İsmail Kara ile Yeni Kitabı “Resimli Cumhuriyet Din Kitabı” Üzerine

"Bu kitap hayli farklı; her şeyden önce bir asırlık Cumhuriyet tarihi boyunca geniş mânasıyla dinle, Müslümanlıkla, laiklik politikalarıyla, din-siyaset ilişkileriyle, mevzuatla, dinî yaşantıyla alakalı bütün meseleleri bir şekilde ve birbiriyle irtibatlı olarak ele alması hedeflenmiştir. Onun için laiklik gibi, din eğitimi, Diyanet gibi ana konular yanında cami mimarisi de var, Medeni Kanun ve türbeler de var, başörtüsü yanında medeniyet ve Avrupa fikri de, hilafet ve İslâm dünyası yahut Kudüs meselesi de var. 70 başlık…" Prof. Dr. İsmail KARA ile yeni kitabı "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı"nı konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM S- Kıymetli hocam evvela böyle abidevi bir eser ortaya koymanızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Okuyucular nezdinde ilgi ve…

Okumaya devam edin İsmail Kara ile Yeni Kitabı “Resimli Cumhuriyet Din Kitabı” Üzerine

Hacer Sönmez ile “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Sergisi”ni Konuştuk

Hacer Sönmez, 1972 yılında Trabzon’da doğdu. 1992 - 2000 yılları arasında aldığı Osmanlıca, Farsça ve Arapça eğitimlerini tamamlayarak icazetini aldı.  Hat sanatı ustaları Hasan Çelebi, Fuat Başar ve Zehra Dinçer’den hat dersi meşk etti. 2009 - 2013 yılları arasında Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda Arda Çakmak’tan tezhip eğitimi aldı. Devlet Sanatçısı unvanına sahip olan Sönmez, 2008 yılında başladığı İSMEK’teki hocalığına devam etmektedir. Sönmez, Bahariye Mevlevihanesi Sanat Atölyeleri’nde tezhip eğitmenliği de yapmıştır. İNSİCAM S-Hacer Hanım öncelikle serginiz hayırlı olsun, inşallah çok fazla kişiye ulaşır ve Kudüs üzerine bir bilinç oluşmasına vesile olur. “Filistin için Açan İstanbul Laleleri Sergisi” fikri nasıl ortaya çıktı, süreci biraz değerlendirir misiniz?                …

Okumaya devam edin Hacer Sönmez ile “Filistin İçin Açan İstanbul Laleleri Sergisi”ni Konuştuk

Hüseyin Gökalp ile Endülüs’ü Konuştuk

"Türkiye’de Moriskolar tanımı belki çok bilinmiyor olabilir ama Endülüs’ün sonuyla ilgili hafızalarda İspanyol zulmünün yerleşik olduğunu tahmin ediyorum. Çok uzun bir dönem, daha fazla çalışılması gerekiyor. Genel olarak da nostaljiye veya turizme hapsedilmeyecek kadar da stratejik bir konu." Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Gökalp ile Endülüs üzerine konuştuk. İNSİCAM Endülüs tarihinde bizi çeken ne var? Endülüs bizim için nedir? İki türlü cevap verilebilir. Endülüs, fetihlerle birlikte bize ait bir toprak parçasına dönüştükten sonra elden çıkan nadir bölgelerden biridir. Bu yönüyle geçmişimizin biraz travmatik bir tarafını temsil eder. Benzer şekilde yaklaşık 3 asır tutunmamıza rağmen kaybettiğimiz Sicilya bölgesi de benzer durumdadır. Diğer…

Okumaya devam edin Hüseyin Gökalp ile Endülüs’ü Konuştuk

Prof. Dr. İsmail Kara’ya İSLAMCILIK’ı Sorduk

"İslâmcılık yani benim tanımımla İslâmın bir bütün olarak yeniden yorumlanmaya çalışılması, yeni din yorumları, Yeni Selefîlik ve buna uygun bir yaşama üslubu arayışları… Elbette bunun kademeleri, renkleri, farklı tezahürleri var, hem kronolojik olarak hem de farklı coğrafyalar, gruplar itibariyle. Diyelim ki aynı problemi âlimlerle aydınların ele alma biçimleri ve öncelikleri farklılık gösterir veya büyük şehirlerde ortaya çıkmasıyla taşraya yayılması arasında zaman farkları vardır." İNSİCAM S: Hocam bize İslamcılığın doğduğu şartlardan bahsedebilir misiniz? İslamcılık hangi şartlarda doğdu? İslâmcılık fikriyatının ve ardı sıra İslâmcılık hareketlerinin iki kaynağından, iki zemininden bahsedilebilir. Bunlardan biri iç kaynaktır. İslâm ilim ve kültür tarihinde zaten var olan tecdid düşüncesi XVIII. yüzyılın ikinci…

Okumaya devam edin Prof. Dr. İsmail Kara’ya İSLAMCILIK’ı Sorduk

Cevat Özkaya ile İslamcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine

Cevat Özkaya, 1954 yılında Samsun Çarşamba’da doğdu. Perşembe Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında Türkçe Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Birkaç ay Trabzon Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaptı. Pınar dergisi yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1976 yılında basın hayatına atıldı. 1978 yılında kapattığı Pınar dergisini 1980’li yıllarda Pınar Yayınları olarak yeniden kurdu. O günden bu güne yayıncılık ve vakıf işleriyle uğraşıyor. İNSİCAM Siz İslamcılığı nasıl tanımlıyorsunuz? İslamcılık 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma sürecine girmesiyle beraber nasıl devleti kurtarabiliriz zihniyeti ile yani Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık gibi düşüncelerle ortaya koyulmuş. En azından bizim coğrafyamızda, Mısır’da Cemaleddin Afgani ile birlikte İslam’ı bütün unsurlarıyla beraber yaşatmaya çalışmış, Said Halim…

Okumaya devam edin Cevat Özkaya ile İslamcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine

Kadir Canatan ile Sekülerlik Üzerine

" Sekülerlik teorisi, sosyolojik verilere dayanarak bir adım daha ileri gidip geleceğin toplumunda da dine yer olmayacağını ve bunun yerine bilimin geçeceğini iddia etmektedir. " Prof. Dr. Kadir Canatan ile sekülerlik üzerine konuştuk. İstifadenize. Değerli hocam, isterseniz sekülerliğin tarihinden söz edelim evvela. Bu düşünce ve anlayışın tarihi nerelere kadar uzanabilir? Tarihteki ilk nüveleri, tezahürleri nelerdir? Önce kavramsal olarak laiklik ile sekülerlik kavramları arasında fark olduğunu belirtelim. Sekülerlik ile laikliğin hâlâ birbirine karıştırıldığı ülkemizde, bunlar birbirlerinin yerine geçen eş anlamlı kavramlar gibi kullanılıyor. Oysa laiklik bir siyaset bilim kavramı, sekülerlik de bir sosyoloji kavramıdır. Laiklik, siyasal alanda kilisenin geri çekilmesini ve kilise-devlet ayrılığı ilkesini ifade eder.…

Okumaya devam edin Kadir Canatan ile Sekülerlik Üzerine

Vejdi Bilgin’e Milliyetçilik ve Etkilerini Sorduk

"Milliyetçilik aile, sülale ve aşiretin üstünde, milliyetin kendisine vurgu yaptı. Daha dar çerçevedeki üstünlük duygusu daha geniş bir üstünlük duygusuna doğru evrildi. Tabii böyle bir duygunun gelişmesi için uygun bir tarih yazımı, edebiyat ve eğitim sistemi gerekliydi. Kök kültüre veya daha özelde lisana verilen önem arttı. Bunun kültürün korunması, lisanın gelişmesi açısından faydalarından söz edebiliriz ancak aynı zamanda kültürel bir daralmadan da söz etmek mümkündür. Yani konuya salt avantaj veya salt dezavantaj olarak bakmak doğru olmaz." Prof. Dr. Vejdi Bilgin'e sorduk.    Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Milliyetçiliğe…

Okumaya devam edin Vejdi Bilgin’e Milliyetçilik ve Etkilerini Sorduk

Mahmut Hakkı Akın ile Milliyetçiliğin Sınırları Üzerine

"Kendisi gibi olmayanı yok etmeye veya dönüştürmeye odaklanan her ideolojinin ve siyasi rejimin, insanlığa büyük maliyeti olmuştur. Ancak bu milliyetçilikten ziyade otoriter ve totaliter rejimlerin bir meselesidir ki herhangi bir ideolojiye bağlı olarak da bu tür rejimler oluşabilir." Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın'a sizler için sorduk İNSİCAM     S: Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Milliyetçilik, tarihsel, ekonomik ve siyasi şartların sonucunda ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Diğer ana akım ideolojilerle karşılaştırıldığında, milliyetçiliğin var olduğu toplumsal gerçeklik şartlarına göre daha çok esneklik gösterebildiği ve kendine özgü karakter kazandığı durumlar daha…

Okumaya devam edin Mahmut Hakkı Akın ile Milliyetçiliğin Sınırları Üzerine

Necdet Subaşı’na Milliyetçilik Hakkında Üç Soru

"Irk ayrımı ve derecelendirme politikalarının kötü etkileri ayyuka çıkmış durumda. Sadece siyah- beyaz ayrımıyla sınırlı olmaksızın dünyanın hemen her yerinde ırk tasallutu geride kalan mazlum ve zayıf milletlerin yaşama enerjisini sönümlendirmek için hiçbir kural tanımıyor." Dr., Yazar Necdet Subaşı'na milliyetçilik hakkında sorduk. İNSİCAM    S: Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Tanışmak, bilişmek ve süreklilik içeren bir iletişim içinde olmak üzere yaşamaya ikna olmuş insanlık için milliyetçilik, ayrıştırıcı, bölücü ve insanları birbirine düşürücü yeni bir darlık çizgisi üretti. Yaratılmış hayali kurgular üzerinden inşa edilen etnik yapılar bloklaşmayı, rekabeti ve…

Okumaya devam edin Necdet Subaşı’na Milliyetçilik Hakkında Üç Soru

Temel Hazıroğlu ile “Barış Yurduna Hareket” Kitabını Konuştuk

"İşte 'yüceliş' ve 'barış' kavramları, ortaya koyduğumuz düşünce sistematiğinin özü olduğu gibi taşıyıcı yapı taşlarından da ikisidir. Doğal olarak biz de felsefemizi ve fikriyatımızı bunlar üzerinden kurgulayıp geliştirdik ve taçlandırdık." Temel Hazıroğlu İNSİCAM S:  İsterseniz şöyle başlayalım. “Başka bir dünya mümkün” diyorsunuz. Bunu size söyleten nedir? Gerçeği söylemek gerekirse meseleye çok güzel ve önemli bir noktadan başladınız. Bu nedenle sizi kutluyoruz. Zira bu çağın can alıcı sorusunu bulmak ve buna cevap vermek durumundayız. Çünkü insanlığın mevcut hali ve genel gidişatı vicdanları yaralamakta ve bir çözüm bulunmadıkça gelecek karanlık görünmektedir. Böyle bir atmosferde yeni bir çıkış, yeni bir çığır şart olarak kendini hissettirmektedir. İşte bir insan…

Okumaya devam edin Temel Hazıroğlu ile “Barış Yurduna Hareket” Kitabını Konuştuk