Muhacir İmamlar: Avrupa’da Dini Bilgi ve Pratiklerin Güncellenmesi

İmamlara gelen meseleler, ana hatlarıyla üç başlık altında tasnif edilebilir; ibadetlerle ilgili sorular, aile meseleleri, gençlikle ilgili konular. Fatih OKUMUŞ Dr., Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fak. Giriş İslam her toprakta yaşayan, her mevsim açan bir gül. Kokusunun notaları, renginin tonları hava, su ve toprağın özelliklerini aksettirir. Gül aynı gül, koku aynı kokudur. Avrupa’da Müslüman olmak veya Avrupalı Müslüman olmak, dini bilgi ve bir kısım pratiklerin güncellenmesi sonucuna kendiliğinden yol açmaktadır. Mecelle kaidesidir: “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz.” Zamanın değişmesi, hükümleri etkileyebilir. Müslümanların azınlık olarak bulundukları yerlerde hükümlerin değişip değişmeyeceği tartışılmış, genellikle bir kısım hükümlerin, yer ve zamana göre değişebilir olduğu söylenmiştir.[1] Batı’da dini…

Okumaya devam edin Muhacir İmamlar: Avrupa’da Dini Bilgi ve Pratiklerin Güncellenmesi