COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇOCUKLAR / ERGENLER ÜZERİNDEKİ FİZİKSEL ve PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Pandemi,  tüm dünyada etkileri görülen salgınlara verilen isimdir.  Bedensel sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla vurgulanmasına karşın, pandeminin psikolojik etkilerinin görece geri plana atıldığını söyleyebiliriz. Bekir EMİROĞLU Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2019 yılı itibari ile yeni tip bir korona virüs  (COVID-19),  Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde yayılarak binlerce can kaybına neden olmuştur.  Çin’de başlayarak çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılması sonucu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2020 Ocak ayının sonlarına doğru mevcut hastalığın, tüm dünyada halk sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaştığını duyurarak acil durum ilan etmiş ve bu durumu pandemi olarak nitelemiştir. Bu ilanın hemen sonrasındaki süreçte…

Okumaya devam edin COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇOCUKLAR / ERGENLER ÜZERİNDEKİ FİZİKSEL ve PSİKOLOJİK ETKİLERİ