İnci Mercan Gerdanlığı -27-

Bera İbn-i Azib (R.A.) Hz. Peygamber (s.a.v) “Dua ibadetin ta kendisidir.” buyurmuştur. Bu sebeple Kur’an’daki dua ayetleriyle ya da Peygamber Efendimizin öğrettiği dua adabına uyarak, onun dilinden dökülen cümlelerle Allah’a yalvarmak duaların en güzelidir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    27. HADİS حديث براء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس إِذَا أتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ، وبِنَبِيِّكَ الذي…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -27-

İnci Mercan Gerdanlığı -26-

EBU ZER el-GIFÂRÎ (Radıyallahu anh) Duyduğu hakikati kâinata haykırmak, her önüne gelene anlatmak istiyordu. Peygamberimiz, ona tedbirli olması tavsiyesinde bulundu, “Ey Ebu Zer! Bu işi şimdilik gizli tut. Memleketine dön. Bizim ortaya çıktığımızı haber aldığında döner, gelirsin.” buyurdu. Fakat Ebu Zer, “Seni hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki ben bu hakikati müşriklerin ortasında haykıracağım!” dedi. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    26. HADİS  حديث ابي زرجندب بن جنادة ابن سفيان الغفاري الكناني عن المعرور قال: لَقِيتُ أبَا ذَرٍّ بالرَّبَذَةِ، وعليه حُلَّةٌ، وعلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عن ذلكَ، فَقالَ: إنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بأُمِّهِ، فَقالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبَا ذَرٍّ…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -26-

İnci Mercan Gerdanlığı -25-

Ebu Mûsâ El-Eş'arî (R.A.) Ashâb-ı Kirâmı tanımak Rasulullah’ı (s.a.v) tanımak demektir. O’nun hayatını, tebliğini, davasını, sünnetini, fetihlerini ve hatta İstanbul’un fethini anlamak demektir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Ebu Musa El-Eşa’ri (Radıyallahü Anh), Abdullah İbn-i Kays İbn-i Slim İbn-i Hdar İbn-i Harb şöyle dedi:      “Nebi (s.a.v) ile bir gazaya çıktık. Biz altı kişi idik. Bir devemiz vardı, nöbetleşe biniyorduk. Ayağım delinmiş, tırnaklarım dökülmüştü. Bunun için ayaklarımıza bez parçası sarıyorduk. Ayaklarımıza bez parçası sardığımız için bu gazaya Zat’ür-Rika gazası denildi.’’      Ebu Musa bu hadisi rivayet etti. Sonra bunu hoş görmedi ve “Ben bunu zikretmeyi doğru bulmazdım.” dedi. Sanki o amelinden bir şeyi…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -25-

İnci Mercan Gerdanlığı -24-

Ebu Ümâme (R.A.) Bâhile kabilesine mensup olan Ebû Ümâme, hicretten 12 yıl önce doğdu. Ne zaman Müslüman olduğu hakkında yeterli bilgi yoktur. Uhud Savaşı’na katılması hususunda ihtilaf vardır. Hicret’in 7. yılında yapılan Rıdvan Bey’atı’na katılmıştır. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Ebu Ümâme radıyallahu anh. Suday İbn-i Aclan (Beni Sehmden) İbn-i Amr İbn- Sağlebe İbn-i Ğanem İbn-i Kuteybe İbn-i Ma’n İbn-i Malik İbn-i U’sur El Bahili Hadisi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:       “Ümmetimden bir topluluk daima hak din üzere birbirine yardım etmeye ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelmeye, -Allah’ın emri gelinceye dek (Kıyamet kopuncaya kadar)- devam edeceklerdir. Şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -24-

İnci Mercan Gerdanlığı -23-

Ukbe İbn Amir (R.A.) Hz. Peygamber döneminde gazvelere iştirak etti ve zekât toplama göreviyle çeşitli kabilelere gönderildi. Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra da fetihlere katıldı. Dımaşk’ın fethedildiği haberini Medine’de olan Hz. Ömer’e müjdelemek için gönderildi. Mısır’ı fetheden Müslüman ordunun komutanlarındandı. Mısır valiliği yaptı. Ebû Eyyûb el-Ensari ile birlikte İstanbul kuşatmasına katıldı. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü َ      Ukbe bin Amir el- Cüheni (r.a) İbn-i Abs İbn-i Amr İbn-i Adiy İbn-i Amr İbn- Rifaa’ İbn-i Mevdua’ İbn- Adiy İbn-i Ğanem İbni Riba’ İbn-i Rüşdan İbn-i Kays İbn-i Cüheyne el- Cuheni El Mısri’den nakledilmiştir: Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), “Yerine getirmenize en layık (titizlik göstermeniz…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -23-

Acımız Büyük Ama Kusurumuz da Çok

Bizler hepimiz üzerimize düşeni yapmadığımız için suçluyuz ve sorumluyuz. Allah korkusunu ve ihsanı öğrenemedik, anlatamadık, yaşayamadık ve yaşatamadık; halbuki biz bir medeniyetin evlatlarıyız, adaletin, ahlakın, ihsanın, emanete ehil olmanın mücessem örneği olan bir peygamberin ümmetiyiz. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, hayatta kalanlara da sabırlar versin.  Allah yardımcıları olsun. Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Rasulullah’ın (s.a.v) şu sözüyle depremzede kardeşlerimi teselli etmek, taziyede bulunmak, acılarını paylaşmak isterim: “Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz).” Zira…

Okumaya devam edin Acımız Büyük Ama Kusurumuz da Çok

İnci Mercan Gerdanlığı -22-

Zeyd ibn Sabit (R.A.) Zeyd, Hz. Osman’ın döneminde de halife vekilliği yapmıştır. Bu dönemde yerine getirdiği en önemli görev, kuşkusuz Kur’ân’ın istinsahı/çoğaltılmasında yürüttüğü komisyon başkanlığıdır. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü      Zeyd İbn-i Sâbit (Radıyallahü Anh) İbn-i Dahhâk İbn-i Zeyd İbn-i Levzân İbn-i Amr İbn-i Abdi avf İbn-i Ganm İbni Mâlik İbn-i Neccâr el-Ensârî el-Hazrecî şöyle dedi.  Rasulullah (s.a.v) Uhud Gazvesine çıktığı zaman; O’nunla yola çıkanlardan bir kısmı geri döndü. Rasulullah’ın ashabı iki gruba ayrıldı. Bir grup: Biz bu geri dönen münafıklarla harp edelim, diyor; diğer grup da: Biz onlarla harp etmeyelim, diyordu. Bu görüş ayrılığı üzerine şu âyet indi: "Size ne oldu da…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -22-

İnci Mercan Gerdanlığı -21

Muâz ibn Cebel (R.A.) Akabe bey’atında Resulullah’a (s.a.v.) bey’at eden Muâz b. Cebel bey’atına sadık kalmış ve ömrü boyunca Hz. Peygamber ile beraber bütün gazve ve seriyeler katılmıştır. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü .     Muâz İbn-i Cebel (Radıyallahu Anh) İbn-i Amr İbn-i Evs İbn-i Aiz İbn-i Adiy İbn-i Ka’b İbn-i Amr İbn-i Üdey İbn-i Sa’d İbn-i Ali İbn-i Esed İbn-i Saride İbn-iYezid İbn-i Cuşem İbn-i Hazrec hadisi: Şöyle dedi:Ben Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in binitinin arka tarafına binmiştim, onunla aramda ancak semerin arka kaşı vardı, bana:       “Ya Muâz İbn-i Cebel!” diye seslendi. Ben de “lebbeyk ya Rasulallah ve sadeyk (buyur ya Rasulallah,…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -21

İnci Mercan Gerdanlığı -20-

Hz. Aişe (R.A.) Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında emsalsiz hizmetler ifa etti. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210’dur. Bu hadislerden; 54’ ü Buhârî’nin, 69’ u Müslim’in sahihlerinde münferiden yer almış, 174 hadiste ise Buhari ve Müslim ittifak etmiştir. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    Aişe Bint-i Ebû Bekir es-Sıddîk, Abdullah İbni Ebi Kuhafe Osman İbn-i Âmir İbn-i Amr İbn-i Kâ’b İbn-i Sa’d İbn-i Teym İbn-i Mürre İbn-i Kâ’b İbn-i Lüey el-Kureşî et-Teymî mü’minlerin annesi Aişe (r.anha)hadisi: “Mü’min kadınlar Rasulullah’a (s.a.v) hicret ederek geldikleri zaman, “Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacakları, hırsızlık yapmayacakları, zina etmeyecekleri, çocuklarını…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -20-

Nasıl Anlattım?

Unutmamalıdır ki İslam ümmetinin tarihte sahip olduğu huzura kavuşması ve yeniden adaletin tesis edilmesi Müslümanların tevhid ve vahdette, rahmet ve merhamette buluşmasından geçer. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü    ‘Nasıl bir din dili’ sorusuna; öğretmen, hoca, vaiz, müftü olarak yaklaşık kırk yıl cami kürsülerinden din-i mübin-i İslam’ı anlatma çabası içinde olan bir insan olarak gözlemlerim ve tecrübelerimle cevap vereceğim.    Cuma öncesi mübarek vakitte titiz bir hazırlık sonrası, kürsüye oturunca abdestli tertemiz simaların sekinet içinde sizi dinlemeye hazır görmek insana büyük bir heyecan verir. Hele Konya Kapu Camii kürsüsünde iseniz yüzlerce hafız, yüzlerce hoca, yıllarca vaaz dinlemeyi ‘kulağından sulanmak’ ve ‘kalbini sohbetle mamur hale…

Okumaya devam edin Nasıl Anlattım?