Kutsal’ın Hikâyesi: Kudüs’e Yolculuk

Kudüs yüzlerce yıl tevhit ehline ve mabetlerine ev sahipliği yapmakla kutsiyet kazanmış ve tevhit ruhunu taşımıştır. Dolayısıyla onu ziyaret etmek tıpkı Mekke ve Medine’yi ziyaret etmek gibi bu ruhun hissedilmesine ve tevhit bilincinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Muhammed BOŞNAK Nagihan Ayşe BOŞNAK Bir rivayete göre Hz. Ömer Hacerü’l-esved’i öperken şöyle demiştir: Ben senin taş olduğunu; bir fayda veya zarar veremeyeceğini biliyorum. Şayet Resulullah'ın (s.a.v) seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim.[1] Şüphe yok ki Hacerülesved bir taştır ve taş olmak bakımından kutsal değildir. Sahi kutsal nedir? Bir şeyi kutsal kılan kimdir? Biz miyiz? Yoksa Allah mı? Eğer Allah olsaydı şüphesiz binlerce sahte kutsalı kutsal kılmazdı. Eğer bizsek kutsamada…

Okumaya devam edin Kutsal’ın Hikâyesi: Kudüs’e Yolculuk