Avrupa Müslümanlarının Gayrimüslimlerle Münasebetleri

Barış içerisinde yaşanılan gayrimüslim topluma karşı adaletli olmak Allah’ın sevdiği bir husustur. Onlar ile güzel insanî münasebetler kurmak ve ortak faaliyetler yapmak Kur’an’ın arzuladığı bir husustur. Hakan AYDIN Dr., IGMG Eğitim Başkan Yardımcısı ve ILM Akademi Müdürü Müslüman toplumların gayrimüslimler ile beraber yaşam tecrübeleri Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) zamanında başlamıştır. Sahabe-i Kiram bu bağlamda birbirinden çok farklı üç devir geçirmiştir. İlk başta Mekke’de Kureyşlilerin zalim müşrik nizamına maruz kaldıktan sonra Habeşistan’a hicret edip, adil bir Ehl-i kitap nizamın altında azınlık olarak hayatlarını sürdürdüler. O zamanlar daha Hristiyan olan Ashame isimli Habeşistan kralı (Necaşi) Müslümanlara bütün dini ve içtimai özgürlük haklarını verip onları koruma altına almıştır.…

Okumaya devam edin Avrupa Müslümanlarının Gayrimüslimlerle Münasebetleri