ÇEVREYİ MERKEZE ALMAK

Çevreyi tahrip eden unsurları bilimsel araştırmalar eşliğinde bir bir sıralıyorlar, çözüm önerileri getiriyorlar, alarm zilleri çalıyorlar. Ama şu soruları sormaktan ısrarla kaçınıyorlar: İnsana ne oldu da bu denli tahripkâr oldu? Tahripkâr insanın evrenle ilişkilerini tanzim eden hangi temel felsefedir? Kemal Mansur Çevre kavramı, popüler anlamlarıyla marazi bir teolojik, kültürel, politik zemin üzerine oturtulsa da ihtiva ettiği yalın gerçekliği itibara aldığımızda kaçınılmaz olarak ilgi duymamız gereken temel kavramlardan biri olduğunu fark ediyoruz. Çağdaş Müslüman zihnin klişeci, fırsatçı, taklitçi, tüketici karakterinin geç fark edip erken tükettiği kavramlardan biri olan çevre, maalesef hayatı her anlamıyla zehir eden şeytani mihrakların günah çıkartma ritüellerinin hammaddesi haline dönüştürülmüştür. Pagan bir doğa…

Okumaya devam edin ÇEVREYİ MERKEZE ALMAK

HAYATIN TAŞIYICI SÜTUNU KİTAP

Medeniyetlerin büyüklüğü bir anlamda kütüphanelerinin büyüklüğü ile de ölçülür. Kütüphaneler bir medeniyetin araştıran, düşünen, üreten insan varlığının müşahhas anıtlarıdır. Bir insan topluluğu kütüphanesini kurabilmişse, hayatı da kendi özgünlüğünde kurabildiği içindir. Bu anlamda kitap, hayatı yaşayan ve yaşatan ana sütundur. Kemal MANSUR (Çizgi: Hasan Aycın) Kitap, insanlığın tecrübesini kayıt altına alan ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan en temel araçtır. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yeni enstrümanlar devreye girse de kitap bilgi, kültür, tecrübe taşıyıcılığı anlamındaki vazgeçilmezliğini hep korumuştur. Bu özelliği ile kitap, tarih boyunca milletlerin, medeniyetlerin iftihar kaynağı olarak özenle sakladıkları bir madalya gibi nesilden nesle aktarıla gelmiştir. Medeniyetlerin büyüklüğü bir anlamda kütüphanelerinin büyüklüğü ile de ölçülür. Kütüphaneler…

Okumaya devam edin HAYATIN TAŞIYICI SÜTUNU KİTAP

Tevazu Vakardır

Kavramların da karakteri vardır ve zaman içerisinde değişik sebeplerle karakterini kaybederek başkalaşmaya yüz tutabilir. Kültürel, siyasal, sosyal, ekonomik ilişkiler yumağının ortaya çıkardığı vasat kavramın gelişimini belirler. Kemal Mansur Fotoğraf: Şehnaz Fındık (Taksim Camii) Kavramlar, yaşatan ve yaşatılan ‘varlıklar’dır. Hayatın girift damarlarından süzülerek anı inşa eder geleceğe istikamet çizer kavramlar. Kavramlarla ilişkisini güçlendiren kişi ve toplumlar varlığ(ın)a ilişkin hassasiyeti en üst perdeden yaşar, hayatla iğreti değil sahici kavi ilişkiler kurarlar. Kavramların zaman ve mekân içerisinde olgunlaşarak gelen bir ortak değer olduğunu kavrayamayan ve gerekli önemi atfetmeyen toplumların bilinci de bünyesi de tehlike altına girmiş olur. Kavramların da karakteri vardır ve zaman içerisinde değişik sebeplerle karakterini kaybederek…

Okumaya devam edin Tevazu Vakardır

Küresel Medyanın Filistin Körlüğü

Küresel haber platformlarının öncelikli hedeflerinin tarafsız haber aktarımı olduğunu düşünmek saf dillik olur. Dayandıkları sermaye yapısı, ait oldukları devletler ve sahip oldukları ideolojik arka plan doğrultusunda ‘hizmet’ etmektedirler. Büyük bütçeler aktarılan söz konusu medya kuruluşları aydınlanmacı, evrimci, buyurgan bakış açılarıyla hemen her konuda “doğruyu-yanlışı” belirleme iddiası taşımaktadırlar. Kemal MANSUR Çizgi: Hasan AYCIN Uluslararası ana akım medyanın özellikle İslam dünyasında meydana gelen gelişmeler konusunda takındığı tutum sürekli eleştiri konusu olagelmiştir. Eleştirilerin odak noktasında, medyanın bölgeye ilişkin yayınlarında taraflı olması, global güç odaklarının ağzıyla konuşması ve yerel dinamikleri dikkate almaması vardır. Küresel boyutta etkili olan büyük haber ajansları ve medya kuruluşları yerel medya ağlarını beslemekte ve yönlendirmektedir.…

Okumaya devam edin Küresel Medyanın Filistin Körlüğü

Bayram

Müminin/umudun olmadığı bir dünya cahiliyye karanlığında yolunu kaybetmiş bedbaht bir dünyadır. Bu nedenle yeryüzünde mümin/müslüman mevcudiyetinin bizatihi kendisi bayram sebebidir!

Okumaya devam edin Bayram

Ayna

Aynaya bakmanın ilham ettiği anlam kümesini cismani yanlarımızı temaşaya indirgemek hem kendimize hem de aynalara haksızlıktır. Ayna insana derûnî sefer güzergâhını gösterir. İçsel bir hatırlayışın, arayışın, telaşın, mahcubiyetin işaret fişeğini verir. Yani ruhumuzun devinimlerini göremiyorsak aynaya değil ekrana bakıyoruz demektir.

Okumaya devam edin Ayna

Cımbız

Nerede hangi niyetle kullanırsanız kullanın cımbız için şu ortak yargı kayıtlarda yerini almaya devam edecektir: Cımbız detayların ve detaylarda iştigal edenlerin aletidir!

Okumaya devam edin Cımbız