Doğu Türkistan Kitaplığı

İnsicam dergisi olarak Doğu Türkistan coğrafyasını, tarihini, toplumunu ve bugün yaşanılan insan hakları ihlallerini doğru anlamak için okumamız gereken, doğrudan bağımsızlık mücadelesinin içerisinden gelen ve/veya alanında uzman isimlerce kaleme alınmış eserlerden bazılarını sizler için tanıttık. İstifadenize. İNSİCAM 1. Doğu Türkistan Davası İsa Yusuf Alptekin (Marifet Yay., İstanbul: 1981, ss. 304) Kaşgarlı dünyaca ünlü siyasetçi, düşünür ve yazar Alptekin’in “Doğu Türkistan Davası” adıyla yayınlanan bu eseri, Doğu Türkistan'ın coğrafî yapısı, ekonomisi, nüfusu, siyasî tarihi, uğradığı istila ve zulümleri konu ediniyor. Kitapta ayrıca Rusya ve Çin’in el birliği ile Doğu Türkistan’daki soykırım faaliyetlerini, Türklerin mücadelelerini ve şahit olduğu sorunları aktarıyor. Kendi ifadesiyle “kimsesiz, mazlum Doğu Türkistan halkına…

Okumaya devam edin Doğu Türkistan Kitaplığı

Kudüs Kitaplığı

İnsicam dergisi olarak okurlarımız için Filistin meselesi, İsrail sorunu ve Kudüs hakkında birkaç temel eser tanıtmak istedik. Gerek araştırma inceleme sahasından, gerek edebiyat sahasından olmak üzere Kudüs’ü birçok açıdan okuyabileceğimiz bilindik, güncel ve en iyi eserlerden beşini sizlere takdim ediyoruz. İstifadesi bol olsun. İNSİCAM Selahaddin: Şarkın Kartalı (Ali Emre, Ketebe Yayınları, ss. 472) Ali Emre, “Şarkın Kandili: Nureddin Zengi” romanının ardından üçlemenin ikinci kitabı “Selahaddin: Şarkın Kartalı”nda Eyyubi Devleti’nin kurucusu, kutlu komutanı, ilk hükümdarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin hayatını epik bir şekilde anlatır. Roman, Haçlı seferlerinin gölgesindeki Filistin topraklarını ve Müslümanların zulme karşı direnişini günümüze taşır. Emre, eserin tanıtımında “Şark’ın kartalı; yıllarca çöllerin, ovaların,…

Okumaya devam edin Kudüs Kitaplığı

Afrika Kitaplığı

Afrika kıtasında olup bitenleri yalnızca sömürgecilik tarihi üzerinden okumak eksik ve hatalı olur. Bu konuda kıtadaki her bir topluluğu ve devleti yeniden tanımamız gerektiği ortada. Bu hususta kıtadaki Müslümanlar ve onların liderleri, kurumları ve faaliyetleri hakkında çokça bilgi edinmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda Afrika kıtasında büyük dönüşümler yaşanacağına ve bu doğrultuda kıtaya dair zihin haritamızı yeniden kurgulamamız gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla Afrika’ya dair yeni ufuklar kazandırmak için bazı önemli eserleri okurlarımız için tanıttık. İstifadenize. İNSİCAM 1. Afrikalılar Ali A. Mazrui (Çev. Yusuf Kaplan, İnsan Yayınları, 1992, 334 syf.) “Afrika'da bugün bir kültürler savaşı yaşanmaktadır. Afrika'nın yerli ve özgün kültürleriyle Batı uygarlığının güçleri arasında süren bir savaştır bu.”…

Okumaya devam edin Afrika Kitaplığı

Orta Asya Kitaplığı

Orta Asya, Türk milletinin yurdu, gönül sofrası ve özüdür. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Moğolistan’ı da içine alan ve kimi tarihçilere göre Çin’den başlayıp Afganistan’a kadar uzanan coğrafyanın tamamı Orta Asya’dır. Biz de İnsicam dergisi olarak, siz değerli okurlarımız için Orta Asya devletlerinin dili, dini, kültürü, tarihi, sosyolojisi ve daha birçok unsurunu kaleme alan; bu coğrafyadaki etnik yahut siyasal varlığı inceleyen önemli eserlerden birkaçını tanıtmak istedik. Buyurunuz. İNSİCAM 1. Rusya'nın Ruhu Turhan Dilmaç (Ötüken Neşriyat, 2022, 288 syf.) Dilmaç bu eserinde Rusya’nın tarihsel süreçte şahit olduğu işgal girişimlerinin sonucu olarak bir paradoks oluşturacak şekilde savunmacı/yayılmacı bir kimliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Rusya’nın bu kimliği ile tarihsel…

Okumaya devam edin Orta Asya Kitaplığı

Mehmed Zahid Kotku Kitaplığı

Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi; hayatı, kişiliği, tasavvufî öğretileri ve daha birçok yönüyle önemli yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Kendisinin verdiği eserlerin yanı sıra kendisini anlatan eserler de oldukça rağbet görmüştür. Zira O (K.S) gönüllere hitap ederek muhabbeti ve Müslümanlığı temsil etmiştir. Biz de İnsicam dergisi olarak, siz değerli okurlarımız için Hocaefendi Hazretleri hakkında kaleme alınan bu önemli eserlerden birkaçını tanıtmak istedik. Buyurunuz. İNSİCAM 1. GÖRÜNMEYEN ÜNİVERSİTE Ersin Nazif Gürdoğan (İz Yayıncılık, 2018/10. Baskı, 166 syf.) Gürdoğan bu eserinde, Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi’nin insanların gönlüne dokunan, hayatlarına kılavuzluk eden yönlerini ortaya koyuyor. İnsanlardaki nefsani hastalıkların iyileştirilmesi; arzu ve heveslerin kontrol edilmesi ve davranışların bir bütün halinde iyiye…

Okumaya devam edin Mehmed Zahid Kotku Kitaplığı

15 TEMMUZ KİTAPLIĞI

15 Temmuz darbesi, her ne kadar başarısız bir girişim olarak görülse de esasında yüzlerce insanın şehit olması ile sonuçlanan “kanlı” bir darbedir. Darbenin salt bir girişimden ibaret olmadığını ise ancak darbe gecesi yaşananların perde arkasını okuduğumuzda idrak edebiliyoruz. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, hakkında çokça yazılan, konuşulan ve tartışılan bir konu olmanın ötesinde, üzerinde en çok düşünülmesi gereken olaylardan biridir. Bu ihaneti, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanları derinden etkileyen bir hadise olarak görmemek gerekir. Yaşadığımız coğrafyadaki toplumları, devletlerarası münasebetleri ve Müslümanların dini ve düşünce hayatlarını dahi olumsuz etkileyen bu olay; siyasi, kültürel, iktisadi, ilmi, hukuki ve dini saiklerle Müslüman âlemini tahrip etmenin ilk adımı olarak telakki…

Okumaya devam edin 15 TEMMUZ KİTAPLIĞI