Dijital Çağda Tebliğ ve Davetin Teknomedyatik Görünümleri

Sosyal medya ortamlarının akışkanlığının bir yansıması olarak önceki dönemlerin bir saati aşan uzun süreli vaazlarının yerini birkaç dakikalık, hatta otuz kırk saniyelik dini içerikli videolar alması ve hedef kitlenin çoğunlukla gençler olarak belirlenmesi, dini söylemin içeriksizleştiği, din dilinin sığlaştığı paylaşımların görünürlük alanını artırdı. Mustafa Derviş DERELİ Dr. Öğr. Üyesi, Erciyes Üni., İlahiyat Fak. Kelime olarak bildirme, duyurma gibi anlamlara gelen tebliğ, bir din bağlamında söze geldiğinde, dinin başkalarına aktarılması/ulaştırılması manasında kullanılır. Hangi dine müntesip olursa olsun, bireyler veya topluluklar kendi dinlerini veya dini anlayışlarını diğer insanlara ve topluluklara anlatmayı bir gaye olarak benimserler. Hatta bazı dinlerde bu amaç, dinin temel öğretileri arasında yer alır. Bir…

Okumaya devam edin Dijital Çağda Tebliğ ve Davetin Teknomedyatik Görünümleri