Merhum Mehmed Zahid Kotku (1897-1980) Hocamız ve Ehli Sünnet Çizgisinde Tasavvuf

Seksen seneyi aşkın ömrünü “Kale Allah, kale Resulullah” diyerek, insanları hakka çağıran, hal ile kali birleştirip hakiki bir mürşit olarak hizmet veren hocamızın bereketi, geride bıraktığı eserlerinde gözükmektedir. Ali Rıza Temel İslâmî şuur ve zevkine vararak halisane şekilde yaşama mesleği olan tasavvuf, Kuran-ı Kerim’i ve Hz. Peygamberin örnek hayatını, ferdî ve toplumsal hayatımıza aktarmayı hedeflemektedir. Kitap ve Sünnete uygun hayatı en canlı yaşayanlar, farzlar yanında vacip ve nafileler hususunda en fazla titizlik gösteren sofilerdir. Şekil ve merasimlere takılıp kalmayan tasavvuf, İslâm’ın gerçek ve canlı manada bir uygulamasıdır. Zaten tasavvuf ıstılahlarının pek çoğu, Kuran ve Sünnetten alınmadır. Tezkiye, zikir, tevekkül, zühd, kanaat, tefviz-i umur, Rabbanilik, fakr,…

Okumaya devam edin Merhum Mehmed Zahid Kotku (1897-1980) Hocamız ve Ehli Sünnet Çizgisinde Tasavvuf