Türkiye – Mısır İlişkilerinin Stratejik Derinliği

Turgut Özal’ın takip ettiği, bütün taraflar için kalıcı bir barışı güvence altına almaya matuf politikalar, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki birçok ülkeyle olduğu gibi Mısır’la ekonomik ilişkilerin önündeki siyasi bariyerleri de bertaraf edebilmiş, Hüsnü Mübarek yönetimiyle silah sanayii dâhil birçok alanda, genellikle barter usulüyle ticaret yapılabilmiştir. Fatih OKUMUŞ Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., İlahiyat Fak. Bölgede devlet geleneğine sahip iki siyasi, askeri ve ekonomik merkez, Mısır ve Türkiye dost geçinmeye mahkûm ve mecburdur. Bu iki ülke, güçlerini, birbirlerini tamamlayacak şekilde kullandıklarında bölgenin istikrarı ve refahı için çok değerli bir sinerji oluşuyor. Türkiye ve Mısır, barışçıl ilişkiler kurma ve devam ettirme konusunda yeterli tarihi ve…

Okumaya devam edin Türkiye – Mısır İlişkilerinin Stratejik Derinliği

Hollanda’da Kilise-Devlet Ayrılığı

Özgürlük hareketi “Tanrı’dan özgürlük” istikametinde gelişti ve çağdaş Prometeuslardan biri Nietzsche “Tanrı’nın öldüğünü” deklare etti. Aydınlanmacılar Avrupa merkezli bir dünya tasavvur ettiler. Yeni bir kilise gibi tasarladıkları “akıl ve bilim”in Avrupa’dan başlayarak tüm dünyaya özgürlük getireceğine ve gelecek yüzyıllarda dinin toplumda yerinin kalmayacağına inandılar. Fatih OKUMUŞ Dr. Fatih Okumuş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni., İlahiyat Fak. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak bir beldede ahali zaman zaman köy evinde toplanıp hep birlikte yemek yermiş. Yemekte kimin nereye oturacağına, sofraya hangi renk örtüler serileceğine, çatalın hangi elle tutulacağına, yemekten önce mi sonra mı dua edileceğine hasılı enikten cücüğe her şeye karar veren bir gelin bacı…

Okumaya devam edin Hollanda’da Kilise-Devlet Ayrılığı

Muhacir İmamlar: Avrupa’da Dini Bilgi ve Pratiklerin Güncellenmesi

İmamlara gelen meseleler, ana hatlarıyla üç başlık altında tasnif edilebilir; ibadetlerle ilgili sorular, aile meseleleri, gençlikle ilgili konular. Fatih OKUMUŞ Dr., Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fak. Giriş İslam her toprakta yaşayan, her mevsim açan bir gül. Kokusunun notaları, renginin tonları hava, su ve toprağın özelliklerini aksettirir. Gül aynı gül, koku aynı kokudur. Avrupa’da Müslüman olmak veya Avrupalı Müslüman olmak, dini bilgi ve bir kısım pratiklerin güncellenmesi sonucuna kendiliğinden yol açmaktadır. Mecelle kaidesidir: “Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz.” Zamanın değişmesi, hükümleri etkileyebilir. Müslümanların azınlık olarak bulundukları yerlerde hükümlerin değişip değişmeyeceği tartışılmış, genellikle bir kısım hükümlerin, yer ve zamana göre değişebilir olduğu söylenmiştir.[1] Batı’da dini…

Okumaya devam edin Muhacir İmamlar: Avrupa’da Dini Bilgi ve Pratiklerin Güncellenmesi