Afet Bölgelerinde Yardım ve Teşkilatlanma

Deprem bölgesine ilk andan itibaren ne yapabilirim endişesiyle hareket eden ve tüm ülke sathında başlatılan yardım seferberliği   sadece yürekleri ısıtmamış aynı zamanda depremin etkilerini azaltarak ilk saatlerden itibaren büyük bir dayanışma örneği ortaya konulmuştur. Muhammed Garip CESUR 6 Şubat sabahı, soğuk bir kış gününde ülkemiz adeta kendi kıyametini yaşarcasına bir deprem ile uyandı. Maraş merkezli gerçekleşen sarsıntı, 10 şehre uzanan etkisiyle büyük yıkımlara sebep oldu. Çok geçmeden ikinci gün gerçekleşen ikinci deprem ile bu şehirler enkaz şehirlere döndü. 45 binden fazla insan bu enkazların altında can verirken binlercesi de ağır yaralı olarak kurtarıldı. Depremin etkisi ve yıkıntısı, ilk saatlerde yeteri kadar anlaşılmasa da sonraki süreçte…

Okumaya devam edin Afet Bölgelerinde Yardım ve Teşkilatlanma

FETÖ’nün Güç-İktidar Arzusu ve Postmodern Dindarlık Anlayışı

Bu darbe süreci göstermiştir ki, ülkemizde ve küresel düzlemde ortaya konulan FETÖ vari postmodern dindarlık anlayışı sadece Müslümanları değil, aynı zamanda örgütlendikleri diğer ülkelerde diğer din mensuplarının da duygularını suiistimal etmiş ve onları kullanmıştır. Muhammed Garip CESUR İnsanlığın tarihi, dönüştürdüğü yapı ve malzemeyle yakın ilişkilidir. Materyalist/positivist tarih anlayışı insanlığın ilk dönemlerini taş, tunç, bakır ve demir gibi çeşitli maddelere göre sınıflandırmıştır. Temel belirleyici olgu, kullanılan yapı malzemesinin/ araç ve gereçlerin niteliğinin insan hayatında önemli rolü ve işlevi olsa gerek. Bilginin öneminin kavranması ve bilgi ile gücün ortak hareket etmesi, tarih boyunca hakimiyet/iktidar meselesi dediğimiz temel durumu doğurmuştur. Süreç itibariyle bilgiyi/gücü/teknolojiyi elinde bulunduran iktidarı da elinde…

Okumaya devam edin FETÖ’nün Güç-İktidar Arzusu ve Postmodern Dindarlık Anlayışı

Hayatımızda ve Hareketimizde Takva Kavramının İzdüşümü

Emperyalizme, sömürüye zulüm ve küfre başkaldırmayı beceremeyen, zalim ve tağutlara karşı net bir tavır sergilemeyen ham sofilerin, kuru muttakiliğinin neticesinin, hâkim siyasi rejimlerle uzlaşmayı ve uzlaşmanın ötesinde onlara tabi olmayı getirdiğini bu gibi kimselerin gece ibadetleri, evrad ve ezkarı ne kadar makbul olabilir?

Okumaya devam edin Hayatımızda ve Hareketimizde Takva Kavramının İzdüşümü