Irkçılığın Zirvesi Soykırım

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’nın sözde barış ve huzuru temin maksadıyla kurduğu Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Mahkemesi, savaş suçlularını yargılamak üzere kurulan Adalet Divanı, bunların hiçbirisi tarafsız ve adil bir şekilde işlev görmediler, göremediler. Mucahid YILDIZ Yakın tarihimize yakından baktığımızda, iki büyük dünya savaşları öncesi ve sonrasında, yeryüzünde Osmanlı hakimiyetinin sonlandırılması ile üstünlük Batı’ya geçti. Batılılar Müslümanların hükmettiği yerlerde o zamana kadar diğer yerlerde yaptıkları zulüm ve katliamları yapamıyorlardı. Artık bundan sonra buralarda da meydanı boş bularak her türlü zulmü gerçekleştirmeye başladılar. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı’nın sözde barış ve huzuru temin maksadıyla kurduğu Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Mahkemesi, savaş suçlularını…

Okumaya devam edin Irkçılığın Zirvesi Soykırım

Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni

Hitler'in Yahudiler üzerindeki baskısının artmasını isteyen siyonistler, böylece kurmayı planladıkları devletin Yahudiler tarafından bir kaçış yeri olarak görülmesini istiyorlardı. Bu yüzden Hitler'le müttefik olmuşlar, İngiltere'ye karşı nazi Almanyasını desteklemişlerdi. Mucahid YILDIZ Zionism Çağımızın insanlık üzerindeki en büyük baş belası siyonizmdir. İkinci Dünya Savaşı’nda da insanlığın başına yine siyonizm bela olmuş ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde milyonlarca insan hayatını kaybetmişti. Zira nazilerin güçlenerek büyümesini sağlayan ve Hitler'i iktidara taşıyan maddi desteği siyonistler verdi. Nazilerle olan yakın ilişkileri hakkında geniş bilgi edinmek isteyenler merhum Roger Garaudy'nin 'İsrail mitler ve terör' isimli eserinden istifade edebilerler. Hitler'in Yahudiler üzerindeki baskısının artmasını isteyen siyonistler, böylece kurmayı planladıkları…

Okumaya devam edin Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni

Dün Endülüs, Bugün Filistin!

Günümüzde bilimin en yüksek aşamada elde edildiği kurumlar olarak üniversitelere baktığımızda, Müslüman kızlarımızın ve oğullarımızın birtakım zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz. İşte onların ilim öğrenmek suretiyle yaptıkları küçük cihad sırasında karşılaştıkları bazı zorluklara karşı gösterdikleri mücadele büyük cihaddır. Mucahid YILDIZ Tarih, ibret almadığımızdan tekerrür ediyor. Bunu bilmeyenimiz yoktur. Ancak yine de ibret almamakta ısrarlıyız. Dün nasıl bütün Avrupa Fransa önderliğinde Endülüs’e saldırıp, din, dil, ırk ayırmadan insanları katlettiyse, bu yazının kaleme alındığı şu dakikalarda siyonist rejim de Gazze'yi bombalamakta, genç-yaşlı, kadın-erkek, çocuk ayırmadan insanları katletmekte. Avrupa'sıyla Amerika’sıyla tüm küffar devletleri, siyonist rejime tam destek vermiş durumda. İslam ülkelerindeki devletlere baktığımızda böyle güçlü bir desteği maalesef göremiyoruz. Gazze'de…

Okumaya devam edin Dün Endülüs, Bugün Filistin!

İslamcılık Ne Demektir?

Bizim anladığımız şekliyle “İslamcılık” işte tam da bu şekilde mü'min olmanın farklı bir ifadesidir. Batı literatüründe İslamcılık daha farklı mecralara çekilmek suretiyle, birçok mefhumda olduğu gibi aslından uzaklaştırılmıştır. Mucahid YILDIZ Her şeyden önce biz Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in O'nun kulu ve resulü olduğuna iman eden mü'minleriz. Mü'minin amentüsünü de bilmeyenimiz yoktur herhalde. 'Ey iman edenler iman ediniz!' (Nisa Suresi, 136) emri mucibince İslam'a sımsıkı sarılıp emir ve yasaklarını harfiyen yerine getirmek için azami gayret göstererek ancak gerçek Müslüman ve mü'min olabiliriz. Bizim anladığımız şekliyle “İslamcılık” işte tam da bu şekilde mü'min olmanın farklı bir ifadesidir. Batı literatüründe İslamcılık daha farklı mecralara çekilmek…

Okumaya devam edin İslamcılık Ne Demektir?

Hayatı Dünyadan İbaret Görmek

Batılılar sekülerleşme ile laiklik arasında bir fark olduğunu ileri sürmektedirler. Zira sekülerleştiklerinde kiliseyi tamamen hayatlarından çıkarmadıklarından laiklikten farklı olduğunu düşünürler. Laiklik, hayatın hiçbir yerinde sembolik bile olsa dine yer vermemektir. Kendi ülkelerinde sekülerliğin hâkim olmasını isteyen batılılar, İslam aleminde laiklik istemektedirler. Çünkü kurdukları düzendeki adaletsizlikler karşısında kilise hiçbir varlık göstermediği gibi bu düzene ayak uydurmuştur. Bu adaletsizliğe karşı başkaldıran tek inanç sistemi İslam'dır. Mucahid YILDIZ İlk insan Hz. Âdem (a.s.)'ın yaratılışından sonra Allah (c.c.) bütün meleklere olduğu gibi İblis'e de secde etmesini emretti. Ancak o bu emre itaat etmedi ve makamından kovuldu. Bunun üzerine Cenabı Hak'tan mühlet isteyen İblis (şeytan), insanları Hak yoldan çıkarmak için…

Okumaya devam edin Hayatı Dünyadan İbaret Görmek

Irkçılığa Giden Yol Milliyetçilikten Geçer

Mevzumuz milliyetçilik. Yakın tarihimizde dünyaya hükmeden gücümüzü kaybetmenin en önemli sebebi Osmanlı tebaası içinde kanser gibi yayılan milliyetçiliktir. İslam'dan jet hızıyla uzaklaşan, bugünkü uydurukça tabiriyle ulusalcı uluslar, kendilerini kurtulamayacakları bir uçuruma götüren bu korkunç akımın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayamadılar. Mucahid YILDIZ Bir mevzuyu değerlendirirken biz Müslümanların her zaman dile getirdiğimiz gibi alması gereken mihenk ölçüsü elbette Kur'an ve Sünnet’tir. Günümüzde maalesef daha başka kaygılar öne geçmekte ve bu yetmiyormuş gibi bu kaygılara göre hareket etmek gerektiği, sanki İslami bir vazife imiş gibi öne sürülmektedir. Mevzumuz milliyetçilik. Yakın tarihimizde dünyaya hükmeden gücümüzü kaybetmenin en önemli sebebi Osmanlı tebaası içinde kanser gibi yayılan milliyetçiliktir. İslam'dan jet…

Okumaya devam edin Irkçılığa Giden Yol Milliyetçilikten Geçer

Kafkaslardan Esen Yeller Türkistan’a Selam Söyler

Çin'de milyonlarca yerli halktan insanlar Müslümandır ve bunların camiye gitmelerine, namaz kılmalarına, oruç tutmalarına vs. hiç karışmıyor. Onları bu konuda bir zamanların komünist baskısı altına almıyor. Yani onlar Çin rejimini devirmek istemedikleri sürece herhangi bir tehlike teşkil etmiyorlar. Amma rejime karşı duran Çin muhaliflere ise Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygurlara gösterdiği aynı vahşi tavrı sergiliyor. Mucahid YILDIZ Çocukluk ve gençlik yıllarımda sevdiğim bir marş vardı; Çırpınırdı Karadeniz. O marşın sözleri arasında “Kafkaslardan esen yeller Türkistan'a selam söyler” cümlesi de bulunuyordu. Ülkücüler böyle söylerken biz İslamcılar da Medine'ye selam gönderirdik bu marşla. Emperyalistler her yerde olduğu gibi burada da Türkistan'ı doğu ve batı olmak üzere ikiye bölüp…

Okumaya devam edin Kafkaslardan Esen Yeller Türkistan’a Selam Söyler

Batı Avrupa’da İslam

Almanya'da ve diğer Batı Avrupa ülkelerine gelen Arap ve Türk Müslümanlar arasında zamanla bir uyanış ve kendine dönme gayreti başladı. Bayram namazlarında, cuma namazlarında bir araya gelen Müslümanlar, Almanca tabiriyle 'Hinterhof' yani binaların arkalarındaki zemin kat ya da bodrum kat mahzenlerde bir araya gelerek ibadet etmeye başladılar. Mucahid YILDIZ Avrupa'nın İslam'la tanışması yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Tarihi merak edenler araştırıp öğrenebilirler. İslam devletleriyle olan temasları ise batıda Endülüs, doğuda Osmanlı ile başladı. Bir zamanlar Sicilya Yarımadası’nın ve Malta'nın da Arap Müslümanların hakimiyeti altında olduğunu biliyoruz. Malta'nın bugün konuşulan dili Arapçanın farklı bir lehçesi gibidir. Acizane burada uzak tarih yerine, yakın tarihimizde İslam adına Batı Avrupa'da olup…

Okumaya devam edin Batı Avrupa’da İslam

El-Kuds, Jerusalem, Yerushalayim

Kanaatimce bu yüzden, “küresel seçkinler” olarak ifade edilen yeryüzünün para ve medya gücü, halkı komünizm ile korkunç bir baskı altına almış olan Çin'e çöreklenmek için büyük adımlar atmış durumda. Bu durumda geleceğin İsrail destekçisi, dolayısıyla Ortadoğu'da söz sahibi süper güç, Çin olabilir. Ancak Cenâb-ı Hakk’ın planı tüm bu şer güçlerinkinden daha hayırlıdır. Mucahid YILDIZ Kutsal belde Kudüs'e, İbranice'de Yerushalayim ve Almanca'da Jerusalem adı verilmektedir. Hristiyanlığın ve Museviliğin merkezi ve Müslümanların da Haremi Şerifi olarak kabul edildiği herkesçe bilinmektedir. Tarih boyunca yeryüzünün hakimiyetini elde etmek için önce Ortadoğu'yu yani Kudüs'ü ele geçirmek her zaman şart olmuştur. Bu bölgeyi ele geçiren devletler tüm dünyada egemenlik kurmayı başardılar.…

Okumaya devam edin El-Kuds, Jerusalem, Yerushalayim

Batı’da Evlilik

İzdivaç, bir er kişinin ve bir hatun kişinin, bir ömrü birlikte geçirmek, hayatın hem güzel hem de ağır taraflarını ahenk içinde birlikte yaşamak üzere ahitleşmeleridir. Hayatın en önemli ortaklığıdır ve müşterekliğin devamı için karşılıklı anlayış ve idare edebilmek şarttır. Mucahid YILDIZ Evlilik, biz ona daha 20-30 yıl öncesine kadar izdivaç diyorduk, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından birisidir. Her fırsatta dile getirerek dikkatleri çekmek istediğim en evvel mesele, lisanımızın yozlaştırılmasıdır. İzdivaç mefhumundaki ağırlığın 'evlilik' kelimesiyle ifade edilemediği kanaatindeyim. Maalesef hem mana itibariyle hem de günümüzdeki evliliklerin birçoğunun boşanmayla neticelenmesiyle bu ağırlığın giderek azalmakta olduğunu görüyoruz. İzdivaç, bir er kişinin ve bir hatun kişinin, bir ömrü birlikte…

Okumaya devam edin Batı’da Evlilik