Aynada Görülen Muhabbet: Vesîletü’n-Necât

Çelebi, 14. yüzyılın ortaları ve 15. yüzyılın ilk çeyreğinde Bursa’da yaşamış, ilimle uğraşan bir aileden gelmiştir. Yıldırım Bayezid’in Divan-ı Hümayun imamlığını yapmıştır. Ayşe ŞAHİN Doktorant, Necmettin Erbakan Üni. Sosyoloji Bölümü  “Zatıma mir’at edindin zatınıBile yazdım adım ile adını.” Süleyman Çelebi Aynada gördüğün suret senindir aynanın değil, nasıl ki aynadaki suret bizi gösterip anlatıyorsa, eserde görülen de yazarın gönlündeki akisleri ve bu yansımaların surete bürünmüş hallerini anlatıyor. Gönülde demlenenler, gönle sığmaz olunca bir yankı olur. Bu yankı kimi zaman herkesten saklanarak bir kör kuyuya dile getirilir kimi zamanda aşikâr edilerek söylenilir. Hz. Peygamber’in (s.a.v) doğumunu ve hayatını ifade eden Mevlid, yazan kişinin peygamberi hakkında gönlündeki sevginin…

Okumaya devam edin Aynada Görülen Muhabbet: Vesîletü’n-Necât