Göçmen mi Mülteci mi?

Yaşam kalitesi üst başlığında ekonomik, sosyal, kültürel imkânlar kadar can, mal ve inanç güvenliğini koruma gayesi de olabilir. Her ne kadar bunlar başlı başına önemli nedenler olsa da tek bir etkenin göçe neden olduğunu söylemek güçtür. Mehmet Fatih AYSAN Prof. Dr., Marmara Üni. Fen-Edebiyat Fak. Aslında nüfus hareketlerine toplum olarak hiç de yabancı değiliz. Her ne kadar Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye’nin gündemine otursa da Türkiye’nin tarihi aynı zamanda bir göçler tarihidir. İşte bu nedenle merhum tarihçi Kemal Karpat’ın da vurguladığı gibi göçleri anlamadan Türkiye’nin toplumsal tarihi anlaşılamaz. Milli tarihimize göre Orta Asya steplerinden Anadolu’ya gelen, burada farklı etnik gruplarla uzun zaman içinde iç…

Okumaya devam edin Göçmen mi Mülteci mi?