ALİ ÖZEK HOCA’NIN ARDINDAN

1944’te hıfzını tamamladıktan sonra hocanın ilmî ve fikrî gelişmesinde en büyük pay, İzmir’in Kestanepazarı’ndaki Kur’an Kursu ve çevresindeki dinî muhite aittir. Kendisi de “1946-1950 yılları, İzmir’deki tahsil hayatımın en önemli ve en verimli yıllarıdır” derdi. Özellikle Türkiye’nin dinî ve ilmî hayatına önemli katkılarda bulunmuş olan şahsiyetlerin yetiştiği bu Kur’an Kursu’nun hocası Hacı Salih Efendi, geleneksel İslamî ilimlere her bakımdan vâkıf, zihni ve ufku açık bir Hoca Efendidir.

Okumaya devam edin ALİ ÖZEK HOCA’NIN ARDINDAN