İnsanoğlu Kendini Kandırmakta Ustadır

İnsan, kendini kandırmakta ustadır derken, bunun tezahür ettiği güçlü bir yönü de başkalarının hataları üzerinden kendi günahını meşrulaştırma çabasıdır. Derviş Çelebi İnsanoğlunun kendini kandırma hikâyesi Hz. Âdem’le başlar desem yeridir. Birçoğumuz, hatta hepimiz İnsanı şeytanın kandırdığı konusunda ittifak halindeyiz. Bu konu da Yahudiler ve Hıristiyanlar faturayı Havva annemize kesmişlerse de biz Müslümanlar bunun insan olmanın ortak yanılgısı olduğunu düşünürüz. Ama ilk cümlede de zikrettiğim gibi insanlık ailemizi temize çıkarmak adına, ihaleyi lanetlenmiş Şeytana keserek onun “bizleri” kandırdığı konusunda ittifak ettiğimiz de bir gerçek. Elbette Şeytanın iğvasını, kandırma konusundaki ustalığını inkâr edecek değilim. Ancak bir düşünelim, her birimiz, inanmak istediğimiz yalanların kurbanı değil miyiz? Şeytan zorla…

Okumaya devam edin İnsanoğlu Kendini Kandırmakta Ustadır

“Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye…”

Şarkılar, içinden çıktığı toplumun hissiyatından, düşünce ve duygu dünyasından izler taşır. Bu yönüyle önemli kültür yapıcı ve kültür taşıyıcısı konumundadırlar. Tabir-i caiz ise, şarkılar üzerinden bir sosyolojik tahlil yapmamız mümkündür.

Okumaya devam edin “Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye…”