Üniversitede Kalite: Sorunlar ve Öneriler

İster üçlü isterse en son yapıldığı üzere tekli olarak ifade edilsin, üniversitenin amacının bihakkın yerine getirilip getirmediği, yerine getirmiyorsa nedenleri ve çözüm yolları üzerinde ciddiyetle durulması gereken hususlardır. Mehmet Ali YURDUSEV Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Üniversitelerin genellikle üç temel amacının olduğu yaygın bir şekilde kabul edilmektedir; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma katkı. Her üçlü tasnifi Hristiyan inancındaki teslis ilkesine benzetmek doğru değilse de yukarıda bahsettiğim üçlü tasnifi tevhide icra etmek mümkündür diye düşünüyorum.  Kur'an-ı Kerim'de insanın boşuna yaratılmadığını belirtildiğine göre (Mü’minun suresi 115. ayet veya Kıyamet suresi 36. ayet) insanlığın her yapıp etmesinin bir anlamı, bir amacı olmalıdır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen üç amaca…

Okumaya devam edin Üniversitede Kalite: Sorunlar ve Öneriler