Terbiye ve Ahlak Ocağı Olarak Tasavvuf

Yöntem ve meşreb farkından dolayı pek çok tarikat mevcuttur. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde bunlardan 340 tanesinin ismi zikredilmiş ve zikredilmeyen daha pek çok tarikatın varlığından söz edilmiştir. Maarif ve meşhur olanlar ve özellikle Türk âleminde yaygın olanların 12 olduğu ifade edilir. Bunlar Kadiriyye, Yeseviyye, Rifaiyye, Kübreviyye, Medyeniyye, Desûkiyye, Bedeviyye, Şazeliyye, Ekberiyye, Mevleviyye, Nakşibendiyye, Halvetiyye. Ali Rıza TEMEL Dinin şeklinden ziyade ruhunu ve derinliğini ifade eden tasavvuf, insanın manevi arınmasını, ahlaki meziyetlerle süslenip insan-ı kâmil olma yolunda ilerlemesini hedefleyen bir disiplindir. Bazıları tasavvufa “bâtıni fıkıh” olarak da tanımlamıştır. Dini ve ahlaki açıdan kalbin temizlenmesi insanın ahlaki meziyetlerle süslenmesini esas alan ilk zahit ve sûfiler insanların fiillerini bedenin…

Okumaya devam edin Terbiye ve Ahlak Ocağı Olarak Tasavvuf

Merhum Mehmed Zahid Kotku (1897-1980) Hocamız ve Ehli Sünnet Çizgisinde Tasavvuf

Seksen seneyi aşkın ömrünü “Kale Allah, kale Resulullah” diyerek, insanları hakka çağıran, hal ile kali birleştirip hakiki bir mürşit olarak hizmet veren hocamızın bereketi, geride bıraktığı eserlerinde gözükmektedir. Ali Rıza Temel İslâmî şuur ve zevkine vararak halisane şekilde yaşama mesleği olan tasavvuf, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamberin örnek hayatını, ferdî ve toplumsal hayatımıza aktarmayı hedeflemektedir. Kitap ve Sünnete uygun hayatı en canlı yaşayanlar, farzlar yanında vacip ve nafileler hususunda en fazla titizlik gösteren sofilerdir. Şekil ve merasimlere takılıp kalmayan tasavvuf, İslâm’ın gerçek ve canlı manada bir uygulamasıdır. Zaten tasavvuf ıstılahlarının pek çoğu, Kuran ve Sünnetten alınmadır. Tezkiye, zikir, tevekkül, zühd, kanaat, tefviz-i umur, Rabbanilik, fakr,…

Okumaya devam edin Merhum Mehmed Zahid Kotku (1897-1980) Hocamız ve Ehli Sünnet Çizgisinde Tasavvuf