Öğretmeni Nesneleştiren Eğitim Anlayışını Tartışmanın Zamanı Gelmedi Mi?

Uzaktan eğitim ile geçen sürecin çıktısına bakıldığında, Türkiye’nin en başarılı okullarından birisinde çalışan bir öğretmen arkadaşın tespitiyle de ifade edecek olursak, "okuldan/öğretmenden uzak geçen bu süreç, kayda değer öğrenme kayıplarına neden olmuştur." İdris ŞEKERCİ Eğitimci-Yazar Aytaç Açıkalın,  “eğitim sisteminin kara kutusu” olarak tarif ediyor okulu. Devamında, bu karmaşık sistemi okuyan, açımlayan, bütün unsurları öğrenime yönelten saygın makamın temsilcisi olarak tarif ediyor, okul yöneticisini ve öğretmeni. Öğretmenin, eğitimin öznesi, okul yöneticisinin ise eğitim ortamının fiziki alt yapısını hazırlayan, temizliğinden güvenliğine kadar bir dizi gereksinimini karşılayan taraf olduğu okul ve öğretmen merkezli eğitimin kıymeti, öğretmene ve okula hasretle geçen bir buçuk yıl süren pandemi şartlarının icbar ettiği uzaktan…

Okumaya devam edin Öğretmeni Nesneleştiren Eğitim Anlayışını Tartışmanın Zamanı Gelmedi Mi?

Tanzimat’tan Günümüze Eğitimin Hikayesi

“Eğitim, başlı başına bir sorun olarak insanlık tarihi boyunca yerini korumuştur”, diyor Prof. Saffet Bilhan. Eğitime dair kafa yoranlar, eğitimin muhtevası ve müfredatına ilişkin çaba sarf edenler bilir ki; eğitim sorununu çözemeyen hangi sorunu çözerse çözsün aslında hiçbir şey çözmüş sayılmaz.

Okumaya devam edin Tanzimat’tan Günümüze Eğitimin Hikayesi