Teşhirin Cazibesi ve Kültürleyiciliği -I-

Teşhiri hudutsuzlaştıran yeni medya, bir yandan yeni kültürün sömürücüsü diğer yandan ise taşıyıcısı olarak tebarüz ediyor. H. Yahya ŞEKERCİ Ruhlar yoksullaşıyor. Bir mirasyedi olarak iç zenginliğini tüketen insandan geriye yalnız bedeni kaldı. Ruhlar yoksullaştıkça insan, elinde kalan tek şeye, bedenine dönüyor. İtminan için beden, gösterilmesi gereken bir malzemeye dönüşüyor böylece, metalaşıyor. Bedenin bizatihi kendisi kadar bedenin arzuları da belirleyici bir konuma oturtuluyor çağdaş dünyada. Maneviyatından, moral değerlerinden geriye tortulardan başka bir şey kalmamış, insan için derinlikli düşünmek, idrak etmek artık zahmetli bir eylem. “Modern insan, kendisini hakikat seviyesine yükseltmeye çalışacağı yerde hakikati kendi seviyesine indirmektedir.” diyor Rene Guenon. Belki bu bile aşıldı. Zira hakikat değil,…

Okumaya devam edin Teşhirin Cazibesi ve Kültürleyiciliği -I-