Bir Ulu Hatıra: Medine Tren İstasyonu

Medîne’deki ecdâd yadigârı mekânları ziyaret… Bu mekânlardan geriye ne kaldı? Mescîd-i Nebevî’nin kuzeyinde bulunan İmâm Buhârî Mescid’i, Osmanlı mimarisini andırsa da çok sonra, 1957 yılında inşa edilmiştir. Muhtemeldir ki Medîne’de yerleşik olan Buharâlıların girişimiyle inşa edilmiştir. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr., Uludağ Üni. İlahiyat Fak. “Sizi karada ve denizde gezdiren O’dur.” (Yunus, 22) Medine’yi her ziyaretimde mutlaka ecdat yadigârı mekânları ve eserleri de görmek isterim. İlk seyahatimde Mescîd-i Nebevî’nin kıble cenahında mahkeme binası vardı. Onun yanında da meşhur Arif Hikmet Kütüphanesi varmış; ama yıkılmıştı. Bu kütüphane Benî Sakîfe koruluğunda inşa edilen Melik Abdülaziz Kütüphanesi’ne taşınmıştı. Seyyahların bahsettikleri daha başka mekânların da olduğunu biliyoruz. Bunların çoğu haremin…

Okumaya devam edin Bir Ulu Hatıra: Medine Tren İstasyonu

Ufku Selamlamak

Zamanlı varlık olan insan, fıtratını koruyabilse, bütün zamanlarda bilgiye, manaya ve bakışa nüfuz edecektir. Oradan aldığı feyzle kâh Yunus Emre’nin külahını giyip devrana duracak, kâh Akşemseddin’in sarığına sığınıp kesbî ve vehbî ilimlerde temayüz edecek yahut da Mimar Sinan’ın kavuğunu giyip hünerler gösterecektir. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr., Uludağ Üni. İlahiyat Fak. Resim: Selvigül Kandoğmuş Şahin Sezai Karakoç, “Şehzadebaşında Gün Doğmadan” isimli şiirinde, gün doğmadan Şehzadebaşı camii avlusunda oturacak bir yer aradığını, sonuçta soğuk bir taşa oturduğunu zikrederek okuyucuyu bir kıssanın şahidi eder. Şair, orada bir yer bulmuştur, sonra başını avuçlarına alarak derin bir düşünceye dalmıştır. Mesela kuşların kanatlarını toplamakta, bir kervana katılmakta ve şiirden mest olan…

Okumaya devam edin Ufku Selamlamak

HAL EVİNDE HAL OLANLARIN SIĞINAĞI DİVRİĞİ ULU CAMİİ

Ben kendi adıma, mümkün olduğu kadar gezen, gezmeden önce gittiğim yerlere ilişkin ufak çaplı araştırmalar yapan ve eğer var ise, o şehirlerle veya tarihi eserlerle ilgili kitapları okumaya çalışan birisiyim. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bu sene yaz tatilinde sadece dört günlüğüne Sultan Şehre uğrayabildim. Farklı meşgaleler, bitirilmesi gereken işler, verilmiş sözlerin çokluğu bu seneki sıla ziyaretini azami ölçüde kısa tutmama sebep oldu. Bu kısa ziyaret günlerinin birini, daha evden ayrılmadan birkaç gün önce, Divriği’ye ayıracağımıza karar vermiştik. Daha doğrusu, bundan birkaç yıl evvel Doğan Kuban’ın Divriği Mucizesi’ni okumuş, o mucizeyi, yerinde görüp ziyaret etmeyi planlamıştık. Ama her sene beklenmedik…

Okumaya devam edin HAL EVİNDE HAL OLANLARIN SIĞINAĞI DİVRİĞİ ULU CAMİİ

Şehri İnşa Etmek

Hayat, bir yanıyla imha, öteki yanıyla imardır. Bu yüzden inşanın hayat boyu devam ettiğini, bunun bir süreklilik işi olduğunu söylüyoruz. İnsanın hayatı gibi, şehrin de hayatından söz etmek mümkündür. Bilal Kemikli Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Esasen yazının başlığı, “şehri kim inşa eder?” şeklinde olacaktı… Elbette inşa etmek, başlı başına bir sürece işaret eder. Fakat bu süreç, öyle tarihin bir döneminde olup biten zamana delalet etmez. Ta başlangıcından itibaren devam ede gelen bir süreçtir bu; an içinde yenilenen, yapılan ve yıkılan şehir! Tıpkı insan gibi, inşa faaliyeti mütemadiyen devam eder. İnşayı imar anlamında kullandığımız gibi, imha anlamında da kullanırız. Zira yapılmak, evvelemirde yıkılmak değil…

Okumaya devam edin Şehri İnşa Etmek

Şehri Dinlemek

Şehrin sakinleri yahut misafirler, ister farkına varsınlar ister varmasınlar hem şehir orkestrasında birer müzisyeni ve hem de gün içinde uğranan mekânlara mahsus bir konserin dinleyicileridirler. Bilal KEMİKLİ Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Şehir sadece binalar, caddeler, sokaklar, çarşılar ve meydanlardan ibaret değildir. Şehrin, başka başka yönleri de vardır. Mesela bir önceki yazıda işaret edildiği gibi, şehir, okumasını bilen için bir kitaptır. Evet, şehre okunacak bir metin gibi bakmak mümkündür. Sürekli yenilenen, adeta yeniden yeniden şerhleri ve zeyilleri yazılan bir kitap… Bu mevzuyu burada uzatacak değiliz; zira evvelce tafsilatıyla bu konu ele alındı. Burada şehre, ahenk ve ritim pencerelerinden bakmayı murad ediyor ve…

Okumaya devam edin Şehri Dinlemek