Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar Örnekliğinde Muhafazakâr Kesimin Televizyon Dizilerindeki Temsili

Dizideki seküler karakterlerin dine bakış açıları ötekileştirme ve etiketleme noktasında etkiliyken muhafazakâr kesim ise dindarlığı mecburiyet, baskı ve kurallar çerçevesinde sunmaktadır. Bu durum, bizzat dindar olarak sunulan bireyler tarafından doğrulanmaya çalışılmaktadır. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Diziler, insanlar için vakit geçirmeyi sağlayan, onları günlük telaşlarından uzaklaştıran eğlence araçlarından bir tanesidir. Toplumumuzda TV izleme oranının kitap okuma vb. gibi etkinliklerden daha fazla vakit geçirildiği kaçınılmaz bir gerçek.  Dizilerde yansıtılan yaşantılar ve karakterler bazen doğrudan bazen de dolaylı olarak izleyicilerin zihnine belli yapıları inşa etmektedir. Dizilerin etkililiği, diziler aracılığıyla verilen mesajlar ile sağlanmaktadır.  Görsel sanatın bu anlamda toplumu dönüştürme gücü çok önemlidir. Görsel sanatın herhangi bir konuyu dizi…

Okumaya devam edin Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar Örnekliğinde Muhafazakâr Kesimin Televizyon Dizilerindeki Temsili

Aliya’ya İzzetbegoviç’e Göre İslam Dünyasında Kadın ve Aile

Anneden gördüğü dinî eğitimin etkisiyle Aliya, çocuklarına da aynı şekilde yaklaşır. Şefkatle ve baskı olmadan verilen dinî eğitimin, aile bağlarını güçlendirebileceğine inanır. Bu yaklaşım, Aliya'nın aile ve din eğitimi konusundaki değerlerini birleştirerek çocuklarına sağlıklı bir şekilde aktarmasını sağlar.  Hatice BALİN Uzm. Sosyolog İslam'a dayalı düalist bir anlayışa sahip olan Aliya, tüm boyutlarıyla tevhid ilkesini benimser. Tevhid, birliğe ve tekliğe işaret eder ve Aliya'ya göre varlık, sebep-sonuç ilişkileriyle birbirine bağlı bir bütün olarak anlaşılmalıdır. Aliya İzzetbegoviç'in düalizm kavramını anlamak için ortaya koyduğu dünya tasnifine göre, dünya görüşlerini üç ana kategoriye ayırdığı anlaşılmaktadır: İzzetbegoviç'e göre, mâneviyatçı dünya görüşü, madde ötesi gerçekliği vurgular. Bu dünya görüşü, maddi olmayan,…

Okumaya devam edin Aliya’ya İzzetbegoviç’e Göre İslam Dünyasında Kadın ve Aile

LGBT+İQA Sorunlarına Genel Bakış -II-

Genel olarak yeni toplumsal hareketlerin dünyada 1960’ların sonlarından itibaren küreselleşme, post-modernleşme ve post-endüstriyelleşmeye paralel olarak ortaya çıktığı, katılımcıları ve amaçları itibariyle eski toplumsal hareketlerden ayrışmakta olduğu kabul edilmektedir. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Toplumda yaşanılan değişimler bir takım hareketliliği de beraberinde getirir. İşte bu toplumsal hareketler toplumdaki olumlu veya olumsuz genelde o dönemin yöneticilerine aykırı gelen hak arayışları olarak da görülebilir. Daha detaylı bir tanımlama yapacak olursak; toplumsal hareketleri, sosyal bir sorunu çözmek, toplumda meydana gelen bir değişimi desteklemek ya da engellemek amacıyla belli bir grup tarafından yürütülen örgütlü kolektif faaliyetler olarak tanımlamak mümkündür. Bu hareketliliği öne çıkaran faktörleri sayacak olursak, sanayileşme ve onun yarattığı toplumsal…

Okumaya devam edin LGBT+İQA Sorunlarına Genel Bakış -II-

LGBT+İQA Sorunlarına Genel Bir Bakış -1-

Lobileşen bu yapı kendilerini normal görüyor. Heteroseksüel olan kişileri anormal görüp, çocukları kendileri gibi olmaya dayatma veya teşvik etmeleri çok büyük sıkıntı ve tehdit oluşturmaktadır. Okullarda örgütlenen bu yapı, eşcinsel olan öğrencilerin diğer öğrencilere karşı akran zorbalığına varan davranışları örnek olarak verilebilir. Şimdi okul idarecileri ve öğretmenler çığ gibi büyüyen bu sorunla nasıl baş edeceğini bilmiyor. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Günümüzde çok tartışılan konular arasında bulunan farklı cinsel kimlik yönelimi ve LGBT.Batı toplumlarında kendini LGBT olarak tanımlayan bireylerin görünürlüğünün arttığını ve toplumsal kabul edilebilirliklerinin artışına şahit oluyoruz. Dünyada giderek “normalleştirilmeye” çalışılan bu durumun Türkiye’deki yansıması da çok iç açıcı görünmemektedir. Son yıllarda LGBT lobilerinin saldırgan…

Okumaya devam edin LGBT+İQA Sorunlarına Genel Bir Bakış -1-

Günümüzde Kudüs’ü Anlamak

Kudüs’ü idrak etmek onun yeryüzündeki varlığının önemini idrak etmek demektir. Kudüs, Müslüman bilincini sürekli diri tutması gereken bir emanet şehir. Bu emanet şehir özgür olduğunda tüm İslam âleminin özgürleşmesi demek. Hatice BALİN Çizgi: Hasan Aycın Günümüzde Kudüs’ü anlamak mü’min olarak nasıl durduğumuza bağlıdır. İlk kıblemiz üç büyük dinin kutsal mabedi, peygamberler şehri Yahudilerin saldırısına uğradığında, Trump tarafından başkent ilan edildiğinde gündemimize giren kutsal şehir… Ömrüm asrın yarısını geçerken, kendimi bildim bileli Taksim’de konsoloslukta “Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” nidaları ile Kudüs’ü, Filistin’in kurtuluşuna vesile olmanın umudunu taşıdım. Ancak bu heyecanlı dirilişimiz Kudüs gündemden düşüne kadardı ve öteye gitmedi, gidemedi. Şimdi anlıyorum ki biz aslında Filistin’i Gazze’yi…

Okumaya devam edin Günümüzde Kudüs’ü Anlamak

Allah’ın Emri Peygamberin Kavli İle

İnsan, kulluğunun ifasını gerçekleştirmede, hayatın yükünü biriyle paylaşmaya ve huzurunun temini için bir yol arkadaşına ihtiyaç duyar. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Araf suresinin 189. ayetinde, ''Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile sükûnet bulsun diye eşini de ondan var edendir.'' buyuruyor. Evlenecek çiftlerin temel taşı nikâh akdi ile gerçekleşir. Bu akid, eşlerin karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri sözlerden ibarettir. Günümüzde gençler bu sözü vermede çok kaygılılar. İlk kaygıları ekonomik sıkıntılar, ikinci kaygıları ise anlaşabilecekleri eşi bulamayacaklarına dair… Kaygılı olmalarına neden ise; çevrelerinde örnek evli çiftlere rastlamakta sıkıntı yaşamaları… Kime dokunsalar eşi ile ilgili çok dertli bir şekilde, nikâh dairesinde attığı imzanın ona çok pahalıya mal olduğunu…

Okumaya devam edin Allah’ın Emri Peygamberin Kavli İle

Erguvanname ile Şehir ve Medeniyet

İnsan, kültür ve bilgi birikimiyle bir şehri imar etmektedir. Yani şehre baktığınızda tarihle, kültürle, maddi ve manevi bir ruhla karşı karşıyasınızdır. İnsana anlam katan tüm özellikler içinde yaşadığımız mekânların bizzat kendilerinde vardır. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog İnsanın zihni mekân odaklı düşünmeye alışıktır. Osmanlı döneminde yapı yol vs. gibi yerler inşa edilirken, yeryüzü, toprak ve zemin uygunluğuna bakılırdı. Sadece bununla kalmayıp, komşuluk bilincine riayet edilerek mahremiyete uygun olarak evler inşa edilirdi. Kendi medeniyetimize göre inşa edilen mekânlar, o dönemin şehrin yapısını, kültürünü, siyasi ve sosyo ekonomik durumunu da yansıtmaktaydı. Böylelikle o dönemin mimarisi, şehrin yapısı, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmamızı sağlardı.  İnsan mekân odaklı düşünüp…

Okumaya devam edin Erguvanname ile Şehir ve Medeniyet

Afrika’nın Altın Boynuzu Somali -II-

Sömürgeci devletlerin Somali’ye yönelme nedenlerine bakarsak, yukarıda da belirttiğimiz üzere Somali’nin stratejik konumudur. Somali tarihinde İngiltere ilgisinin ana nedeni de bu diyebiliriz. Çünkü Hindistan ile olan ticaretin ve iletişimin, güvenliğini bu yol üzerinden gerçekleştirebiliyordu. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Afrika Burnu’nun Stratejik Önemi Afrika’nın altın boynuzu olan Somali’nin jeopolitik öneminin yanı sıra stratejik konumunun da önemi anlaşıldığında, sömürgeleştirilmesinin nedenselliğini daha çabuk kavrayabiliriz. Bu sebeplerin neler olduğuna baktığımızda; halkının yoksulluğuna ve askeri yönden bir tehdit oluşturmamasına rağmen çağdaş emperyalizmin Somali’ye bu kadar önem vermesinin başta gelen sebebi; Afrika Burnu’nun denizlere açılan kısmını Somali topraklarının oluşturmasıdır. Somali bir yandan Aden Körfezi’ni ve bu körfezin Kızıldeniz’e açılan kapısı durumundaki…

Okumaya devam edin Afrika’nın Altın Boynuzu Somali -II-

Afrika’nın Altın Boynuzu Somali -I-

Somali’de istikrarlı bir hükümetin eksikliğine rağmen, canlı ve güçlü bir enformel ekonomi vardır. Bu durum, vergilendirilmenin olmadığı, devlet kurumları tarafından oluşturulmayan, devlet ağı dışında yaşanan bir ekonomik yapıyı anlatmaktadır. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Jeopolitik konumu itibari ile Afrika’nın altın boynuzu olarak adlandırılan Somali, Aden Körfezi’nin uluslararası ticaret açısından önem taşıması, ayrıca bölgenin Akdeniz ve Arap Denizi arasındaki bağlantıyı sağlaması nedeniyle Somali stratejik açıdan oldukça önemli bir konuma sahiptir. Bölgede yerli halkın dışında birkaç azınlık grup da bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Arap azınlıklardır. Somali halkının sosyal hayatında İslam dininin önemli bir yeri vardır. Bunun etkisiyle oluşmuş kültür, homojenlik göstermektedir. Ülke nüfusunun çok büyük bir bölümü Sünni…

Okumaya devam edin Afrika’nın Altın Boynuzu Somali -I-

Vatanını Müdafaa Eden Sivil Halkın Gücü 15 Temmuz Destanı

Yalnız gençler değil, tüm vatandaşlar canları pahasına yıllardır yaşadıkları önceki darbeler gibi evlerinde kalan pısırık korkak halk değildi. Ölümü kendine şiar edinmiş, şehitlik mertebesine ulaşmak isteyen koskocaman yüreği olan insanlar ordusuydu. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Temmuz ayının bunaltıcı sıcağında sıradan bir gündü. Eşim ve iki oğlum memlekete gitmişti. Kızım yaz okulunun kampındaydı. Evde yalnızdım. Ben de Bahariye Mevlevihanesi’ndeki görevimin başındaydım. Ekibim ile toplantı yapmam gerekiyordu. Gönüllü çalışan arkadaşları telefonla aramaya başladım. Neredeyse herkes ile görüşmüştüm. Çengelköy’de oturan gönüllümüz kalmıştı. Onu da aradım. Arkadaş telefonda bana askeri kuleli lisesinde boydan boya Türk bayrağının asılı olduğunu söyledi. Bayram değil seyran değil niye asılı diye konuştuk. Konuşmalarımız ikindi…

Okumaya devam edin Vatanını Müdafaa Eden Sivil Halkın Gücü 15 Temmuz Destanı