İlahiyat Eğitiminin Problemleri

Din eğitimi veren kurumlara da personel kaynağı olan ilahiyatlar bir döngünün içerisinde yer alır. Fakültelerden din eğitiminde kalifiye mezunlar vermek demek aynı zamanda fakültelere kaliteli öğrenci gelmesi demektir.  Bu sebeple alan yeterliliğinin yanı sıra bir de işin pedagoji eğitimi boyutu bulunmaktadır. İsmail ERKEN Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat/İslamî ilimler fakülteleri Türkiye’de yüksek din eğitimi ve öğretimi veren kurumlardır. İlahiyatın tarihini Dârülfünûn-ı Şâhâne’deki Ulûm-i Âliye-i Dîniyye Şubesi ile başlatmak mümkün olsa da günümüzde var olan fakülteleri düşünürsek daha çok 21 Kasım 1949’da kurulan Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile başlatmak daha doğru olacaktır. Cumhuriyet tarihi içerisinde açılan ve daha sonra ilahiyat…

Okumaya devam edin İlahiyat Eğitiminin Problemleri