Ahlâk Timsali Öncü Çınarlarımız

Ulu çınarlarımızdan terk-i diyâr eyleyenlere refik olma bahtiyarlığına eren, ders okuyan, sohbetinde ve hizmetinde bulunan büyüklerimiz, onların örnek kişiliklerine dair tanıklıklarını cömertçe paylaşmalı, neslimiz bundan mahrum bırakılmamalıdır. Halit ÇALIŞ Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat Fak. Hayatın ilahi buyruklara uygun tanzimi noktasında ümmetin öncü çınarlarının, ilmi-fikri görüşleri kadar, belki daha da fazla, kişilik ve karakter özelliklerine, ahlaki duruşlarına ihtiyacımız var. Özellikle de yakın zamanda ahirete irtihal edenlerin. İlimleri, fikirleri, sanatları büyük ölçüde eserlerinden de öğrenilebilir. Hatta görüşlerinin bir kısmı, değişen şartlar sebebiyle geçerliliğini yitirmiş de olabilir. Dahası beşer vasfıyla fikirleri tartışmaya açıktır; takdir edip destek veren, yaşatmamaya çalışanlar olduğu gibi, eleştiren hatta tam zıt görüşlere…

Okumaya devam edin Ahlâk Timsali Öncü Çınarlarımız