Batı’da İslam Dili

Batı’da ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlar buralarda dinlerini anlatırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini makalemizde irdelemeye çalıştık. Eğitim faaliyetlerinde başarılı olmayı hedefliyorsak, planlı ve programlı çalışmamız kaçınılmaz. Erkan ERDEMİR Viyana İslam Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Köln DITIB Camii Giriş Batı’da İslam nasıl anlatılmalı? Din dili nasıl olmalı? Bu makalemizde bu sorulara yanıtlar aramaya çalışacağız. 1980’den itibaren Avrupa’nın ortasında, önce Almanya’da daha sonra da Avusturya’da ikamet etmekteyiz. Bu 42 yıl içinde hem temel eğitimimizi hem de üniversite eğitimimizi buralarda aldık, şu anda da hem din dersi öğretmeni olarak liselerde hem de öğretim üyesi olarak Viyana Din Eğitimi Yüksek Okulu’nda görev yapmaktayız. Bir Müslüman fert olarak gençliğimizden…

Okumaya devam edin Batı’da İslam Dili

Avusturya’da İslâm Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını -3

Avusturya İslâm Cemaati (İGGÖ) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan bir anlaşmayla Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve İmam-Hatip liselerindeki meslek dersleri öğretmenlerinden ihtiyacı kadar personeli, yapılan imtihan neticesinde Avusturya' da görevlendirmiştir. Erkan ERDEMİR Viyana İslâm Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yazı dizimizin birinci bölümünde, Avusturya’da İslâm dininin konumu ve kısa tarihçesi hakkında malumatlar vermiş, son sayıda da İslâm Din Dersi müfredatlarını incelemiştik. Bu sayıda ise İslâm Dersi öğretmenlerinin eğitimi hakkında bilgiler vereceğiz. Avusturya’da 1982 yılından itibaren resmi ve özel okullarda Müslüman öğrenciler için İslâm Din Dersi sunulmaktadır. Bu, Avrupa’da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Yaklaşık 625 Din Dersi öğretmeni yaklaşık…

Okumaya devam edin Avusturya’da İslâm Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını -3

Avusturya’da İslam Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını -2

Avusturya’da son seçimlerde yabancı düşmanlığıyla tanınan sağ parti, %21 oy aldı. Avusturya’daki bu gelişme, Müslümanları tedirgin etmekle beraber Avusturya İslâm Cemaatini de faaliyete geçirdi Erkan Erdemir Viyana İslâm Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Son sayıda Avusturya’da İslâm dininin konumu ve kısa tarihçesini yer vermiştik. Bu sayıda ise İslâm din dersi müfredatlarını inceleyeceğiz. Eski İslâm Din Dersi Müfredatı (1983-2011) 19 Ağustos 1983 tarihinde Avusturya Resmî Gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe giren ilk İslâm Din Dersi Müfredatı, 2011 tarihine kadar geçerli kaldı. Sadece 4 sayfadan oluşan müfredat, tüm okul tiplerini bir arada barındırarak, ilk, orta ve lise öğretim programını kapsamaktaydı. Avusturya okul sistemi, dört yıl ilköğretimin ardından başarılı…

Okumaya devam edin Avusturya’da İslam Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını -2

Avusturya’da İslam Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını – I

Avusturya’daki okullarda 1982’den beri İslâm Din Dersi okutulmaktadır. 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren Avusturya Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bildirisiyle ilkokul, orta okul, lise, meslek okulları ve meslek liselerinde sunulan İslâm Din Dersi müfredatları değiştirilip yenilenerek yürürlüğe girmiştir. Erkan Erdemir Viyana İslam Din Eğitimi Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Giriş Son yıllarda genç nesilde artan şiddete başvurma ve radikalleşme olaylarında bir artış görülmektedir. “İslâm” adına insanlık dışı faaliyetlerde bulunan bir sürü grup ortaya çıkmış, Avrupa ve Avusturya’da maalesef azımsanamayacak bir oranda Müslüman genci (erkek-kadın) etkilemeyi başarmıştır. Bu gruplara dahil olanların çoğu Avusturya’daki herhangi bir okulda öğrenci olduğunu ama İslâm Din Dersi’ne katılmadığı tespit edilmektedir. Dolayısıyla İslâm Din…

Okumaya devam edin Avusturya’da İslam Din Eğitimin Dünü, Bugünü ve Yarını – I