Küresel Medyanın Filistin Körlüğü

Küresel haber platformlarının öncelikli hedeflerinin tarafsız haber aktarımı olduğunu düşünmek saf dillik olur. Dayandıkları sermaye yapısı, ait oldukları devletler ve sahip oldukları ideolojik arka plan doğrultusunda ‘hizmet’ etmektedirler. Büyük bütçeler aktarılan söz konusu medya kuruluşları aydınlanmacı, evrimci, buyurgan bakış açılarıyla hemen her konuda “doğruyu-yanlışı” belirleme iddiası taşımaktadırlar. Kemal MANSUR Çizgi: Hasan AYCIN Uluslararası ana akım medyanın özellikle İslam dünyasında meydana gelen gelişmeler konusunda takındığı tutum sürekli eleştiri konusu olagelmiştir. Eleştirilerin odak noktasında, medyanın bölgeye ilişkin yayınlarında taraflı olması, global güç odaklarının ağzıyla konuşması ve yerel dinamikleri dikkate almaması vardır. Küresel boyutta etkili olan büyük haber ajansları ve medya kuruluşları yerel medya ağlarını beslemekte ve yönlendirmektedir.…

Okumaya devam edin Küresel Medyanın Filistin Körlüğü

Bayram

Müminin/umudun olmadığı bir dünya cahiliyye karanlığında yolunu kaybetmiş bedbaht bir dünyadır. Bu nedenle yeryüzünde mümin/müslüman mevcudiyetinin bizatihi kendisi bayram sebebidir!

Okumaya devam edin Bayram

Ayna

Aynaya bakmanın ilham ettiği anlam kümesini cismani yanlarımızı temaşaya indirgemek hem kendimize hem de aynalara haksızlıktır. Ayna insana derûnî sefer güzergâhını gösterir. İçsel bir hatırlayışın, arayışın, telaşın, mahcubiyetin işaret fişeğini verir. Yani ruhumuzun devinimlerini göremiyorsak aynaya değil ekrana bakıyoruz demektir.

Okumaya devam edin Ayna

Cımbız

Nerede hangi niyetle kullanırsanız kullanın cımbız için şu ortak yargı kayıtlarda yerini almaya devam edecektir: Cımbız detayların ve detaylarda iştigal edenlerin aletidir!

Okumaya devam edin Cımbız