Yaşadığı Çağa Damga Vuran Bir Sûfi: Mehmet Zahid Kotku (Rha)

Kotku’ya göre, “Halîfe demek, peygamberin eşyasına sahip olmak demek değildir. Belki onun yaşayış ve harekâtını benimsemek ve sonra da buyurduğu sünnet yolundan ayrılmamaktır. Müzekkir KIZILKAYA Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üni. İslami İlimler Fak. Mehmed Zâhid Kotku, yirminci asrın başlarından son çeyreğine kadar yaşamış, Osmanlı’nın son anlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk günlerine yakından şahit olmuş bir kişi olarak süreci iyi tanımış, son dönemde yetişmiş bir İslâm âlimi ve mutasavvıftır. Yaşadığı dönemde ülkemizin siyasî hayatını etkilemiş bir âlim ve şeyh olarak, Müslümanlar kadar, İslâmî kesim dışındaki çevrelerin de dikkatini üzerine çekmiş bir isimdir. Şu kadar var ki, Kotku, doğrudan veya dolaylı olarak siyasetin içinde olmamasına rağmen siyaseti de…

Okumaya devam edin Yaşadığı Çağa Damga Vuran Bir Sûfi: Mehmet Zahid Kotku (Rha)