Teritoryal Ulus Devletin Bir Mikrokozmosu Olarak Kudüs

Kudüs meselesi sadece Kudüs ve Kudüs'te yaşayan insanların şu anda içinde bulundukları durumla ilgili değildir. İster İsrail'de ister Japonya'da olsun, bu modern devleti oluşturan sistem evrensel haklarımızın ihlalidir. Kudüs'ün 'özgürleşmesi' sadece Müslüman ülkelerin değil, tüm insanlığın bu teritoryal ulus-devlet çerçevesinden kurtulmasıyla mümkündür. Naoki Kayyım YAMAMOTO Dr., Marmara Üni., Türkiyat Enstitüsü Kudüs'ün toprak meselesi Japonya'da, özellikle sol görüşlü entelektüeller tarafından aktif bir şekilde tartışılmaktaydı, ancak şimdi Japon toplumunda bu konuya olan ilgi azalmaktadır. Öte yandan Uygur meselesi de sağ görüşlü Japon entelektüeller ve aktivistler tarafından 'bizim sorunumuz' olarak tartışılmaya başlandı. Her iki durumda da Japonların Müslümanların karşılaştığı sorunlarla gerçekten ilgilendiğini düşünmüyorum. Sonuçta onlar sadece kendi ideolojilerine…

Okumaya devam edin Teritoryal Ulus Devletin Bir Mikrokozmosu Olarak Kudüs

Japon Toplumu ve Evlilik: “Adil Bir Değerlendirme”

Bazı çevreler Japonya'daki bu durumu eleştirmekte, gençlerin sorumluluklarından kaçtığını ve günümüzde kadınların sabırsız olduğunu söylemektedir. Acaba durum sahiden böyle midir? Naoki Kayyım YAMAMOTO Dr., Marmara Üni. Türkiyat Enstitüsü Herkes mutlaka evlenmeli mi? İnsanlar evlilikle mutlu olabilir mi? Bunlar hiç eskimeyen sorulardır. Japonya'da evlenme oranı 2021 yılı itibariyle savaş sonrası dönemin en düşük seviyelerine geriledi ve genç nüfus giderek daha ‘az evlenir' hale geldi. Önceleri evlilik hem erkeklerin hem de kadınların %90'ından fazlasının en az bir kez tecrübe ettiği bir dönüm noktasıydı; ancak artık neredeyse her dört erkek ve her altı kadından birinin "hayatı boyunca bekar" kaldığı bir döneme giriyoruz. Ayrıca Japonya'da orta yaş boşanması olarak…

Okumaya devam edin Japon Toplumu ve Evlilik: “Adil Bir Değerlendirme”

Afetler ve İnsanlık

Şu anda karşınızda duran insanları ve depremde kaybettiğimiz insanları, doğumlarından bugüne kadar uzun bir hikâyeye sahip, yeri doldurulamaz insanlar olarak görürseniz, gelecekte nasıl bir toplum inşa etmemiz gerektiğinin cevabı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Naoki YAMAMOTO Dr., Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk toplumunda bir sorun çıktığında sıkça dile getirilen bazı söylemler dikkatimi çekiyor: “Bu İslami açıdan doğru değil”, “her şeyi dine bağladığımız için bunlar oldu” ya da “bunun siyasi tarafı nedir?” Dini meşruiyetin önemli bir mesele olmadığı Japon toplumunda ilk iki söylem pek yaygın değildir. Öte yandan, siyasi partiler ya da siyasetçiler arasındaki güç mücadelesinin çirkinliği neredeyse tüm ülkelerde aynıdır. Böyle bir durumda en büyük…

Okumaya devam edin Afetler ve İnsanlık

Wabi-Sabi Estetiği ve Çay Seremonisi: İslam Nazarıyla Japon Kültürünü Tefekkür Etmek

Çay seremonisi, kişinin inançlarının güzelliğini ve hakikatini ifade etmenin yegâne Japon yöntemidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, çay odası tüm dinlerden ve kültürel arka planlardan gelmiş çay üstadlarının kendi gerçeklerini ifade edebilecekleri kamusal bir alandır. Naoki Kayyım YAMAMOTO Dr., Marmara Üni. Türkiyat Enstitüsü (Resim 1: Japon Çay Seremonilerinde kullanılan çay gereçleri) Bu makale Dr. Qayyim Naoki Yamamoto’nun “Muslim Scholars in Japan: Contemplationing Islam in a Non-Muslim Society” başlıklı konferansından derlenmiştir. Centre for Asian and Middle Eastern Studies (CAMES)’in ‘East Asia and Islam: Present, Past, and Future’ başlıklı üç bölümlük konferans dizisinin ikinci bölümüdür. Giriş “Tarihte İslam kendisinin kültür dostu olduğunu göstermiş ve bu bağlamda kristal berraklığında…

Okumaya devam edin Wabi-Sabi Estetiği ve Çay Seremonisi: İslam Nazarıyla Japon Kültürünü Tefekkür Etmek

Allah’tan Başka Hotoke Yoktur: Japonlar Allah’ı Nasıl Anlamaya Çalıştılar?

Sadece Allah’ın ‘ilah’ olarak kabul edilmesi ve başka hiçbir varlığın ‘ilah’ olarak tanınmaması İslam'ın temel bir ilkesidir. Dr. Mücahid Yohei Matsuyama* *1984 doğumlu. Doçent, Dünya Liberal Çalışmaları Fakültesi, Nagoya Yabancı Çalışmalar Üniversitesi. İslam düşünce tarihi ve İslam teolojisi konularında uzmanlaşmıştır. İslam Teolojisi (Sakuhinsha), İslam Düşüncesini Okumak (Chikuma Shinsho) ve diğer eserlerin yazarı ve Kur'an'a Giriş (Sakuhinsha) kitabının editörüdür. Çeviri: Dr. Naoki Kayyım Yamamoto (Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü). Nadide Doğru, Ankara Üni İlahiyat Fak. Yüksek Lisans Öğrencisi. Cizvit Francis Xavier Japonya’da Hristiyanlık adına misyonerliğe başladığında, ezoterik bir mezhep olan Shingon’un tanrısı Dainichi Nyorai’yi Deus (lt.Tanrı) ile eşit tuttuğu ve insanlara “Dainichi’ye tapınmalarını” söylediği anlatılır. Ancak…

Okumaya devam edin Allah’tan Başka Hotoke Yoktur: Japonlar Allah’ı Nasıl Anlamaya Çalıştılar?

Japon Kalbi, Türk Şiiri

Şiiri okuduğumda kalbimde bir rüzgâr esti. O Anadolu rüzgârı, benim anılarımda sonbaharın son demlerini yaşayan Kyoto dağlarına ulaştı ve ağaçların yapraklarını gökyüzüne uçurdu. Süleyman Çelebi bana, Japon estetiğinin özlü cümlelerle ifade edilen renkli duygularını hatırlattı. Naoki Kayyım YAMAMATO Dr., Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Ens. Türk şiiri Japon kalbine su gibi akar, duygularımızı ise alev gibi sarsar. Zira Türkler ve Japonlar olarak üzerinde bulunduğumuz manevi toprak çok benzerdir ve Türklerin o canlı hissiyatları bize, tarihin karanlığına bıraktığımız değerleri hatırlatır. Japonya'nın en eski şiir antolojisi Manyoshu'nun ortaya koyduğu üzere Japonlar da bir “şiir milletidir.” İmparatorlardan tutun da memurlar ve çiftçilere kadar çeşit çeşit insan, mutluluğunu, üzüntüsünü, aşkını,…

Okumaya devam edin Japon Kalbi, Türk Şiiri

İlim Seyyahı Musa Carullah Hoca*

Musa hocadan Sibeveyh’in Gramer'ini ve İslam Felsefesine Giriş’i tederrüs ettim. Kitapların hiçbiri onun elinde nüshasıyla mevcut değildi. Oysa hocanın hafıza kütüphanesinde yüzlerce klasik vardı. TOSHIHIKO Izutsu Çeviri: Dr. Naoki Kayyım Yamamoto (Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü). Nadide Doğru, Ankara Üni İlahiyat Fak. Yüksek Lisans Öğrencisi. Hakiki bir mürşid, nadir olarak bulunur. İlim öğrenmek isteyen genç bir adam karşılıksız saygı duyabileceği bir mürşid bulursa, ilim yolundaki ilk duvarı çoktan aşmış demektir. Böyle bir şans hayatta nadir yakalanır fakat bana ansızın, henüz üniversiteden yeni mezun olmuşken geldi. Adı Musa Carullah’tı, dünyayı dolaşmış bir Tatar âlimiydi. Dünyanın olası bir savaş ihtimaliyle paniğe kapılmaya başladığı o dönemde, hiçbir zorluk…

Okumaya devam edin İlim Seyyahı Musa Carullah Hoca*