15 TEMMUZ KİTAPLIĞI

15 Temmuz darbesi, her ne kadar başarısız bir girişim olarak görülse de esasında yüzlerce insanın şehit olması ile sonuçlanan “kanlı” bir darbedir. Darbenin salt bir girişimden ibaret olmadığını ise ancak darbe gecesi yaşananların perde arkasını okuduğumuzda idrak edebiliyoruz. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, hakkında çokça yazılan, konuşulan ve tartışılan bir konu olmanın ötesinde, üzerinde en çok düşünülmesi gereken olaylardan biridir. Bu ihaneti, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanları derinden etkileyen bir hadise olarak görmemek gerekir. Yaşadığımız coğrafyadaki toplumları, devletlerarası münasebetleri ve Müslümanların dini ve düşünce hayatlarını dahi olumsuz etkileyen bu olay; siyasi, kültürel, iktisadi, ilmi, hukuki ve dini saiklerle Müslüman âlemini tahrip etmenin ilk adımı olarak telakki…

Okumaya devam edin 15 TEMMUZ KİTAPLIĞI