Diriliş Şehirleri

Medya etiği ile birlikte bir de Deprem Etiği olmalıdır. Depreme dayanıklı bina inşasının kuralları olduğu gibi deprem söyleminin de etik kuralları olmalıdır. Daha yıkıcı ve kalıcı olan psikolojik ve manevi hasarları önlemek için. Depremin vurduğu kente bir de siz vurmayın ey deprem tellalları! Durmuş GÜNAY Prof. Dr., Maltepe Üni. Öğretim Üyesi Türkçede deprem kelimesi, sert bir sözcük. Deprem, Arapçada “zelzele”. Sözcüğün kendisi de depreme benzer salınım yapıyor.  Mütevekkil bir sözcük. Depremin İngilizcesi “earthquake”. Yerin titreyişi/kanat çırpması. Yerin darağacında titreyişi sanki. DEPREMLER ÜZERİNE Ülkemizde, 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş (Elbistan + Pazarcık) merkezli iki deprem ve 20 Şubat’ta Hatay’da (Defne merkezli) meydana gelen 3. Deprem on…

Okumaya devam edin Diriliş Şehirleri

Üniversitenin Unutulan Misyonu

Türk üniversitesi, “1933 Reformu”yla bütün terminolojisi ve yapısı ile birlikte olduğu gibi Batı’dan transfer edilmiştir. 1933’te “İstanbul Darülfünunu” ilga edildi, İstanbul Üniversitesi kuruldu. Durmuş GÜNAY Prof. Dr., Maltepe Üni. Öğretim Üyesi I.GİRİŞ Üniversitenin unutulan misyonu, “kültür”dür. Bu argüman, üniversite ‎tarihimizde iki olay ile açıklanmaya çalışılacaktır. Birincisi, üniversitenin ‎misyonları sayılırken kültür misyonunun bulunmamasıdır. İkincisi ise “33-‎Üniversite Reformu”dur. ‎ Burada, bakışımızı yükseköğretim alanı ile sınırlayacağız. Günümüzde, ‎üniver-sitenin üç misyonu olduğu dile getirilmektedir; araştırma, eğitim-‎öğretim, topluma katkı misyonu. Aşağı yukarı çeyrek yüzyıl önce, “topluma ‎katkı” yerine “kamu hizmeti” misyonu deniliyordu. Günümüzden yarım ‎yüzyıl kadar önce ise “kamu hizmeti” yerine “topluma danışmanlık” misyonu ‎denilmekteydi. Eğitim-öğretim misyonu ile araştırma misyonu…

Okumaya devam edin Üniversitenin Unutulan Misyonu

Diriliş İnsanı

Diriliş insanı, erdem insanıdır.  Erdem sitesinin bir işçisidir. Başkasının eline ne kadar çok maddi ve manevi değer ulaştırabilirse o kadar erdemli olduğunu düşünür.  Durmuş GÜNAY Prof. Dr., Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi “Diriliş insanı”, Sezai Karakoç’un diriliş perspektifi açısından ortaya koyduğu bir kavram ve (çağımız) Müslümanını ifade etmek için eserlerinde kullandığı bir terimdir. Üstad Sezai Karakoç’un eserlerindeki “diriliş insanı”nın nitelikleri, bu yazının hacmi ölçüsünde, Üstad’ın kitaplarından özetlenerek alınmış ve büyük ölçüde, kendi ifadelerine sadık kalınarak aktarılmıştır.  Diriliş İnsanının Nitelikleri 1. Diriliş insanı; genel olarak ifade edilecek olursa, İslâm’ın dirilişi, insanlığın dirilişi ve medeniyetimizin dirilişi bilincine ve aksiyona sahip, adanmış kişidir. 2. Diriliş eri, ereni ve piri…

Okumaya devam edin Diriliş İnsanı