Asrın Kardeşlik Hareketi

Bugünün Medine’si Konya’dır, Ordu’dur, Bursa’dır… depremin fiilen yaşandığı 11 il dışında kalan bütün şehirlerdir. Ensâr, bütün Müslümanlardır. Herkes kendi ölçeğinde ensârdır, ensâr adayıdır. Halit ÇALIŞ Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üni., Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak. Kızgın çölde yola düştü müminler, neleri varsa geride bırakarak. Geçmişlerini, anılarını, evlerini, mallarını… Üstlerindeki ve varsa biniti olanlar hayvanlarına yükleyebildikleriyle koyuldular yola, yeni yurt arayışıyla. Müminler, insanca hayat sürme imkânı kalmadığı, tasavvurları zorlayan zulümler sebebiyle değerleriyle var olmanın neredeyse imkânsız hal aldığı şehri, ilk madebi (Kâbe) bünyesinde barındıran kutsal şehri (Mekke) terk etmek zorunda kaldılar. İmanlarından ya da hayatlarından vazgeçmekle karşı karşıya bırakıldıkları yurtlarından, selam ve selamet yurduna (Medine) hicret ettiler.…

Okumaya devam edin Asrın Kardeşlik Hareketi

Ahlâk Timsali Öncü Çınarlarımız

Ulu çınarlarımızdan terk-i diyâr eyleyenlere refik olma bahtiyarlığına eren, ders okuyan, sohbetinde ve hizmetinde bulunan büyüklerimiz, onların örnek kişiliklerine dair tanıklıklarını cömertçe paylaşmalı, neslimiz bundan mahrum bırakılmamalıdır. Halit ÇALIŞ Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat Fak. Hayatın ilahi buyruklara uygun tanzimi noktasında ümmetin öncü çınarlarının, ilmi-fikri görüşleri kadar, belki daha da fazla, kişilik ve karakter özelliklerine, ahlaki duruşlarına ihtiyacımız var. Özellikle de yakın zamanda ahirete irtihal edenlerin. İlimleri, fikirleri, sanatları büyük ölçüde eserlerinden de öğrenilebilir. Hatta görüşlerinin bir kısmı, değişen şartlar sebebiyle geçerliliğini yitirmiş de olabilir. Dahası beşer vasfıyla fikirleri tartışmaya açıktır; takdir edip destek veren, yaşatmamaya çalışanlar olduğu gibi, eleştiren hatta tam zıt görüşlere…

Okumaya devam edin Ahlâk Timsali Öncü Çınarlarımız