Ahmet Ağabey

İyi bir öykücüdür aynı zamanda. İnsana dair yakaladığı detayları şiirde olduğu gibi öykülerinde de kullandığını düşünürüm. Düşünsel dünyasını yansıttığı eserlerinde hayata dair pek çok gözlem, anı ve deneyim de yer alır. Öte yandan geniş bir okuma listesi vardır. Elif GİRGİN AKIN Eğitimci-Sosyolog Ahmet Mercan, çocukluğumun öğretmenlerindendir. Sadece benim değil, 80’lerin çocuklarının çoğunun öğretmenidir. Arkadaşlarıyla hazırladıkları Selam -Ümit Nesline Aylık Dergi- ve bant tiyatrosu kasetleriyle hayatıma girmiştir ilk. Henüz çocukken siyeri, sahabileri, birçok İslamî kavramı o yayınlardan öğrendik. İlk gençlik yıllarımızda ise ezgilere yazdığı sözlerle imanî hislerimizi coşturan, diri tutan bir kalem oldu. Çocukluğumda kendisini gıyaben tanırken üniversite yıllarımda yakinen tanıma imkânım oldu. Bir öğrenci dergisi…

Okumaya devam edin Ahmet Ağabey