Rasim Özdenören’in “Kafa Karıştıran Kelimeler”i Üzerine

Yine onun amacı, geçmişinde İslâmî yaşantıya sahip olan ve Türkçe konuşulan bir ülkede, Batılılaşma süreciyle anlam kaymalarına maruz kalan kavramların, kafa karıştırıcı niteliklerine değinerek onları İslâmî düşünce veya bakış açısında irdelemektir. İbrahim EMİROĞLU Prof. Dr., DEÜ İlahiyat Fak. İlahiyat Fak. Merhum Rasim Özdenören’in Türkiye’de İslâmî bilincin yeşermesinde diliyle, kalbiyle, kalemiyle emeği geçmiş yedi güzel adamdan biri olduğunu biliriz. O, entelektüel duruşu, çağı sorgulayışı, doğu-batı analizleri, İslâmî düşünüş ve yaşayışı, güçlü ifade tarzıyla dikkatimizi çeken sayılı düşünce ve eylem adamlarından biridir. Biz de bu yazımızda, bir mantıkçı olarak onun, özellikle çarpıtılmış kavramları dile getirmesi, haliyle kavram karmaşasını işlemesiyle dikkatimizi çeken bu Kafa Karıştıran Kelimeler[1] adlı kitabını…

Okumaya devam edin Rasim Özdenören’in “Kafa Karıştıran Kelimeler”i Üzerine

Süleyman Çelebi’nin Mevlidinde Merhaba’ya Merhaba!

Anlaşılır ve açık bir dil kullanan Süleyman Çelebi, eserini eski Anadolu Türkçesi ile yazmıştır. Arapça ve Farsça tamlamalara çok az yer veren, sıcak ve sade dil ile içinden geldiği şekilde söyleyen şair, samimiyetini yansıttığı bir eser ortaya koymuştur. İbrahim EMİROĞLU Prof. Dr., DEÜ İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi Bilindiği gibi, Süleyman Çelebi’ (ö.825/1422) derin bir Peygamber sevgisiyle 812/1410 yılında yazdığı eserine Vesîletü’n-Necât (Kurtuluş Yolu; Kurtuluş Sebebi) adını vermesine rağmen halk arasında söz konusu bu eser, Mevlid ismi ile meşhur olmuştur. Eser, yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde özellikle Hz. Peygamber’in doğum günlerinde okunmuş, bestelenmiş, çeşitli dillere çevrilmiş ve nazîreleri yazılmıştır. Ayrıca başta Balkanlar olmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinde…

Okumaya devam edin Süleyman Çelebi’nin Mevlidinde Merhaba’ya Merhaba!