Peren Birsaygılı Mut ile İzzeddin El Kassam Kitabı Üzerine

"Şehit İzzeddin el Kassam Suriyeli’dir. Ve Filistin’deki direnişi başlatmadan önce Suriye’de Fransızlara karşı mücadele etmiş, Fransız işgaline karşı camilerden başlayan isyanın liderliğini yapmıştır. Onu tarif ederken pek çok özelliğini vurgulayabiliriz. Cesaret gibi. Ancak Şehit İzzeddin el Kassam’ın en büyük ilkesi dürüstlüktür." Peren Birsaygılı Mut ile yeni kitabı "İzzeddin El Kassam" hakkında konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM S: Peren Hanım tebrik ederiz, kitabınızdan müstefid olan bol olsun inşallah. İsterseniz şöyle başlayalım: Sizi böyle bir kitap yazmaya sevk eden neydi? Neden başka biri değil de İzzeddin Kassam? Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Filistin’de 7 Ekim’den bu yana yaşananlar hepimizin bildiği gibi apaçık bir soykırım. Bugün sadece bizler değil dünyanın…

Okumaya devam edin Peren Birsaygılı Mut ile İzzeddin El Kassam Kitabı Üzerine

Taha Kılınç ile Son Çıkan Kitabı “Dil ve İşgal”i Konuştuk

"Eliezer Ben-Yehuda 1922’de öldüğünde, İsrail’in kurulmasına henüz 26 yıl vardı. İngiliz manda yönetimi henüz başlamakta olduğundan, İsrail diye bir devletin kurulup kurulamayacağı bile net değildi. Ancak onun çabaları, Siyonizm’in Filistin topraklarında ve sahada tutunmasında çok kritik bir rol oynadı. İşgal kolonileri, kendi yayın organlarına, gazete ve dergilerine kavuştular. Normalde bir azınlık ideolojisi olan Siyonizm’in böylesine yaygınlaşmasında ve kökleşmesinde İbranice hayatî bir rol oynadı." Taha Kılınç ile "Dil ve İşgal" adlı eseri hakkında merak edilenleri konuştuk. İNSİCAM S: Son kitabınız “Dil ve İşgal”, alt başlığı ise “Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu”. Bu kitap nasıl doğdu? Önce oradan başlayalım isterseniz. Bundan yaklaşık 16 yıl önce, İbranice…

Okumaya devam edin Taha Kılınç ile Son Çıkan Kitabı “Dil ve İşgal”i Konuştuk

Betül Rana Uludoğan ile Müzik ve Ruh Üzerine

"Müzik, kişinin olumsuz ruh halinden arınmasını sağlayacak şekilde kullanıldığı zaman bir kalkan görevi görüyor aslında. Depresyondaki asıl durum, bir kayıptır. Müzik, kişide kaybolan obje ne ise onun yerini dolduran bir araç olarak da görülebilir. Farabi’nin öğretilerine baktığımızda, insan psikolojisine üç tür müziğin etki ettiğini görüyoruz; sevimli, hiddetli, hayali şeklinde. Müzik, kişinin emosyonel çeşitliliğini gösterir. İnsan vücudunun içinde de bir müzik sistemi var, o yüzden müzik ruhun duygusal dilidir." Betül Rana Uludoğan ile müzik hakkında merak edilenleri konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM Kıymetli hocam, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Elbette. Erzincan’da doğdum, büyüdüm, üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatıma orada devam ettim. 2012 yılında Üsküdar Üniversitesi’ni kazanıp İstanbul’a yerleştim. O…

Okumaya devam edin Betül Rana Uludoğan ile Müzik ve Ruh Üzerine

Mesut Uçakan ile Sinemayı Konuştuk

"Sinemaya dair ilgi ciddi planda daha çok gençlerde görülüyor. Yönetmen olmak artık pek çok gencin hayallerini süslüyor. Bu yüzden kısa film çalışmaları yoğunlukta. Ama profesyonel yönetmen olmak kolay değil tabii. Hem ağır işçiliğin altından layıkıyla kalkmak hem çarpık bir ortamda tutunmak zor iş." Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema hakkında merak edilenleri konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM S: Kıymetli hocam, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Sinemaya ilginiz nasıl başladı? Bizim gençliğimizde yani 1965-70 yıllarda sinema tek eğlencemizdi, heyecanımızdı, merakımızdı. 5-6 büyük sinema salonu vardı şehirde. Ortaöğretim dönemindeydim. Sinema kadar şiire, romana, senaryoya ve araştırma yazıları yazmaya da düşkündüm. Okumak ise delice bir düşkünlüktü. Bir roman yazdım ismini bile hatırlamıyorum,…

Okumaya devam edin Mesut Uçakan ile Sinemayı Konuştuk

İhsan Kabil ile Sinema Okuryazarlığı Üzerine

"Film okumaları, sinema okuryazarlığı kapsamında ele alınabilir. Aslında film okuma, bir filmi derinlemesine anlamak için uzunca bir zaman diliminde kimi sahneleri durdurarak, belli bir sahnenin veya sekansın seyirciye ne ilettiği, bu bölümlerdeki imgeleme, diyalog, oyunculuk ve mekân çalışmasıyla yönetmenin ne kastettiği, belli imgelerin psikanalitik, fenomenolojik anlamda neye tekabül ettiği, manevi olarak ne denli aşkın bir dil ortaya koyduğu sürecini kapsar." Sinema Yazarı İhsan Kabil'e sinemaya dair sorular sorduk. İstifadenize. İNSİCAM S: Kıymetli hocam, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Sinemaya ilginiz nasıl başladı? 1959 İstanbul doğumluyum, on beş yıl yatılı okudum. Sinemaya ilgim, Yakacık Yetiştirme Yurdu’ndayken, yurtta gösterilen 16mm tarihi ve belgesel filmlerle ve Yakacık’taki sinemaların girişinde…

Okumaya devam edin İhsan Kabil ile Sinema Okuryazarlığı Üzerine

Salih Diriklik ile Sinema Üzerine

"Filmlerin cazibesine kapılıp sinemaya amatör olarak ilgi duyan gençlerin aslında tavsiyeye ihtiyacı yoktur. Neler yapabiliyorsa yapar, kısa film çeker, yarışmaya katılır, tanıdığı varsa setleri ziyaret eder. Sonunda neye gücü yeteceğini kendi gözleriyle görerek işe devam eder veya vazgeçer. Sinemayı meslek edinme amacı olan gençlerin ise hangi branşında olursa olsun, sinema piyasasında sabit bir gelir garantisi olmadığını bilmesi gerekir. Eğer ikinci bir meslekleri varsa, bu onlara büyük avantaj sağlar." Yönetmen Salih Diriklik ile sinema üzerine söyleştik. İstifadenize. İNSİCAM S: Kıymetli hocam, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Sinemaya ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Lise yıllarında iyi ve seçici bir sinema seyircisi olduğumu hatırlıyorum. Sinemayla aktif ilgilenmemse üniversite…

Okumaya devam edin Salih Diriklik ile Sinema Üzerine

Prof. Dr. İsmail Kara’ya İSLAMCILIK’ı Sorduk

"İslâmcılık yani benim tanımımla İslâmın bir bütün olarak yeniden yorumlanmaya çalışılması, yeni din yorumları, Yeni Selefîlik ve buna uygun bir yaşama üslubu arayışları… Elbette bunun kademeleri, renkleri, farklı tezahürleri var, hem kronolojik olarak hem de farklı coğrafyalar, gruplar itibariyle. Diyelim ki aynı problemi âlimlerle aydınların ele alma biçimleri ve öncelikleri farklılık gösterir veya büyük şehirlerde ortaya çıkmasıyla taşraya yayılması arasında zaman farkları vardır." İNSİCAM S: Hocam bize İslamcılığın doğduğu şartlardan bahsedebilir misiniz? İslamcılık hangi şartlarda doğdu? İslâmcılık fikriyatının ve ardı sıra İslâmcılık hareketlerinin iki kaynağından, iki zemininden bahsedilebilir. Bunlardan biri iç kaynaktır. İslâm ilim ve kültür tarihinde zaten var olan tecdid düşüncesi XVIII. yüzyılın ikinci…

Okumaya devam edin Prof. Dr. İsmail Kara’ya İSLAMCILIK’ı Sorduk

Cevat Özkaya ile İslamcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine

Cevat Özkaya, 1954 yılında Samsun Çarşamba’da doğdu. Perşembe Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. 1974 yılında Türkçe Eğitim Enstitüsü’nden mezun oldu. Birkaç ay Trabzon Öğretmen Okulu’nda öğretmenlik yaptı. Pınar dergisi yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1976 yılında basın hayatına atıldı. 1978 yılında kapattığı Pınar dergisini 1980’li yıllarda Pınar Yayınları olarak yeniden kurdu. O günden bu güne yayıncılık ve vakıf işleriyle uğraşıyor. İNSİCAM Siz İslamcılığı nasıl tanımlıyorsunuz? İslamcılık 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılma sürecine girmesiyle beraber nasıl devleti kurtarabiliriz zihniyeti ile yani Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık gibi düşüncelerle ortaya koyulmuş. En azından bizim coğrafyamızda, Mısır’da Cemaleddin Afgani ile birlikte İslam’ı bütün unsurlarıyla beraber yaşatmaya çalışmış, Said Halim…

Okumaya devam edin Cevat Özkaya ile İslamcılığın Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine

Kadir Canatan ile Sekülerlik Üzerine

" Sekülerlik teorisi, sosyolojik verilere dayanarak bir adım daha ileri gidip geleceğin toplumunda da dine yer olmayacağını ve bunun yerine bilimin geçeceğini iddia etmektedir. " Prof. Dr. Kadir Canatan ile sekülerlik üzerine konuştuk. İstifadenize. Değerli hocam, isterseniz sekülerliğin tarihinden söz edelim evvela. Bu düşünce ve anlayışın tarihi nerelere kadar uzanabilir? Tarihteki ilk nüveleri, tezahürleri nelerdir? Önce kavramsal olarak laiklik ile sekülerlik kavramları arasında fark olduğunu belirtelim. Sekülerlik ile laikliğin hâlâ birbirine karıştırıldığı ülkemizde, bunlar birbirlerinin yerine geçen eş anlamlı kavramlar gibi kullanılıyor. Oysa laiklik bir siyaset bilim kavramı, sekülerlik de bir sosyoloji kavramıdır. Laiklik, siyasal alanda kilisenin geri çekilmesini ve kilise-devlet ayrılığı ilkesini ifade eder.…

Okumaya devam edin Kadir Canatan ile Sekülerlik Üzerine

Alev Erkilet ile Sekülerleşmeyi Konuştuk

"Toplumlar dışarıdan veya yukarıdan dayatılan ve zora dayanan sekülerleştirme uygulamalarına karşı daha direngen olabilirler ve kendilerini korumak için gereken tedbirleri alırlar. Tarihsel olarak hep böyle olmuştur. Ama Amerika örneğinde olduğu gibi göreli bir serbestlik ortamı içinde dinin araçsallaştırılmasına karşı koymak daha güç olabilir. Bu süreci teşhis etmek bile başlı başına bir zorluk arz eder. Kapitalizmin hayatımıza dâhil ettiği formların benimsenmesindeki kolaylık da bunu gösteren örneklerden biridir." İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Erkilet ile sekülerleşme üzerine konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM Hocam, genel hatlarıyla sekülerizm nedir? Türkiye bu kavram bağlamında nereye düşer? Sekülerizm, dinin ya da dini düşüncenin toplumun diğer alanlarını etkilememesi, onlardan ayrışmış olması…

Okumaya devam edin Alev Erkilet ile Sekülerleşmeyi Konuştuk