Vejdi Bilgin’e Milliyetçilik ve Etkilerini Sorduk

"Milliyetçilik aile, sülale ve aşiretin üstünde, milliyetin kendisine vurgu yaptı. Daha dar çerçevedeki üstünlük duygusu daha geniş bir üstünlük duygusuna doğru evrildi. Tabii böyle bir duygunun gelişmesi için uygun bir tarih yazımı, edebiyat ve eğitim sistemi gerekliydi. Kök kültüre veya daha özelde lisana verilen önem arttı. Bunun kültürün korunması, lisanın gelişmesi açısından faydalarından söz edebiliriz ancak aynı zamanda kültürel bir daralmadan da söz etmek mümkündür. Yani konuya salt avantaj veya salt dezavantaj olarak bakmak doğru olmaz." Prof. Dr. Vejdi Bilgin'e sorduk.    Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Milliyetçiliğe…

Okumaya devam edin Vejdi Bilgin’e Milliyetçilik ve Etkilerini Sorduk

Mahmut Hakkı Akın ile Milliyetçiliğin Sınırları Üzerine

"Kendisi gibi olmayanı yok etmeye veya dönüştürmeye odaklanan her ideolojinin ve siyasi rejimin, insanlığa büyük maliyeti olmuştur. Ancak bu milliyetçilikten ziyade otoriter ve totaliter rejimlerin bir meselesidir ki herhangi bir ideolojiye bağlı olarak da bu tür rejimler oluşabilir." Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın'a sizler için sorduk İNSİCAM     S: Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Milliyetçilik, tarihsel, ekonomik ve siyasi şartların sonucunda ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Diğer ana akım ideolojilerle karşılaştırıldığında, milliyetçiliğin var olduğu toplumsal gerçeklik şartlarına göre daha çok esneklik gösterebildiği ve kendine özgü karakter kazandığı durumlar daha…

Okumaya devam edin Mahmut Hakkı Akın ile Milliyetçiliğin Sınırları Üzerine

Necdet Subaşı’na Milliyetçilik Hakkında Üç Soru

"Irk ayrımı ve derecelendirme politikalarının kötü etkileri ayyuka çıkmış durumda. Sadece siyah- beyaz ayrımıyla sınırlı olmaksızın dünyanın hemen her yerinde ırk tasallutu geride kalan mazlum ve zayıf milletlerin yaşama enerjisini sönümlendirmek için hiçbir kural tanımıyor." Dr., Yazar Necdet Subaşı'na milliyetçilik hakkında sorduk. İNSİCAM    S: Dünya tarihinin son üç asrında en etkin fikir, siyasî akım ve hareketlerin başında milliyetçilik geliyor. Sizce milliyetçilik insanlığa ne getirmiş ne götürmüştür? Tanışmak, bilişmek ve süreklilik içeren bir iletişim içinde olmak üzere yaşamaya ikna olmuş insanlık için milliyetçilik, ayrıştırıcı, bölücü ve insanları birbirine düşürücü yeni bir darlık çizgisi üretti. Yaratılmış hayali kurgular üzerinden inşa edilen etnik yapılar bloklaşmayı, rekabeti ve…

Okumaya devam edin Necdet Subaşı’na Milliyetçilik Hakkında Üç Soru

Temel Hazıroğlu ile “Barış Yurduna Hareket” Kitabını Konuştuk

"İşte 'yüceliş' ve 'barış' kavramları, ortaya koyduğumuz düşünce sistematiğinin özü olduğu gibi taşıyıcı yapı taşlarından da ikisidir. Doğal olarak biz de felsefemizi ve fikriyatımızı bunlar üzerinden kurgulayıp geliştirdik ve taçlandırdık." Temel Hazıroğlu İNSİCAM S:  İsterseniz şöyle başlayalım. “Başka bir dünya mümkün” diyorsunuz. Bunu size söyleten nedir? Gerçeği söylemek gerekirse meseleye çok güzel ve önemli bir noktadan başladınız. Bu nedenle sizi kutluyoruz. Zira bu çağın can alıcı sorusunu bulmak ve buna cevap vermek durumundayız. Çünkü insanlığın mevcut hali ve genel gidişatı vicdanları yaralamakta ve bir çözüm bulunmadıkça gelecek karanlık görünmektedir. Böyle bir atmosferde yeni bir çıkış, yeni bir çığır şart olarak kendini hissettirmektedir. İşte bir insan…

Okumaya devam edin Temel Hazıroğlu ile “Barış Yurduna Hareket” Kitabını Konuştuk

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Avrupa’da İslam’ı Konuştuk

"Ben, İslam’a yönelmenin ardındaki en büyük etkenin, İslam’ın hak din olması olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa’daki aşırı bireyselleşme, kapitalizm, rekabet ortamı ve zayıf sosyal bağlar, insanların başarılı ve zengin olsalar bile yalnız, mutsuz ve anlamsız bir hayat sürmelerine yol açabiliyor. Maddi refahın manevi mutluluk getirmediği ortamlarda bireyler bir maneviyat arayışına giriyor ve çoğunlukla bu arayışın sonunda İslam’ı buluyorlar." Doç. Dr. Selim Argun İNSİCAM Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Avrupa’da İslam’ı Konuştuk Kıymetli hocam, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Avrupa’daki çalışmalarından bahseder misiniz? Diyanet ne zamandan beri, nerelerde, ne tür hizmetlerde bulunuyor?  Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece yurt içinde değil, yurt dışında da çok geniş…

Okumaya devam edin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Avrupa’da İslam’ı Konuştuk

Taha Kılınç ile Filistin Üzerine “Önce ‘Hangi Filistin?’ Sorusunu Cevaplamalı”

"Günümüzde, Kudüs ve Filistin’in yerli Hristiyanları, işgale karşı direniş ve Siyonist çizgiye bakış noktasında Filistinli Müslümanlara yakın durmaktadır. Ama elbette devletler bazında baktığımızda, Kudüs’te Hristiyanların karşılaştığı baskı ve ayrımcılığı İsrail nezdinde protesto edecek bir muhatap da görünmüyor." Gazeteci-Yazar Taha Kılınç'a Filistin'i sorduk. İNSİCAM S- İsrail’in ihdas edilmesinden sonra Filistin’de yaşanan hep, “Filistin sorunu” olarak lanse edildi. Bölgede dün yaşanan, bugün de yaşanmakta olan sorunu, siz nasıl adlandırıyorsunuz? C- Ben daha çok “Filistin meselesi” demeyi tercih ediyorum. “Sorun” kelimesini Filistin’le birleştirdiğimizde, sanki problemin kaynağı Filistin’miş gibi anlaşılabiliyor zira. Oysa problem, tümüyle ve baştan sona Siyonist işgalden kaynaklanmaktadır. Araplar, Filistin meselesini izah sadedinde “kadiyye” (dava) kelimesini kullanır.…

Okumaya devam edin Taha Kılınç ile Filistin Üzerine “Önce ‘Hangi Filistin?’ Sorusunu Cevaplamalı”

Dr. Can Deveci ile Filistin ve Kudüs Üzerine

Can Deveci, “Filistin'de İngiltere Mandasının Kuruluşu (1917-1925)” adlı doktora tezinin sahibi. Çalışmalarını yoğunluklu olarak Filistin üzerine sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Can Deveci’ye Filistin’deki işgal sürecini, uluslararası güçleri ve İsrail’i sorduk. İstifadenize. İNSİCAM S- Kıymetli hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yakın dönemde Filistin’de bir Yahudi devleti kurma çalışmaları nerede, nasıl başladı? Bireysel ve uluslararası düzeyde kimler bu işte doğrudan ve etkin olarak rol oynadı? C- Sayın Hocam, öncelikle bu sayınızda bana da yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Filistin’de bir Yahudi devleti kurulma süreci 1850’den itibaren art arda yaşanan gelişmelerle hızlanmıştır. Siyonist organizasyonun kendi yapılanmasını tamamlamak için bu süreci kullandığını belirtmek isterim.…

Okumaya devam edin Dr. Can Deveci ile Filistin ve Kudüs Üzerine

Nurdan Albamya İnce ile “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” Oyunu Üzerine

“Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyununun yazar, yönetmen ve oyuncusu, Tiyatro Ankebut’un kurucusu Nurdan Albamya-İnce ile Filistin’i sahneye taşımak hakkında konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM Nurdan Hanım merhabalar, bize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 1987 Ağustos ayında Muş’ta doğdum. Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunuyum aynı zamanda Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eş zamanlı olarak okudum, bitirdim. Bir yandan da iki senelik drama eğitimini bitirip drama eğitmeni olmaya hak kazandım. Şu anda İstanbul’da oturuyor ve drama-tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Kendi kurmuş olduğum Tiyatro Ankebut’ta da Filistin Hakkında Konuşmalıyız adlı bir oyun oynuyorum. Tiyatro Ankebut’ta başka oyunlar da yapmak için bir uğraş içerisindeyiz. Farklı yetişkin ve farklı çocuk oyunları için. Aynı zamanda öğrenci…

Okumaya devam edin Nurdan Albamya İnce ile “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” Oyunu Üzerine

Celil Bozkurt ile “İmparatorluğu Yıkan Örgüt NİLİ” Üzerine

1915 yılında kurulan NİLİ’nin İngilizlere sızdırdığı istihbarat, diğeri de 1916’da Hicaz’da patlak veren Şerif Hüseyin isyanıdır. Özellikle NİLİ’nin Osmanlı ordusu hakkında İngilizlere sağladığı istihbarat, Filistin’deki dengeyi Türkler aleyhine bozmuştur. Doç. Dr. Celil Bozkurt, 1973 yılında Bursa doğumlu.İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde Türk Kamuoyunda “Filistin Problemi (1929-1939)” adlı teziyle yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde “Eserleri ve Fikirleri ile Cevat Rifat Atilhan” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır.Düzce Üni. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Kendisiyle "Nili" kitabını konuştuk. İNSİCAM S- Değerli hocam, isterseniz söyleşimize şöyle başlayalım. Son dönemde Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması düşüncesi ne zaman ortaya çıktı? Bu düşünceyi ortaya atanlar kimlerdi?…

Okumaya devam edin Celil Bozkurt ile “İmparatorluğu Yıkan Örgüt NİLİ” Üzerine

Evlilik ve Eş Seçiminin İncelikleri Üzerine

Prof. Dr. Medaim Yanık ile Bir Söyleşi "Evliliğin başından itibaren de doğru bir insan olmak, sahici bir insan olmak, aldatmamak, zalim bir insan olmamak, kandırmamak, insan olmak gerekiyor ki birincil mesele olan karşılıklı pozitif bakış açısı oluşsun." İNSİCAM İNSİCAM Kıymetli Hocam, eş seçiminde bazı önemli kriterler olduğunu söylüyorsunuz. Bilhassa kitaplarınızda bu konunun makul ölçülerini detaylandırıyorsunuz. Niye bunları öne çıkarıyorsunuz? Eş seçimi konusunda bilgi sahibi olmanın, bu hususta okuryazarlık kazanmanın yahut bir miktar bilgi birikimine sahip olmanın hayati bir mesele olduğu kanaatindeyim. Çünkü doğru bir eşleşme kadar yanlış bir eşleşmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar evliliği sürdürme becerileri daha kıymetli olsa bile yine de…

Okumaya devam edin Evlilik ve Eş Seçiminin İncelikleri Üzerine