Mübarek-Mukaddes-İsra ve Miraç Bağlamında Kudüs

Kudüs’ün kaybedildiği dönemlerde İslam dünyasının siyasal egemenlik durumunun hiç de iç açıcı olmadığının anlaşılması için ilgili tarihsel periyodun okunması ve/veya bir tarih atlasının gözden geçirilmesi yeterli olacaktır. İlgili tarihsel periyodun okunması ve/veya bir tarih atlasının gözden geçirilmesiyle Kudüs’ün İslam egemenliğindeyken Müslümanların siyasal manada güçlü ve/veya bölgede hükümran olduğu ancak Kudüs’te İslam egemenliği yokken Müslümanların halinin pek de iç açıcı olmadığı görülecektir. Musa BİÇKİOĞLU Kudüs’ün Kutsal Kitaplardaki İsmi: Eski Ahit (Tevrat) İncillerde Yeruşalim şeklinde yüzlerce kez bahsi geçen Kudüs şehrinin farklı dinler açısından ortak kutsal mekân olarak kabul ediliyor olması yönüyle yeryüzünde başka bir örneği yoktur. Kutsallığının teyid ve tahkim edildiği bu şehrin muharref kutsal kitaplarda…

Okumaya devam edin Mübarek-Mukaddes-İsra ve Miraç Bağlamında Kudüs