mu?

Geçmişe hızlıca bir göz attığımızda Müslümanların kendi içinde ya da diğerleri ile olan ilişkilerinde zuhur eden sıkıntılı dönemlerin Peygamberimizin daha hayatında iken başlayıp daha sonra da kesintisiz bir şekilde devam ettiğini rahatlıkla görebiliriz. Bundan ötürü hayatın akışı içinde kaçınılmaz olan hüzün ve neşeyi birbirinin kardeşi olarak görme becerisini geliştirmek toplumların selameti açısından hayati önem taşımaktadır. […]

Sinema Modern Zihnin Sınırlarını Zorluyor!

Konumuz sinema olduğuna göre felsefe ve edebiyatta açılan yeni metafiziksel ufukları bir yana bırakarak, bu iki alandan tümüyle bağımsız olmayan sinemanın kazandığı yeni metafizik boyutlara değinelim. Son on yıl içinde dünyadaki bütün sinemaseverler gibi ben de çok sayıda kendi metafizik ufkunu kurmaya çalışan fantastik film seyrettim. Bu alanda eski zamanlara göre çok daha fazla eser […]

Film Yapmak ya da Film Sanatı Üzerine Bir Şeyler Yapmak

Film üzerine bir şeyler yapmaya gelince… Bu temelde bağımlı bir ilişkidir. Evvelce bahsettiğimiz meşakkate gelemeyenler, film sanatına olan bağlılıklarından ötürü film üzerine bir şeyler yapmaya yönelirler. Kahir ekseriyetin burada cem olduğu zahirdir. İlk akla gelen film eleştirisi yazmaktır. Mehmet Zahid BAŞAK Film yapmanın iki şekli mevcut. İlki, halihazırda mevcut bir fikrin filme dönüştürülmesinde yer almak. […]

Sinema Hakikati Bulma Kapısı Olabilir Mi?

Baki,  Fuzuli, Nef’î,  Şeyh Galip dünyanın en güzel şiirini yazdıysa, o zamanda film üretmiş bir yönetmenimiz kabil olsa film çekse, eşsiz üstünlükte filmler ortaya koyardı. Şiirde olduğu gibi, diğer gelenekli sanatlarda olduğu gibi mecazdan hakikate yönelen güçlü bir dil kurulurdu sinema perdesinde de. İşte bu zayıf anımızda toplumumuza girmiş olan sinema ne yazık ki ruhumuzun, […]

Mesut Uçakan ile Sinemayı Konuştuk

“Sinemaya dair ilgi ciddi planda daha çok gençlerde görülüyor. Yönetmen olmak artık pek çok gencin hayallerini süslüyor. Bu yüzden kısa film çalışmaları yoğunlukta. Ama profesyonel yönetmen olmak kolay değil tabii. Hem ağır işçiliğin altından layıkıyla kalkmak hem çarpık bir ortamda tutunmak zor iş.” Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema hakkında merak edilenleri konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM S: […]

Dizi ve Film Sektörümüz Küresel Karar Vericilerin Onay Sistemini Parçalayabilecek mi?

Türkiye’nin dizilerinin Latin Amerika’dan Uzak Asya’ya, Orta Doğu’ya sınırları aşarak ilerlemesi ve ABD’nin ardından en çok izlenen yapımlar olması planlama işinde usta olanları harekete geçirdi. Yakın zamanda ülkemizde küresel aktörlerin piyasaya girişini gördük. Bünyamin YILMAZ Dünya büyük bir altüst oluştan geçiyor. Teknolojinin ilerlemesi toplumları birbirine yakınlaştırmaktan ziyade güçlülerin elinde yeni bir silaha dönüşüyor. Bir taraftan […]

İhsan Kabil ile Sinema Okuryazarlığı Üzerine

“Film okumaları, sinema okuryazarlığı kapsamında ele alınabilir. Aslında film okuma, bir filmi derinlemesine anlamak için uzunca bir zaman diliminde kimi sahneleri durdurarak, belli bir sahnenin veya sekansın seyirciye ne ilettiği, bu bölümlerdeki imgeleme, diyalog, oyunculuk ve mekân çalışmasıyla yönetmenin ne kastettiği, belli imgelerin psikanalitik, fenomenolojik anlamda neye tekabül ettiği, manevi olarak ne denli aşkın bir […]

Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar Örnekliğinde Muhafazakâr Kesimin Televizyon Dizilerindeki Temsili

Dizideki seküler karakterlerin dine bakış açıları ötekileştirme ve etiketleme noktasında etkiliyken muhafazakâr kesim ise dindarlığı mecburiyet, baskı ve kurallar çerçevesinde sunmaktadır. Bu durum, bizzat dindar olarak sunulan bireyler tarafından doğrulanmaya çalışılmaktadır. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Diziler, insanlar için vakit geçirmeyi sağlayan, onları günlük telaşlarından uzaklaştıran eğlence araçlarından bir tanesidir. Toplumumuzda TV izleme oranının kitap okuma […]

Sinema Sektörümüz İkinci Kez Ölüm Döşeğindeyken

Dizi sektörümüz uzunca bir süredir, Amerika’dan sonra, dünyada ikinci büyük ihracatçı konumunda. Bu muhteşem bir başarı ve bunu sürdürebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Ancak varoluşsal bir farkı atlamamalıyız: Dünyanın her yerinde, lokomotif sinemadır; televizyon onu takip eder. Yeni bir teknoloji yahut yeni bir hikayeleme tekniği, her zaman önce sinemada varlık bulur, sonra bunun […]

Salih Diriklik ile Sinema Üzerine

“Filmlerin cazibesine kapılıp sinemaya amatör olarak ilgi duyan gençlerin aslında tavsiyeye ihtiyacı yoktur. Neler yapabiliyorsa yapar, kısa film çeker, yarışmaya katılır, tanıdığı varsa setleri ziyaret eder. Sonunda neye gücü yeteceğini kendi gözleriyle görerek işe devam eder veya vazgeçer. Sinemayı meslek edinme amacı olan gençlerin ise hangi branşında olursa olsun, sinema piyasasında sabit bir gelir garantisi […]

Kış Işığı: Tereddütte İnanmak

İnsan dünyayı yurt kılabilmek için ona inanmak zorundadır. Ancak bazen dünya aksar ve hasarlanır. İşte orada kaygı ve şüphe açığa çıkar: “İnandığımız dünya ya inandığımız gibi değilse?” Bu şüpheyi hesaba katarak bir şeylere gerçekten inanmaya ve ümit etmeye devam edebilir miyiz? Gökhan ÖZCAN Uzm. Psikolog “Tedirginlik, yaşam karşısındaki, kişisel gerçeğimiz karşısındaki gerçek davranıştır.” Søren Kierkegaard, Ölümcül […]

Ayşe Şasa’nın “Yeşilçam Günlüğü” Üzerine

Yeşilçam Günlüğü’nde, Türk sinemasının 1960’lı yıllardan beri içine zorla itildiği yavan bir gerçekliğe maruz bırakıldığı iddia edilmektedir. Türkiye’deki sinemanın karmaşık durumunu Daryush Shayegan’ın Yaralı Bilinç kavramsallaştırmasıyla izah etmeye çalışmaktadır.[1] Şasa bu bilinç zedelenmesinin onarılması ve Türk sinemasında köklü bir bakış açısına sahip olmak için kapsamlı bir düşünüşün gerekliliğine işaret etmektedir. Furkan EMİROĞLU Araştırma Görevlisi, Sivas […]

Zorluğun Ardından Gelen Ferahlık

Saraçhane Parkı’nın içinde, Şehzade Camii’nin kuzey avlu duvarı önünde, şirin bir mescid vardı. Alanın sık ağaçlarla kaplı olması, mescidin görünümünü bir parça engelliyordu. Son derece yüksek sanat değerini haiz bu mescid, İstanbul’un tek burmalı minaresine sahiptir. Burmalı Mescid adı da minaresinin yivli şeklinden gelmektedir. Cemal BALIBEY Belediyenin tam karşısına gelince bir şeyler çekti beni. Şehzadebaşı […]

Şairi Evkaftaki Memuriyetinden İstifa Ettiren O Bahar

Yasemin ve hanımelinin baş döndüren kokuları bizi mecnun eyler. Senin sevgini içimize yerleştirip kavileştiren onca bahar delilinden hangi birinde karar kılsın bu gözler. Şairleri işlerinden eyleyip, öylece hayran hayran izletecek kadar deli divane eden bir sarhoşluksun. Öznur GÖRÜR KISAR Seni sevmek için herhangi bir bahaneye ihtiyacımızın olmadığını biliyorsun ey bahar. Seni sevmek bizim kaçamadığımız karşı […]

Köln’ün İkircikli Hali

Hohenzollern köprüsü hakkında hiç bilgi sahibi olmayan biri için iki şey ihtiva eder. Birincisi, büyük ve önemli bir demiryolu oluşu, ikincisi ise köprünün başından sonuna değin yaya kısmındaki korkuluklara asılan asma kilitler. Aşkların ebediyetine dair bir sözün tezahürü olarak gençlerin baş harflerini korkuluklara asması ile zaman içerisinde “âşıklar köprüsü” ismini de almış bu yapı turistler […]