Adam Gitti mi…

Kimseyi kırmaz, incitmez, insanlara yumuşak muamelede bulunur, kibar davranır, ayıpları örter, haddi aşanlara dahi sesini hiçbir zaman yükseltmezdi. Bu da Nebevî ahlâkın onda yüksek bir karakter oluşturduğunun bir göstergesiydi. A. Hikmet ATAN Doç. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. İnsan hayatı; şunun şurasında nedir ki? Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık derken bir göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor işte. Geriye dönüp baktığınızda “Ne kadar da çabuk geçti!” diyorsunuz. Bu kısa hayat macerasında bir şekilde hayatınıza müsbet-menfi dokunup da unutamadıklarınız oluyor. Menfileri hatırlamak bile istemezken; müsbet olanları, size bir şeyler kattığı için her zaman hatırlamaya, hatıralarını taze tutmaya gayret ediyorsunuz. Olumlu manada unutulmamak, daha dünya hayatında yaşarken…

Okumaya devam edin Adam Gitti mi…

Muallim, Mürebbi ve Mürşid-i Kâmil Olarak Hocam Mehmet Zahit Kotku Hazretleri

Onun zamanında İskenderpaşa Camii, müştemilatında kalan üniversite talebeleriyle bir mektep olma özelliği gösteriyordu. Kendisi, bu farklı fakültelerde okuyan öğrencilerle bizzat ilgileniyor, onların karakterli, şahsiyetli birer fert olarak kendi alanlarında yetişmeleri için gayret sarf ediyordu. Abdullah Hikmet ATAN Doç. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin Hatt-ı Destiyle Kur'ân-ı Kerîm’de Peygamber (s.a.v.) Efendimizin vazifeleri sadedinde “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” (Âl-i İmrân, 164)buyurulmaktadır. Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in İslâm’ı tebliğ ve tefsiri, insanları başta şirk olmak…

Okumaya devam edin Muallim, Mürebbi ve Mürşid-i Kâmil Olarak Hocam Mehmet Zahit Kotku Hazretleri