İnsicam

Sayı 39

İnsicam’ın mayıs sayısının dosya konusunu, müzik olarak belirledik. Müzik, tarihimizde menfi yaklaşılan bir mevzu. Hep bir eğlence aracı olarak düşünülmüş, eğlencenin de haram olan kısmından. Müziğin sanat boyutu var, eğitim boyutu var, sağlık ve tedavi boyutu var. Bugün, müziğin olmadığı bir saha ve alan yok gibi. Kültür emperyalizmi diye bir şey varsa, bunda müziğin büyük bir yeri ve payı var.

Allah’ın adıyla.

Dünyamız zor günlerden geçiyor. Yaşananları ifade etmek için seçtiğimiz kelimeler yetersiz kalıyor bazen. Zalimin zulmü artarken, buna paralel olarak mazlumun mazlumiyeti dayanılmaz bir hal alıyor. Bu acıklı durumu perdeleyen, silikleştiren, önemsizleştiren araçlar var; sinema gibi, televizyon gibi, sosyal medya araçları gibi. “Kitle iletişim araçları” üst başlığı altında toplanıyor bu enstrümanlar ve insanların, toplumların manipülasyonu için, dezenformasyon için, algı için kullanılıyor. Hiçbir teknolojik aygıt masum değil. Yakından ve dar açıdan bakıldığında insan ve toplum lehinde gibi görünen bu aygıt ve araçlar, aslında ve esasında her ikisinin aleyhinde konumlanıyor, konuşlanıyor.

200. günlerine tanıklık ettiğimiz siyonist işgalcilerin Gazze’de, Filistin’de yaptığı soykırım, bunun son örneği. Dünya tarihinde bir olayın anlatılmasında, dile getirilmesinde bu kadar aciz kalınan bir örnek yoktur muhtemelen. Haksızların pervasızlıkları, zalimlerin ahlaksızlıkları elan devam etmekteyse de bunların uzun sürmeyeceği kesindir. Dünyamız bu karabasanı, bu karanlık günleri bir gün atlatacaktır inşallah. Umudumuz ve duamız, bu yöndedir.

İnsicam’ın mayıs sayısının dosya konusunu, müzik olarak belirledik. Müzik, tarihimizde menfi yaklaşılan bir mevzu. Hep bir eğlence aracı olarak düşünülmüş, eğlencenin de haram olan kısmından. Müziğin sanat boyutu var, eğitim boyutu var, sağlık ve tedavi boyutu var. Bugün, müziğin olmadığı bir saha ve alan yok gibi. Kültür emperyalizmi diye bir şey varsa, bunda müziğin büyük bir yeri ve payı var.

Haziran sayımızda buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz.

İÇİNDEKİLER

Kalpler, Sesler ve Tanrı

Kim bizi bize bildirmenin türlü yollarını, veçhelerini, bir evlada eşe, dosta, sevgiliye, işe, güce, derde, dermana, yollara, dağa, taşa, deryaya, denize, ırmağa, çöle, bir yağmur damlasına, bir çiçeğin yaprağına, bir güzel şehla bakışa, kayboluşa gizleyen? Kaybettiğimizi yıllarca aratıp, bize bulmanın şifa veren giziyle göremediklerimizde saklayan kim? Öznur GÖRÜR KISAR Sesin, ritmin, müziğin büyüsüne kapıldığımız ilk […]

İstek Üretiminden Azabın Çetinliğine

Anlamayı istemek, bilmeyi istemek gibi ulvi olana talip olmanın esbabı ne olabilir? Beşerî isteklerin haz için olduğu kabullenilirken bu soyut hallere ermeyi istemeyi nasıl anlamalıyız? İnsanın en geniş haliyle olma çabasında, beşerî yönü kadar beslenmeye muhtaç nazari yönünü de ihmal etmemesi icap eder. İnsan, iradesi üzerinde konuşabilmesini, imanını, ibadetlerini ancak bu nazari yönleri dolayısıyla gerçekleştirebilir. […]

İzzeddin Kassâm’dan Mektup Var

Memleketime geldiğimde fakir bir halk buldum. Fakirliğin yanı sıra cehalet de çok yaygındı. Batılılar adım adım topraklarımızı işgal ediyor, zihinlerimizi esir alıyordu. İşin kötüsü, millet bunun farkında değildi. Ekonomik şartları iyileştirmek, milletin eğitim seviyesini yükseltmek ve halkın birçoğunun göremediği işgal ve esarete karşı insanları harekete geçirmek, bir direniş başlatmak gerekiyordu. Babam beni âlim olayım diye […]

Taha Kılınç ile Son Çıkan Kitabı “Dil ve İşgal”i Konuştuk

“Eliezer Ben-Yehuda 1922’de öldüğünde, İsrail’in kurulmasına henüz 26 yıl vardı. İngiliz manda yönetimi henüz başlamakta olduğundan, İsrail diye bir devletin kurulup kurulamayacağı bile net değildi. Ancak onun çabaları, Siyonizm’in Filistin topraklarında ve sahada tutunmasında çok kritik bir rol oynadı. İşgal kolonileri, kendi yayın organlarına, gazete ve dergilerine kavuştular. Normalde bir azınlık ideolojisi olan Siyonizm’in böylesine […]

İnci Mercan Gerdanlığı -34-

Cerîr İbn-İ. Abdillah (Radıyallahü anh) Adnânîler’e mensup eski bir Arap kabilesi olan ve Taif’in 120 km uzaklığındaki Tebâle ile Yemen’in yüksek dağları arasındaki geniş bölgeyi mesken tutan Becîle kabilesinin reisi Cerîr b. Abdillâh (r.a), Hz. Peygamber’i görmeden kendi araştırması sonucunda hicretin onuncu yılında kabilesinden 150 kişilik bir heyetle birlikte Medine’ye gelerek Müslüman olmuştur. Cerîr’in İslamiyet’i […]

“Klasik” Osmanlı Mûsıkîsi ve Halk Mûsıkîsi

Osmanlı mûsıkîsini Türk mûsıkîsi’nden bağımsız ve sanki başka bir mûsıkî gibi görmenin yanlışlığı bir tarafa, aslında 17. yüzyıla gelinceye kadar kullandığı formlar, çalgı türleri, makam anlayışı, estetiği ve üslubu herkesçe bilinen, belirli bir nazari çerçeveye sahip bir Osmanlı Mûsıkîsinden söz etmek oldukça zordur.   Bayram Bilge TOKEL Aslında genel ve tarihî Türk mûsıkîsinin Osmanlı döneminde […]

Bîmâristanlarda Musiki Şifâsı

Şuûrî Hasan Efendi’nin Ta’dîlü’l-Emzice adlı eserinde ise bazı makamların günün belirli zamanlarında olumlu yönde etkili olduğu anlatılır. Buselik makamı kuşluk vaktinde, hicaz makamı ikindi, uşşak makamı öğle vaktinde etkilidir. Neva makamı akşam vakti etkiliyken, hüseyni makamı sabahleyin etkilidir. Ayşe ŞİMŞEK “Külliyenin içinde Medresetü’l Etıbba ve odalarında talebeler vardır ki, her biri daima Eflatun, Sokrat, Filbos, […]

Farâbî’nin Müzik Anlayışı

Fârâbî, müzik nazariyatçılığının yanında iyi bir “ud” icracısı ve çok güzel bir okuyucuydu da. Padişahın oğlu olan Seyfu’d-Devle Hemedânî, bilime ve sanata düşkün biriydi. Fârâbî’yi Halep’e davet etti. Fârâbî, çok meşhur olarak etrafına birçok öğrenci topladı. Büyük bir öğrenci kitlesi bu büyük filozofun dersinden faydalanmak için derslerinde hazır bulunuyordu. Seyfu’d-Devle, Fârâbî’nin ilmine, sanatına ve derslerine […]

İmam Gazâlî ve Müzik

Haddizatında müzik, diğer Emevî ve Abbasî dönemlerinde olduğu gibi Selçuklu ve Osmanlı tarihinde de sosyal hayatın içinde ve dışında gerek askerî gerekse tibbî tedavi alanlarında da yaygın olarak kullanılarak etkin bir role sahip olmuştur. İşin bu yönü ihmal edilmeyecek kadar önemlidir. Mülayim Sadık Kul Orucuyla, teravih, iftar, sahur ve fıtır sadakasıyla hayatımıza bereket katan Ramazan […]

Gevrekzade ve Müzikle Tedavi

Risâlede işlenen müzikle tedâvi konusu, ilk İslâm filozoflarında itibaren ileri sürülen müzik-tıp-astronomi üçgeninde ele alınmakta ve Gevrekzâde bu konuda da geleneksel düşünce tarzını eserine yansıtmaktadır. Bu bağlamda Gevrekzâde’nin eseri, günümüzde oldukça aktüel olan ve artık kliniklerde ilmî metotlarla araştırılan müzikle tedâvi konusunda göz ardı edilmemesi gereken önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. Ahmet Hakkı TÜRABİ Prof. […]

Betül Rana Uludoğan ile Müzik ve Ruh Üzerine

“Müzik, kişinin olumsuz ruh halinden arınmasını sağlayacak şekilde kullanıldığı zaman bir kalkan görevi görüyor aslında. Depresyondaki asıl durum, bir kayıptır. Müzik, kişide kaybolan obje ne ise onun yerini dolduran bir araç olarak da görülebilir. Farabi’nin öğretilerine baktığımızda, insan psikolojisine üç tür müziğin etki ettiğini görüyoruz; sevimli, hiddetli, hayali şeklinde. Müzik, kişinin emosyonel çeşitliliğini gösterir. İnsan […]

Kurtuluş Çağrımız Dahi Müzikledir

Bir toplumu tanıma açısından mevcut ölçütlerin içinde müzik önemli bir yer tutar. Anadolu’yu türküler kadar içten, samimi ve derinliği kim anlatabilir? Taşradan merkeze akan kültürün hâkim olduğu televizyonsuz ve internetsiz dönemlerde üretkenlik, bahçelerde, bağlarda, tarlalarda, harmanlarda ve bu süreç içinde ortaya çıkan sevdalar üzerinden ortaya çıkardı. Ahmet MERCAN Müzik, insanlık tarihi ile kayıtlı bir sanat […]

Emperyalizme Karşı Türkistan’ın Müzikal Direnişi: Dedehan Hasan

Yurdunu işgal eden Sovyetlerin, İkinci Dünya Savaşı’na girdiği yılların hemen başında 1941’de Orta Asya topraklarının en kadim şehirlerinden Fergana’nın bir köyünde doğdu Dedehan Hasan. Babası daha o iki yaşında iken Sovyet ordusunda Almanlara karşı, kendi ülkesini de işgal eden Rusları savunurken şehit düşer. Gerisini tahmin etmek güç değil. Yetim bir çocuk olarak fakirlik içerisinde geçirilen […]

Terennüm

Şöyle ılık bir bahar ikindisi, kahvenizi yudumlarken izlediğiniz manzara; pencere hafif aralık, uçuşan ince tülün ardından masmavi bir deniz gözlerinizi şenlendirirken içinize çektiğiniz taze havaya eşlik eden işte bu şarkılar. Düşündürdükleri; sözlerinden mülhem “ne hayatlar yaşanmış da kalemle kelama dökülmüş” ile birlikte çoğu kez kendi yaşantımızda eksik kalan yahut tam tersi mutlu eden pek çok […]

Şu Anda İstanbul’un Sokaklarında Hangi Müzikler Çalıyor?

Türkiye’nin yoğun göç aldığı süreçte yoksulluğun zirve yapmasıyla acının, isyanın, bir yol arkadaşı gibi hayatlarımıza girdiği dönem de bu sefer arabesk şehrin sokaklarına damgasını vuracaktı. Öyle ki bugün dahi arabesk, kültürel DNA’mızda şehirlerde önemli bir yer tutar. Arabesk, hâlâ sosyal hayatın ve şehrin önemli bir parçası. Taşıdığı potansiyel ile birlikte arabesk bir tür olarak şehirlerin […]

Bir Hayal Kurduk: “Çanakkale’de Bir Gazzeli: Ubeyde”

Cesaret edildiğinde belki de hiç profesyoneli olunmayan, hiç tecrübesi bulunulmayan meselede bile Allah rızası için, doğru ve düzgün bir iş yapılabilir. Bunu hem kendimize hem tüm İslam gençliğine birer örnek olarak göstermekten gurur duyuyoruz. Batuhan AYBERS Dönem gereği zuhur eden mecburiyetler ve dünden farklı yeni doğrular keşfediyoruz. Mücadele ile zarafetin mecra değiştirdiği bir güne doğmak […]

Şiir, Şairini Aşar

Şair, şiirini yazdıktan, yayınladıktan sonra şiirin ilham kaynağını söyleyebilir. Bu açıklamalar şairin tabiattan, toplumdan kopmadığını, gerçekçi bir hayat yaşadığını gösterir. Şair, ilham kaynağını açıklamakla (o bir şarkı, film, olay ise) diğer insanlardan farkını da söylemiş olur. Böylece sanatçı kişiliğin farklı bir boyutta yaşadığı ortaya çıkar. Kâmil YEŞİL      -Karakoç’un şiirdeki kastı ve bir aşk, Naat […]

Alsas Loren Bölgesi’nden Yansımalar

Katedralin içerisi kalabalık, renkli vitraylar içeriyi daha canlı kılıyor. Farklı bölgelerden gelen gruplar rehber eşliğinde yapıyı geziyordu. İbrahim Hoca bize yapının serencamı hakkında bilgi verirken etrafı inceliyordum. Açık renkli olması hasebiyle şimdiye dek gördüğüm en az ürkütücü olan bu katedralde dahi kendimi rahat hissetmemiştim. Zübeyir ŞEKERCİ Basel treninden inmiş ve garın dışında kalan bir otobüs […]