Bîmâristanlarda Musiki Şifâsı

Şuûrî Hasan Efendi’nin Ta’dîlü’l-Emzice adlı eserinde ise bazı makamların günün belirli zamanlarında olumlu yönde etkili olduğu anlatılır. Buselik makamı kuşluk vaktinde, hicaz makamı ikindi, uşşak makamı öğle vaktinde etkilidir. Neva makamı akşam vakti etkiliyken, hüseyni makamı sabahleyin etkilidir. Ayşe ŞİMŞEK "Külliyenin içinde Medresetü'l Etıbba ve odalarında talebeler vardır ki, her biri daima Eflatun, Sokrat, Filbos, Aristotales, Galen, Pisagor gibi alimlerden söz eden olgun tabiplerdir, her biri bir fenne yönelip, hekimlik ilminde kıymetli kitaplara değer vererek, âdemoğullarının derdine deva bulmaya çalışırlar."   Evliya ÇELEBİ           Şifâ veren hiç şüphesiz yüce yaradan’dır. “Ya şâfî” ism-i celiliyle şifâ verenin kendisi olduğunu, her türlü hastalığın şifâsını verenin sadece O’nun olacağını…

Okumaya devam edin Bîmâristanlarda Musiki Şifâsı