Farâbî’nin Müzik Anlayışı

Fârâbî, müzik nazariyatçılığının yanında iyi bir "ud" icracısı ve çok güzel bir okuyucuydu da. Padişahın oğlu olan Seyfu'd-Devle Hemedânî, bilime ve sanata düşkün biriydi. Fârâbî'yi Halep'e davet etti. Fârâbî, çok meşhur olarak etrafına birçok öğrenci topladı. Büyük bir öğrenci kitlesi bu büyük filozofun dersinden faydalanmak için derslerinde hazır bulunuyordu. Seyfu'd-Devle, Fârâbî'nin ilmine, sanatına ve derslerine çok saygı gösteriyordu. Fârâbî, Seyfu'd-Devle'nin muhasibiydi. Bundan dolayı Seyfu'd-Devle ile beraber Dimaşk'a gitmiştir. Daha sonra gittiği Şam’da 950 yılında vefat emiştir. (Hicrî 339). Kubilay KOLUKIRIK Prof. Dr., Ahi Evran Üni. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fak. Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Giriş             Fârâbî Türk müzik tarihinde müzik nazariyesi hakkında sistematik olarak…

Okumaya devam edin Farâbî’nin Müzik Anlayışı