Türkiye’de Bir Zamanlar Siyonizmle Mücadele Derneği Vardı

Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği, amacı ve faaliyetleri bağlamında türünün ilk örneği olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca sonradan değişik Arap ülkelerinde kurulacak olan siyonizmle mücadele derneklerine öncülük ederek bir uyarıcı görevi görmüştür. Osmanlıdan günümüze Türkiye’nin gündeminde olan siyonizm, İsrail’in ırkçı ve sömürgeci politikalarıyla birlikte güncelliğini korumaya devam etmektedir. İsrail’in yaklaşık iki buçuk aydır Gazze’de hiçbir din ve millet ayrımı gözetmeden yaptığı katliamlar, siyonizmin sadece Araplar için değil, aynı zamanda diğer milletler için de büyük bir tehdit olduğunu ortaya koymuştur. Celil BOZKURT Doç. Dr., Düzce Üni. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak. Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak amacıyla ortaya çıkan siyonizm, Osmanlı devletinden bu yana Türk kamuoyunun gündeminde…

Okumaya devam edin Türkiye’de Bir Zamanlar Siyonizmle Mücadele Derneği Vardı

Gazze’den Gazveye Bir Esaretin Öyküsü

1947'deki 181 sayılı Birleşmiş Milletler’in paylaşım planına göre Gazze, Arap devletine bırakıldı. 1948 Arap-İsrail Savaş’ından sonra şehrin yönetimi Mısır'a verildi. Gazze’nin nüfusu İsrail tarafından ele geçirilen yakın şehir, kasaba ve köylerden kaçıp gelenlerle birlikte büyük oranda arttı. 1957 yılında Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır Gazze’de eğitim seçeneklerinin ve yerel hizmetlerin geliştirilmesini, konut yapımını ve yerel kolluk kuvvetlerinin oluşturulmasını da içeren bir dizi reform politikasını açıkladı. Celil BOZKURT Doç. Dr., Düzce Üni. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak. il Tarih İçinde Gazze Gazze, Akdeniz’in güney doğu kıyısında bulunan 365 km² yüzölçümündeki Gazze Şeridi’nin en büyük şehridir. Bölge nüfusunun yaklaşık 2.375.000 olduğu tahmin edilmektedir. Bölgenin kuzeyinde bulunan Gazze’nin…

Okumaya devam edin Gazze’den Gazveye Bir Esaretin Öyküsü