Belçika’da İslam

Belçika Diyanet Vakfı, Belçika’da yaşayan Türk toplumu yanında Balkanlardan, Kafkaslardan, Afrika’dan ve dünyanın birçok farklı bölgesinden gelen Müslümanlara ayrım yapmadan hizmet sunmaya çalışmaktadır. Hüseyin DÖNMEZ Gazeteci Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir küçük devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezleri başkent Brüksel’de faaliyetlerini sürdürmektedir. 30,528 km²'lik bir alanı kaplayan Belçika’nın nüfusu ise yaklaşık 11,4 milyon kişidir. Belçika'da, 1 milyon civarında Müslüman yaşadığı düşünülmektedir. Bu da toplam nüfusa bakılırsa Müslümanların oranı yüzde 8’in üzerindedir. Bu konuda tutulan istatistikler ülkeye yaşayan vatandaşların bir kısmının Belçika vatandaşı, diğer Müslümanların ise halen kendi ülkelerinin vatandaşlığını taşımaları sebebiyle bazen yanıltıcı olabiliyor. “Belçika’da İslam” başlığı altında…

Okumaya devam edin Belçika’da İslam