Gül Muştusu ve Sezai Karakoç’un Şiir Dili Üzerine

Muştu; tahmin edilen, gelmekte olan bir iyiliğin, güzelliğin, tahakkuk eden müspet bir hadisenin, doğum, hastalıktan kurtuluş veya askerlik benzeri ağır ve mübarek bir vazifenin muvaffakıyetle tamamlanışı gibi sevinçli haberler için kullanılan bir iyi haber duyurusudur. Mustafa BALCI Prof. Dr., İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Çizgi: Kemal Özyurt Türkçe şarkın anlatma kültürüne yaslanan büyük bir edebî dildir. Asırlar boyu bu geleneğin ürettiği metinlerle işlenmiş, büyük şairler yetiştirmiş ve muazzam metinlere sahip olmuştur. Kerem ile Aslı, Âşık Garib, Tahir ile Zöhre gibi aşk konulu veya Köroğlu, Hz. Ali Cenkleri, Battal-name gibi kahramanlık konulu halk hikâyeleri ile toplumda ortak duygu ve hassasiyetlerin oluşması sağlanmış, böylece Türkçe bütün toplum kesimlerinde…

Okumaya devam edin Gül Muştusu ve Sezai Karakoç’un Şiir Dili Üzerine