Kâl Dili ve Hâl Dili Açısından Müslümanın Beslenme Kaynakları

İnsan için üç dil vardır: Konuşmak, yazmak, yaşamak. Bu, bazen ikili tasnife indirilerek kâl dili ve hâl dili olarak da söylenir. Üçlü tasnifi şöyle yapabiliriz: Kâl dili, hâl dili, kalem dili. Kalem yazıyı, kâl konuşmayı, hâl ise yaşamayı ifade etmektedir. Erol ERDOĞAN İlahiyatçı- Sosyolog Beslendikleri insanı etkiler. İnsan neyle besleniyorsa odur, diyebiliriz. Yediklerimiz ve içtiklerimiz bedenimizi, okuduklarımız ve öğrendiklerimiz bilgimizi, gördüklerimiz ve dinlediklerimiz hafızamızı, arkadaşlarımız ve çevremiz davranışlarımızı, yaşadıklarımız ve eğitimimiz hayata bakışımızı, hepsi birden kişiliğimizi şekillendirir. Dil de beslenir. İnsanın okudukları, duydukları, dinledikleri, gördükleri, acısıyla tatlısıyla yaşadıkları dilini etkiler. İnsanın beslendiği kaynaklar, kişinin anlama ve analizini, kelime hazinesini, cümle kurgularını, hitap ve telaffuzunu, mimiklerini…

Okumaya devam edin Kâl Dili ve Hâl Dili Açısından Müslümanın Beslenme Kaynakları

Gençler İnternette Neler Yapıyor Neler!

İnternete yaklaşımda yaygınlık kazanan olumsuz yaklaşımlar, yetişkinler ile gençler ve çocukların iletişimlerini olumsuz etkiledi, kuşak farklılaşmalarını çatışmaya dönüşmesini artırdı, gençlere yönelik önyargıları teknoloji öncesi dönemlere nazaran çeşitlendirdi. Mesela, ülkemizde elli yaş üstü insanların oransal olarak daha fazla internet bağımlısı olduğu halde sürekli çocuklar ve gençlerin dijital bağımlılığı konuşuldu. Erol ERDOĞAN İlahiyatçı, Sosyolog Yılını tam hatırlamıyorum, 1998 olabilir, belki 1997. Yaşım henüz otuza varmak üzere. Bir arkadaşım yanıma geldi. Karşılıklı hâl hatır sohbetinden sonra “Bir şey soracağım” dedi. “Tabii, buyur” dedim. İyice yaklaştı. Utana sıkıla, fısıldar gibi “Abi, internet kullanıyormuşsun, doğru mu?” diye sordu. İnternete çevirmeli ağla bağlanılan, Türkçe web sitelerinin tek tük olduğu ve eposta…

Okumaya devam edin Gençler İnternette Neler Yapıyor Neler!