Büyük Afetlerde Kriz Yönetimi

Tehlikenin değiştirilmesi mümkün olmadığına göre, tehlikelerden en az etkilenmek ve riskleri sürekli azaltacak sistemin oluşturulması, deprem, heyelan, aşırı yağmur, yangın ve benzeri doğa olaylarının yerleşim yerlerinde afete dönüşmemesi için, risk önleme ve azaltma çalışmalarına daha çok ağırlık vermeniz gerekir. En azından, "kriz yönetimi" veya "acil durum yönetimi" hedefli yaklaşım yerine, "risk yönetimi" odaklı anlayış ve yaklaşımı kurumları ile beraber oluşturmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. Kadem EKŞİ İBB Doğal Afetler Komisyon Başkanı Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin deprem, sel, yangın, heyelan ve benzeri olaylar karşısındaki dirençliliği konusu; ciddi anlamda, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen büyük depremler sonucunda gündeme gelmiş ve konu…

Okumaya devam edin Büyük Afetlerde Kriz Yönetimi