Evlenmenin Şartları

İki tarafın birbirlerini iyi okuması (tanıması) bunun için birbirlerine fırsat ve mühlet vermesi lazımdır. Zira evlilik öncesi sözlü ya da nişanlı bireyler birbirlerini yeterince okuyabilme imkân ve becerisine sahip değildirler.

Hüseyin AKIN

Şair-Yazar

(6’sı içinde, 6’sı dışında)

  1. DIŞINDAKİ ŞARTLAR:
  1. Hadesten Taharet: Kişi iffet ve şahsiyete yönelik her türlü kir, pas ve lekeden mümkün mertebe arınmış olmalıdır ki evlilik için yola çıkabilsin. Evleneceği kişide aradığı nezahet ve nezafetin örneğini öncelikle kendi kişiliğinde barındırması gerekir.
  2. Necasetten Taharet: Birbirine eş olacak kişilerin zihinsel dünyalarının yanı sıra iş ve oluş gibi eyleme taalluk eden yönlerinde “necis” (pis) bir durumun olmaması icap eder. Zira, şirk, küfür ve haram başlı başına necaset unsurlarıdır.
  3. Setr-i Avret: Mümkün mertebe evlenecek adaylarda iç ve dış tesettürün tezahürleri tebellür etmeli. Evlenecek kişiler ayrıca birbirlerine ait küçük kusurları mesele yapmayıp örtmesini bilmeli.
  4. İstikbal-i Kıble: Evliliğin bir istikameti olmalı. Kıbleye yönelinmeli, yuva kurmanın ölçütleri kıble istikametine göre belirlenmeli. Kıblesini şaşırmış ya da kaybetmiş bir izdivacın sonu şarampoldür.
  5. Vakit: Zamanında evlenmek gerekir. Çağını ve mevsimini aşmış bir izdivaç salt rasyonel ölçütlerle karar verebilme yetisini de kaybetmiş olacaktır. Evlilik yaşı diye bir kesin yaş olmamakla birlikte vakitsiz evlenmelerin zorluğu ve eğretiliği bilinen bir gerçektir.
  6. Niyet: Evlenecek adayı buluncaya kadar içinden, bulduktan sonra ise nikah masasında gelin ve damat olacak kişiler dışından niyet etmeleri şarttır. Evlenmeye niyeti olmayan birinin diğer şartları esaslı bir şekilde yerine getirebilme imkânı da söz konusu değildir.

B) İÇİNDEKİ ŞARTLAR:

a) İftitah Tekbiri: Allah’ın inayetini isteyerek sözlenmek, nişanlanmak. Önüne çıkan zorluklar karşısında ümidi yitirmemek ve “Allah en büyüktür!” diyerek niyetten rücu etmemek.

b) Kıyam: Evliliği ayakta tutma gücü ve iradesi. Kuşkusuz evlilik bir aileye hükümet etmektir. Bu da her iki tarafın dirayetli olmasını gerektirir.

c)Kıraat: İki tarafın birbirlerini iyi okuması (tanıması) bunun için birbirlerine fırsat ve mühlet vermesi lazımdır. Zira evlilik öncesi sözlü ya da nişanlı bireyler birbirlerini yeterince okuyabilme imkân ve becerisine sahip değildirler.

d)Rükû: Evlenen çiftlerin kapitalist tüketim tanrılarının; zulmün, haksızlığın, israfın ve konforun önünde eğilmemesi gereklidir. Yaradan’ın, hakkın ve hakikatin, doğruluğun önünde eğilmelidir.

e) Sücut: Secde ehli bir nesil yetiştirme kararlılığı. Sadece eli topraklanan değil alnı da topraklanan bir ailenin temellerini atma projesini gerçekleştirme azmi.  

f) Ka’de-i Âhire: Ahirete dek birlikte oturmak. Bir süreliğine karı koca olmayı aklından bile geçirmeden ömür boyu aynı yastığa baş koymak üzere ahitleşmek.

EVLİLİĞE DAİR NOTLAR

*Yalnızlığın paylaşılabilir olduğu istisnalarının peşine düşmek için bile evlenmeyi denemek lazımdır.

*Evlilik “ev”den kelime üretme oyunudur. Çocuklar bu kelimenin yapım ve çekim ekleridir.

* Ev olmadan evlilik olur mu diye sormayın. Gerekli yerlere müracaat edin. Baksanıza kuşların, köstebeklerin ve karıncaların bile evi var. Bu arada merak ettiğim bir nokta var: Neden “İş ve İşçi Bulma Kurumu” var da “Ev ve Evli Bulma Kurumu” yok?

*Evlilik hakkında bilgi için filmlere değil, ilimlere ve bu konudaki ilim sahiplerine gidin. Filmlerdeki evlilik ayakları yere basmayan evliliktir.

* “Bekara ev verilemez” diye boş dairelerin camlarına yapıştırılan duyurular bana hep garip gelmiştir. “Bekarla evlenilmez” gibi bir tuhaflığı içerisinde barındırmıyor mu sizce de?

* “Bekara karı boşamak kolaydır.” atalar sözünü güncelleme zamanı geldi sanırım: “Bekara düğün yapmak kolaydır.” 

* Evlilik bir insanın kendisi gibi birini bulup hayatını birleştirmesi değildir. Zira hiçbir insanın kendinden başka kendisi ve de gibisi yoktur.

*Evlilik bir koalisyondur. Farklı iki insanla çoğunluğu sağlayıp hükümet kurma ameliyesidir.