Bir Hesaplaşma Meydanı Olarak Taksim

Taksim ve gezi bu bakımdan Cumhuriyet’in sekülerleşme projesinin sembolü haline gelmiştir. Böylece Taksim’e yapılacak her müdahale aslında Türkiye’nin sekülerleşme idealine yapılmış bir müdahale olarak kabul edilecektir. Türkiye siyasetinde 1950’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve 1980’li yıllardan sonra ise giderek yükselen muhafazakâr hareketliliğin de ilgi alanında Taksim meydanının var olması bu bakımdan bir tesadüf değildir. Hüseyin Nasrullah İnan İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi Canlıların tamamı gündelik yaşamlarını sürdürebilmek, en azından hayatta kalabilmek için sunulu mekânda ufak çaplı yahut devasa birtakım değişiklikler yapmak zorundadır. Bu zorunda olma hali, evvel emirde tüm canlılara tanımlanmış olan hayata tutunmak için mücadele etme güdüsünün (survive) bir sonucudur.…

Okumaya devam edin Bir Hesaplaşma Meydanı Olarak Taksim

Dönüş

“İslami sinema” teması etrafında gelişen birçok temsil, meselesini incelikli bir şekilde ele almıyor. Tersine, bir misyonerlik faaliyeti sürdürmeyi amaçlayarak mesajını seyircinin gözüne sokmayı önemsiyor. Bu bakımdan Büyük Yolculuk filmi bu toprakların sinema dili nasıl kurulmalı sorusuna cevap olabilecek birtakım dersler içeriyor.  Hüseyin Nasrullah İNAN İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Doktora Öğrencisi Güç yetiren her Müslümanın bir yolculuk fikrini ömrü boyunca bir dilek olarak sinesinde büyütüp durması fikri, şu çağda neredeyse her gün seyahat ve etkileşim halinde olan bizler için ilk bakışta o kadar da çarpıcı gelmeyebilir. Fakat bundan yüzyıl öncesinde bile dünyadaki insan nüfusunun çoğunun ömrünü köyü veya en fazla şehrinin sınırları içerisinde,…

Okumaya devam edin Dönüş

Depremler ve Politik Yoksunluk

Bu açıklamalardan sonra şu soruyu gündeme getirmekte fayda var: Yıkıcı Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden üç ay geçti ve biz deprem meselesini sahici bir biçimde tartışabildik mi? Hüseyin Nasrullah İNAN Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin üzerinden üç ay geçmiş bulunuyor. Söz konusu felaket, peşi sıra iki büyük depremin birbirlerini takip etmesi ve depremin gerçekleştiği sırada halkın büyük bir bölümünün evlerinde bulunması sebebiyle çok yüksek düzeyde can ve mal kayıplarına yol açtı. Sıcağı sıcağına tespit edilemese de felaketin etki çapı ve boyutları günler geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Üçüncü ayına girdiğimiz felakette artık bir şeyler daha net görülebiliyor. Bu kapsamda süreç içerisinde kamuoyuna hâkim tavırları üç döneme ayırabiliriz. Böylesine geniş…

Okumaya devam edin Depremler ve Politik Yoksunluk

Turgut Cansever’i̇n Şehi̇r Yöneti̇m Düşüncesi̇ ve Yeni̇ Şehirler

Cansever, kurulacak yeni şehirlerin imar sürecinin bir vakıf marifetiyle yürütülmesi fikrini önerir. İngiliz yeni şehirlerini kuran şirketler gibi Türkiye’de de şehirleri kuracak vakıfların, bir anonim şirket iştirakiyle süreci yürütebileceğini öne sürer. Hüseyin Nasrullah İNAN Bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini biz seçiyoruz ama onlar bizi temsil ediyor diyebilir miyiz? İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde meclis üyeleri ekseriyetle emlak komisyoncuları. Bugün belediye meclis salonlarında sözde dinleyiciler için bir yer vardır fakat oraya emlak komisyoncuları gelir biliyor musunuz? (Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever’le Konuşmalar, s.24) İnsan Telakkisi Cansever, yeni şehirler kurmak yolunda en başta iki sorunun cevabının bulunması gerektiğini ifade eder; bu şehirler nasıl yönetilecektir ve…

Okumaya devam edin Turgut Cansever’i̇n Şehi̇r Yöneti̇m Düşüncesi̇ ve Yeni̇ Şehirler