AHLÂKÎ BİR SORUN OLARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İnsan, yaşamak için tabiata muhtaçtır. Tabiata sahip çıkarsa, onu korursa o da ona hizmet etmeye devam eder. İnsan, hayatını devam ettirebilmek için elbette tabiatın imkânlarını kullanacaktır. Ancak bunun yanında tabiatın ona bir emanet olduğunu, onun sadece kendisine mahsus olmadığını, gelecek nesillerin de bunda hakkı olduğunu unutmayacaktır. Mustafa Özel Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi İnsan, yeryüzünde var olduğu andan beri çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelmiştir. Bunların mühim bir kısmı, kendisinin yol açtığı, sebep olduğu sorunlardır. Bunun temelinde de onun ahlâkî zafiyetleri yatmaktadır. İnsanın hırsı, bencilliği, açgözlülüğü, kıskançlığı, vurdumduymazlığı onun hem insanlarla hem de tabiatla olan ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Canlılar bir ortam içinde yaşarlar. Hayatiyetlerini sürdürebilmeleri,…

Okumaya devam edin AHLÂKÎ BİR SORUN OLARAK ÇEVRE KİRLİLİĞİ

KİTABIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Bilginin bir güç olduğu düşüncesi kabul görüp yaygınlaşınca siyasî ve idarî güçler, yönetimler, devletler bilgiyle ilgili kurumlara, vasıtalara ayrı bir ehemmiyet verdiler. Mustafa ÖZEL Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Gelecek endişesi, insanî bir haldir. Kendimizin, ailemizin, çoluk çocuğumuzun, eşimizin dostumuzun geleceğini düşünür, kaygılanır, kendimizce önlemler alırız. Tarlamızın, bağımızın bahçemizin, işyerimizin, malımızın mülkümüzün akıbetini düşünür, planlar yaparız. Nesli tükenen hayvanlar, yok olan bitki ve ağaç türleri, her gün daha da yaşanmaz hale gelen, hoyratça davrandığımız, vahşice muamele ettiğimiz çevre ve doğa, insanları olumsuzlukları giderme konusunda harekete sevk eder. Aldığımız önlemler, yaptığımız planlar ne kadar işe yarar, o kadar önemli değildir. Burada esas olan, sergilenen insanî…

Okumaya devam edin KİTABIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Kurban Düşünceleri

İslam, yapılan iyilik ve yardımda iki şeyi çok önemser. İlki mümkün olduğunca en iyisinden vermek, diğeri verirken, yardım yaparken muhatabı ezmemek, güzellikle, hoşnutlukla vermek. Kurban ibadetinde de güzellik ön plandadır. Mustafa Özel Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi I İnsan, hareketleriyle, davranışlarıyla Allah’a ve insanlara ya yaklaşır ya da uzaklaşır. İstenilenleri yapmak yaklaşmaya, istenilmeyenleri yapmak da uzaklaşmaya yol açar. İslam’da hem sözlük hem de terim anlamıyla bu manayı ihtiva eden bir ibadet vardır: Kurban. Allah bize kendisine yaklaşmaya çağırır. İnsana düşen bu çağrıya kulak vermek, bu davete icabet etmektir. Hz. İbrahim’in, oğlunun yaptığı budur. Onun soyuna düşen de budur, onun yolunu izlemektir. II Aciz bir…

Okumaya devam edin Kurban Düşünceleri

Sezai Karakoç’un İstanbul’u -II-

Sezai Karakoç’un Alınyazısı Saati adlı eseri, bir şehrengiz gibidir. Şair burada birinci bölümde Kudüs’ü, ikincisinde Bağdat’ı, üçüncüsünde Şam’ı anlatır. Şiirin 4. 5. ve 6. bölümlerinde şair sabah yıldızına seslenerek İslam coğrafyasının ezilen, hor görülen, zulmedilen ülkelerini, şehirlerini gezer, okuyucularını gezdirir hislendirir.

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’un İstanbul’u -II-

Sezai Karakoç’un İstanbul’u

İstanbul birçok şeyin başkenti olduğu gibi edebiyatın, sanatın, kültürün de başkentidir. Onun bu özelliği, sadece bugüne mahsus bir durum değildir; yakın geçmişte de, uzak geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacaktır.

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’un İstanbul’u