Hayatımızda ve Hareketimizde Takva Kavramının İzdüşümü

Emperyalizme, sömürüye zulüm ve küfre başkaldırmayı beceremeyen, zalim ve tağutlara karşı net bir tavır sergilemeyen ham sofilerin, kuru muttakiliğinin neticesinin, hâkim siyasi rejimlerle uzlaşmayı ve uzlaşmanın ötesinde onlara tabi olmayı getirdiğini bu gibi kimselerin gece ibadetleri, evrad ve ezkarı ne kadar makbul olabilir?

Okumaya devam edin Hayatımızda ve Hareketimizde Takva Kavramının İzdüşümü