Rasim Ağabey’e

Rasim Ağabey’e Hanifi VURAL Çizgi: Hasan Aycın Fikrini resmeyleyip dâr-ı bekaya göçtün Rânâ güller dermeye nice gülzârdan geçtin Mütebessim çehrenle ruhlara safa idin Her hâl ü kârın ile aşk-ı Mustafa idin Şol dünya tarlasına tohum tohum gül ektin İncitip kırmamakta âdeta bir melektin Ufukların yolcusu ey Maraşlı vefakâr Davan için şevkine şahittir yâr u ağyâr Tane tane sözlerin maveradan haberdi Berideki duruşun öteyle beraberdi Efendim, emr-i Hak’tır, yol bitti vuslat oldu Bezm-i Elest ahdince söze sadakat oldu Tûbânın dallarına bir yaprak daha düştü Mahzun gönüller ile bize Fatiha düştü                                                            23.07.2022/Üsküdar

Okumaya devam edin Rasim Ağabey’e