Kış Işığı: Tereddütte İnanmak

İnsan dünyayı yurt kılabilmek için ona inanmak zorundadır. Ancak bazen dünya aksar ve hasarlanır. İşte orada kaygı ve şüphe açığa çıkar: “İnandığımız dünya ya inandığımız gibi değilse?” Bu şüpheyi hesaba katarak bir şeylere gerçekten inanmaya ve ümit etmeye devam edebilir miyiz? Gökhan ÖZCAN Uzm. Psikolog “Tedirginlik, yaşam karşısındaki, kişisel gerçeğimiz karşısındaki gerçek davranıştır.” Søren Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk İnanç ya da dini literatürdeki karşılığıyla “iman” ile ilgili genel kanaat kabaca şöyledir: Bir kez inanan kişi, hep inanarak yaşamaya devam eder. Bu bakışa göre iman sabit bir edimdir. İnanmak yaşam yolculuğunda biteviye inşa ettiğimiz bir şey değil de; çoğu zaman bize verilenle yetindiğimiz, devinimden arınmış, pasif bir…

Okumaya devam edin Kış Işığı: Tereddütte İnanmak