Bir Ortak Kitap, Zemin Metin Olarak Mevlit

Biz, Tanzimat’tan sonra ortak kitaplarımızı kaybettik. Şu anda milletin okuduğu ortak kitabımız kalmadı. Kala kala elimizde bir Mevlit kaldı fakat Mevlit her ne kadar halen büyük bir teveccühle okunuyorsa da onu da yok etmek için el, gönül ve dil birliği etmiş güruhun taarruzlarının ardı arkası kesilmedi. Dursun Ali TÖKEL Prof. Dr., FSMVÜ Edebiyat Fak. Kitaplar sadece okunmak için yazılmıyor. Öyle kitaplar vardır ki onlar bütün bir milletin ortaklaşa okuduğu kitaplardır; içinde yazılanlar milletin dünya ve ahiret görüşüdür, bu ortak kitaplar milleti birbirine bağlayan perçinlerdir. Atalarımızın İslam’ı kabulünden sonra bütün bir milletin hayatında rol oynamış; Mevlana’nın Mesnevi’si, Yazıcızade Muhammed’in Muhammediye’si, Yunus Emre’nin Divan’ı, Yazıcızade Ahmed’in Envaru’l-Âşıkîn’i,…

Okumaya devam edin Bir Ortak Kitap, Zemin Metin Olarak Mevlit

Sezai Karakoç’a Göre Halk Anlatıları: Millet Ülküsünün Sembolik Özleri

Biz neden bir milletin bilinçaltı demek olan ve hemen bütün kültürünün en zengin hazinesi olan bu ürünleri derlemede, yayınlamada, önemini fark etmede bu kadar ihmalkâr davrandık? Kâh önemini anlamadığımızdan, kâh ciddiye almadığımızdan, kâh etkisini fark edemediğimizden. Dursun Ali TOKEL Doç. Dr., FSMVÜ, Edebiyat Fak. Sezai Karakoç’un masal, efsane, mit vb. halk anlatıları üzerine yaptığı etütleri; bu anlatıların insanlık, milletler ve kültürler için fevkalade önemi üzerine dikkatimizi çektiği yazıları, bunlar olmaksızın kökleri derinlerde bir milli bilinç oluşturulamayacağına dair tespitleri, bizleri, çok ihmal ettiğimiz ve halen de ihmal etmeye devam ettiğimiz halk anlatılarının önemi üzerinde daha ciddi düşünmelere davet ediyor. Onun olağanüstü dikkatleri halk anlatılarını sıradan bir…

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’a Göre Halk Anlatıları: Millet Ülküsünün Sembolik Özleri