Siyonizm ve Çeşitleri

Siyonizme dair temel olarak kabul edilen bu yaklaşımların haricinde bir de zamana, mekana ve şartlara göre ortaya çıkan siyonizm yorumları olmuştur. Küresel gelişme ve değişimlerin etkisi altında şekillenen bu yorumlar da belirli kesimlerce temsil edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Ahmet Faruk ASA Yahudilere Filistin topraklarında bir yurt tahsisini amaçlayan siyonizm, özellikle 7 Ekim’in ardından daha yakından tanınmış ve çalışmalara daha fazla konu olmuştur. Türkiye’deki yaklaşımlar itibariyle tekdüze bir siyonizm algısının varlığından bahsedilse de siyonizm; kurulduğu topraklardan İsrail’in kurulmasına kadar kırılmalar yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. İhtiva ettiği düşünceler itibariyle siyonizmin tek bir metodolojiden ibaret olmadığını içinde farklı çeşitleri barındırdığını söyleyebiliriz. Bu yazıda siyonizmin çeşitli alt…

Okumaya devam edin Siyonizm ve Çeşitleri

Filistin Meselesi Anlatı Değil; Gerçeğin Ta Kendisi!

Yahudi sorununa çözüm iddiasında bulunan ve bu şekilde nüfuz kazanmaya başlayan Siyonizm, bugün ayakta kalabilmek ve taraftar toplamak adına Yahudi sorununu kendi eliyle üretir hale geldi. Hem dış politikada hem de Filistin topraklarında saldırgan tutumun arkasındaki bu gerçeklik; Siyonizmin yarının dünyasında barışın (!) değil, kriz sarmalının devamlılığına tekabül etmesidir. Ahmet Faruk ASA 2023 yılı itibariyle Nekbe’nin üzerinden 75 sene geçti. Aradan geçen onlarca sene, işgal gerçekliğinin azalmanın aksine artarak devam ettiğini gözler önüne sermiştir. Serencamın bütününü ele almadan yalnızca son birkaç ayda yaşananlara bakmamız dahi, Filistin’deki Siyonist tehlikenin özünü ortaya koymaya yetecektir. İlk kıblemiz ve miracımız olan Kudüs, bu sene de Ramazan ayında İsrail saldırılarının…

Okumaya devam edin Filistin Meselesi Anlatı Değil; Gerçeğin Ta Kendisi!