Rasim Özdenören Soruyor: Kanunları Bilmemek Neden Mazeret Olmasın?

Rasim Özdenören’e göre Roma hukuku, hasis ve itimatsız köylülerin eseri olduğu kadar aynı zamanda bir tedbirler külliyatıdır. Batı hukukunu esas aldığımız için bizim şu andaki yürürlükte olan hukukumuzun temeli de Roma hukuku olduğuna göre bu hasis ve tedbirler külliyatı hukuk bizim cari hukukumuz için de geçerli olacak demektir. Dursun Ali TÖKEL Prof. Dr., FSMVÜ Edebiyat Fak. Lise üçüncü sınıftaydım. O zamana kadar doktora gitmek için okul idaresinden bir defa bile izin istememiştim, bir gün bile olsun devamsızlığım yoktu. O gün kendimi hiç iyi hissetmemiştim, müdür yardımcısına giderek hasta olduğumu, doktora görünmek istediğimi söyledim. Bana şöyle bir baktı ve dedi ki: “Hasta filan değilsin, numara yapıyorsun,…

Okumaya devam edin Rasim Özdenören Soruyor: Kanunları Bilmemek Neden Mazeret Olmasın?

Bir Ortak Kitap, Zemin Metin Olarak Mevlit

Biz, Tanzimat’tan sonra ortak kitaplarımızı kaybettik. Şu anda milletin okuduğu ortak kitabımız kalmadı. Kala kala elimizde bir Mevlit kaldı fakat Mevlit her ne kadar halen büyük bir teveccühle okunuyorsa da onu da yok etmek için el, gönül ve dil birliği etmiş güruhun taarruzlarının ardı arkası kesilmedi. Dursun Ali TÖKEL Prof. Dr., FSMVÜ Edebiyat Fak. Kitaplar sadece okunmak için yazılmıyor. Öyle kitaplar vardır ki onlar bütün bir milletin ortaklaşa okuduğu kitaplardır; içinde yazılanlar milletin dünya ve ahiret görüşüdür, bu ortak kitaplar milleti birbirine bağlayan perçinlerdir. Atalarımızın İslam’ı kabulünden sonra bütün bir milletin hayatında rol oynamış; Mevlana’nın Mesnevi’si, Yazıcızade Muhammed’in Muhammediye’si, Yunus Emre’nin Divan’ı, Yazıcızade Ahmed’in Envaru’l-Âşıkîn’i,…

Okumaya devam edin Bir Ortak Kitap, Zemin Metin Olarak Mevlit

Sezai Karakoç’a Göre Halk Anlatıları: Millet Ülküsünün Sembolik Özleri

Biz neden bir milletin bilinçaltı demek olan ve hemen bütün kültürünün en zengin hazinesi olan bu ürünleri derlemede, yayınlamada, önemini fark etmede bu kadar ihmalkâr davrandık? Kâh önemini anlamadığımızdan, kâh ciddiye almadığımızdan, kâh etkisini fark edemediğimizden. Dursun Ali TOKEL Doç. Dr., FSMVÜ, Edebiyat Fak. Sezai Karakoç’un masal, efsane, mit vb. halk anlatıları üzerine yaptığı etütleri; bu anlatıların insanlık, milletler ve kültürler için fevkalade önemi üzerine dikkatimizi çektiği yazıları, bunlar olmaksızın kökleri derinlerde bir milli bilinç oluşturulamayacağına dair tespitleri, bizleri, çok ihmal ettiğimiz ve halen de ihmal etmeye devam ettiğimiz halk anlatılarının önemi üzerinde daha ciddi düşünmelere davet ediyor. Onun olağanüstü dikkatleri halk anlatılarını sıradan bir…

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’a Göre Halk Anlatıları: Millet Ülküsünün Sembolik Özleri