Ruhu Kirlenen İnsan, Çevreyi Kirletir

Çevre kirliliği, ruhu kirlenen insanın bir eylemidir. Bir sonuçtur yani. Kar hırsı ile gözü dönmüş kapitalistler için tek kutsal kavram kar olduğu için elbette kirlilik onların umurunda olmayacaktı, bunda şaşılacak bir şey yok. Derviş Çelebi Çöp kavramı ile ilk tanışmam 1970’li yıllarının ikinci yarısında köyümden çıkıp şehir merkezinde ortaokula başlamamla aynı yıllara rastlar. Gerçi, sanayi devrimi sonrası bütün dünya sistemine hâkim olan kapitalizmin bizim ülkemize, daha doğrusu Anadolu şehirlerine sirayet etmesi ile de yakın bir ilgisi var. Zira sonrasında bütün köylerimiz de bu tsunamiye teslim olmak zorunda kaldı. Özellikle bir petrol türevi olan plastiğin hayatımızın her alanına yönelik bir kullan at hâkimiyetinin, yanı sıra gelişen…

Okumaya devam edin Ruhu Kirlenen İnsan, Çevreyi Kirletir

ÇOCUKLARI ANLAMA KILAVUZU

İnsan olmanın getirdiği, kadın olmanın ya da erkek olmanın genetik, biyolojik özellikler, doğuştan getirdiğimiz ve toplumdan, dinden, kültürden edindiğimiz, devraldığımız davranış modelleri var.

Okumaya devam edin ÇOCUKLARI ANLAMA KILAVUZU

İnsanoğlu Kendini Kandırmakta Ustadır

İnsan, kendini kandırmakta ustadır derken, bunun tezahür ettiği güçlü bir yönü de başkalarının hataları üzerinden kendi günahını meşrulaştırma çabasıdır. Derviş Çelebi İnsanoğlunun kendini kandırma hikâyesi Hz. Âdem’le başlar desem yeridir. Birçoğumuz, hatta hepimiz İnsanı şeytanın kandırdığı konusunda ittifak halindeyiz. Bu konu da Yahudiler ve Hıristiyanlar faturayı Havva annemize kesmişlerse de biz Müslümanlar bunun insan olmanın ortak yanılgısı olduğunu düşünürüz. Ama ilk cümlede de zikrettiğim gibi insanlık ailemizi temize çıkarmak adına, ihaleyi lanetlenmiş Şeytana keserek onun “bizleri” kandırdığı konusunda ittifak ettiğimiz de bir gerçek. Elbette Şeytanın iğvasını, kandırma konusundaki ustalığını inkâr edecek değilim. Ancak bir düşünelim, her birimiz, inanmak istediğimiz yalanların kurbanı değil miyiz? Şeytan zorla…

Okumaya devam edin İnsanoğlu Kendini Kandırmakta Ustadır

“Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye…”

Şarkılar, içinden çıktığı toplumun hissiyatından, düşünce ve duygu dünyasından izler taşır. Bu yönüyle önemli kültür yapıcı ve kültür taşıyıcısı konumundadırlar. Tabir-i caiz ise, şarkılar üzerinden bir sosyolojik tahlil yapmamız mümkündür.

Okumaya devam edin “Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye…”