Zulümden Başı Dönen Dünya

Taş taş üstüne baş baş üstüne bırakmamaya and içmiş İsrail, ABD ve diğer müttefikleri kadın erkek, genç yaşlı demeden, en çok da Firavunvari bir hınçla çocukları gece gündüz hiç durmadan 118 gündür katlediyor. Nihal PAKIRDAŞI Haydar-ı Kerrâr Hz. Ali, bir savaş esnasında düşmanı olan yiğitle epeyce vuruşarak sonunda onu yere yıkıp öldürmek üzereyken o düşman askeri Hz. Ali'nin mübarek yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hz. Ali düşmanını bırakarak ayağa kalktı: -Yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin, dedi. Savaşçı bu duruma şaştı: -Beni alt edip öldürmek üzereyken neden vazgeçtin. Seni ne alıkoydu? diye sordu. Hz. Ali cevap verip şöyle dedi: -Ben seninle Allah yolunda ve sırf Allah'ın…

Okumaya devam edin Zulümden Başı Dönen Dünya

Endülüs’e Açık Mektup

Allah’ın lanetinden hissesini almış bu süfli Siyonist topluluk, zamanında siz Endülüs’ü çarmıha gerdikleri gibi şimdi de, ABD ve İsrail başta olmak üzere çoğu Batı ülkesi “arz-ı mev'ûd” planlarına ulaşmak için Filistin’i, Çile Yolu’nda (Via Dolorosa) yürümeye zorlamaktadır. Nihal PAKIRDAŞI Çzigi: Hilal Özder Hamd Allah’a, salât-u selam Resul’üne, âline ve ashabına olsun! Asaletini ahlâkından, zarafetini ruhundan, görkemini aklından alan, Müslümanların yitik yurdu Endülüs. Uğruna gemiler yakılan, yedi cihana namı salınan, herkesi kendine hayran bırakan, yeryüzünde tekrarlanan nakarat Endülüs. Heybetini, “Lâ ğâlibe illâllâh”sözünden alan, Hak karşısında başı önde, kul Endülüs. Hikmetinde son Nebi’nin (sav) izini taşıyan, kıyamete kadar kurulacak her uygarlığın harcına katılan, sedası hoş Endülüs. Muhabbeti,…

Okumaya devam edin Endülüs’e Açık Mektup

Soykırımı Destekleyen İdeolojilere Acil Boykot Çağrısı!

Geçmişten bu yana Mısır, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Bosna Hersek vb. gibi farklı İslâm coğrafyalarında birçok İslâmî hareket ortaya çıktı. Özellikle Mısır’da doğan Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kuruluşunun İslâm dünyasına etkisi çok güçlü olmuş ve farklı karakterlerde birçok İslâm’i harekete zemin hazırlamıştır. Nihal PAKIRDAŞI  “Ne çok acı var” Cahit Zarifoğlu Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze şehri, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu önderliğinde yirmi beş gündür soykırıma tabi tutuluyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğini süregeldiğimiz bu zaman diliminde “soykırım” tabirinin literatürden kaldırılmasına izin vermeyen İsrail’e başta Amerika olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada vb. birçok Avrupa ülkesi hiç zaman kaybetmeden…

Okumaya devam edin Soykırımı Destekleyen İdeolojilere Acil Boykot Çağrısı!

Sekülerizm İcadı Kapaksız Sürahiler

Toplumdaki muhafazakarların sekülerleşmeye başladığı, sekülerlerin daha da sekülerleşmek istediği bu zaman diliminde vicdanları rahatlatacak fetvayı, Şerif Mardin 2007 yılında “mahalle baskısı” kavramı ile verir. Mardin, “mahalle baskısı” kavramını; Osmanlı mahalle kültürü ile cumhuriyet sonrası mahalle kültürünün etkisini karşılaştırarak açıklamış; Osmanlı Devleti’nde mahallenin gerçek bir birim olduğunu, mahalle içinde caminin, imamın, onun okuttuğu kitabın yanında esnaf ve tekkenin de var olduğunu dile getirmiştir. Nihal PAKIRDAŞI Dört duvarı ev yapan eşyalar vardır. Halı, koltuk, perde gibi demirbaş eşyaların yanında küçük ev gereçleri arasında yer alan sürahi de bu kategoriye girer. Kısa bir süreliğine evinizde sürahinin olmadığını hayal ederseniz yaşam kaliteniz için sürahinin neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu…

Okumaya devam edin Sekülerizm İcadı Kapaksız Sürahiler

Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik*

Zamanımızda etkinliğini gün gittikçe arttıran, Avrupa’dan yayılan ötekileştirici tavrın paralelinde devam eden yükselen milliyetçiliğin tarih içindeki seyrini daha yakından tanıyabilmek için, Aylin Ünver Noı’nin “Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik” kitabı kaynak olacak bir derinliğe sahip. Nihal PAKIRDAŞI Avrupa’da 1789 yılında, Fransız devrimi ile beraber monarşilerin ve krallıkların yıkılması, cumhuriyetlerin kurulması aynı zamanda ulus-devletlerin oluşum sürecini de başlatmıştır. Bu tarihsel ilerlemeler esnasında milliyetçilik fikri ile devlet kurma süreci arasında paralel gelişmeler sağlanmıştır. Fakat, Darwinizm fikrinin ortaya çıkışıyla beraber milliyetçilik düşüncesi, ırkçılığa dönen bir şekil almıştır. Bu süreçten sonra ulus-devlet oluşumunda önemli bir kavram olan milliyetçilik, Avrupa için “ötekileştirmenin” yeni argümanı haline gelmiştir. İnsan ırkını kategorilere ayırarak kendine üstünlük…

Okumaya devam edin Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik*

Çin Seddi mi Daha Büyük Çin Zulmü mü?

Çin’in değerler sisteminde farklılık, tehdit kelimesiyle eşit olarak görülmektedir. Bu düşünce sistemi üzerine inşa edilen Çin; sürekli kendinden olmayanı şiddet ile baskılayarak, kendine benzeterek varlığını devam ettirmektedir. Nihal PAKIRDAŞI Doğu Türkistan; Çin’in, katliam, zulüm ve entrikalarıyla adını, dinini, milli kimliğini unutturmaya çalıştığı; insanlarının ağlama ah etme lüksünün olmadığı, kan kustum kızılcık şerbeti içtim deyiminin dile geldiği mahzun coğrafya. Gerek konumu gerekse yer üstü ve yeraltı zenginlikleriyle her devirde, Türk düşmanlarının saldırılarına ve zulümlerine maruz kalan Doğu Türkistan’ın, ezeli ve ebedi düşmanlarının başında Çin gelmektedir. Asya’nın merkezinde olan Doğu Türkistan’a hâkim olmanın bir anlamda Asya’ya, yani dünyanın en stratejik ve en zengin bölgesine hâkim olmak demek…

Okumaya devam edin Çin Seddi mi Daha Büyük Çin Zulmü mü?

İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi*

İslam yaşam tarzının kendi nefsinden önce karşındakini terci etme bilinci; Batı Avrupa’dan zuhur eden ve tüm insanlığa dayatılan modern dünyada ise; insanların kendisini ve çıkarlarını koruması ve bunun için yaşaması şeklinde bir üst ilke olarak karşımıza çıkar. Nihal PAKIRDAŞI Haşr Suresi’nin “Kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.” ayetinin nüzul sebebi olarak gösterilen Hz. Ebu Talha el-Ensari (r.a), Asr-ı Saadet zamanında îsâr; yani kendi ihtiyacı varken elindekini Allah için verme alicenaplığını gösteren eşsiz yücelikte bir sahabi. Allah’ın son elçisi Efendimizin (s.a.v) getirdiği İslâm’ın ahlâkı ile ahlâklanmış, ihtiyaç sahibi karşısında gösterilen bu yüksek nezaketli verme biçimini zamanı geldiğinde “Eline bir şey geçerse şükretmek,…

Okumaya devam edin İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi*

Kudüs Nasıl Kurtulur?

O zaman, ben Kudüs’le nasıl kurtulurum? Kudüs’ü tenhalarda severek. Hani halk ozanımız Neşet Ertaş’ın “Bir tenhada can cananı bulunca” dediği türden. Kendinin dahi olmadığı bir tenha. Nihal PAKIRDAŞI Bilmiyorum. Bu cevabımı ehl-i sünnet alimlerinin âfirane bir gönülle “bilmiyorum demek ilmin yarısıdır” minvalinde dile getirmiyorum. Haddime de değil zaten. Tamamen cahilliğimin getirdiği bir cevap benimkisi. Çünkü biliyorum ki, tarihten bugüne kadar istisnai şahsiyetler dışında bu sorunun bizim gibilere sorulması yakışık almaz. Hele ki akleden bir kalbimiz yoksa. Ben öncelikle bu cevap hakkının, Kudüs’ün adı anıldığında iç çeken kişilerden ziyade, “ben Kudüs’le nasıl kurtulurum?” sorusunun cevabını kendine vermiş, kendini Kudüs’le kurtarmış şanslı insanlarda olduğunu düşünüyorum. Bu söylemimde…

Okumaya devam edin Kudüs Nasıl Kurtulur?

“Kudüs Yazıları”na Bir Bakış

Kitapta makaleler arası geçiş yaparken Kudüs’ün sokaklarını Taha Kılınç’ın rehberliğinde dolaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Fakat bu seyahat esnasında, mesela; Filistin’in El Halil şehrindeki Halîlurrahman Külliyesi’nin ortadan ikiye bölündüğünü, Hz. İshak ve eşi Refika’nın kabirlerinin Müslümanların ayrılmış olduğu bölümde yer alırken; Hz. İbrahim ve eşi Sâre’nin kabirleri bölünmüş alanın arasında; Hz. Yakup ve eşi Hz. Lea’nın kabirlerinin ise caminin Yahudilere tahsis edilmiş kısmında olduğunu anlıyorsunuz. Ya da İsrail İşgalinin gözüne kestirdiği Şeh Cerrah mahallesini, parsel parsel satılan sokaklarını görüp duyduktan sonra hayretinize karışan hüznünüzü, kahrınızı anlatacak cümle bulamıyorsunuz. Nihal PAKIRDAŞI “Filistin, İslâm dünyası için cami avlusunda bulunmuş bir bebek gibi adeta. Tamamen terk edilemiyor, ama eve alınıp…

Okumaya devam edin “Kudüs Yazıları”na Bir Bakış

Aile Okulu ve Evlilik: Mutlu Aileler İçin Makul Çözümler*

Evlilikte çaba ve özenin başat rol oynadığının altını çizen Tarhan’ın, “Evliliği 100 puan üzerinden değerlendirirsek evlilik öncesi tanıma 20-30’dur. Geri kalan 70-80 puan ondan sonra gösterilecek çabaya ve özene bağlıdır” söylemi, toplumsal hafızaya yerleşmiş yaygın olan ezberleri bozmaya yöneliktir. Nihal PAKIRDAŞI Yeryüzünde insanın kendini en güvende hissettiği yer ailesidir dersek abartılı bir söylem geliştirmiş olmayız. Hatta asıl yurdumuz olan cennette aile hayatımızın da olacağını hesaba katarsak aile için “cennetten bir köşe” benzetmesini huzur içinde yapabiliriz. Güven ve huzur vermesinin yanı sıra toplumda kutsal olarak da görülen aile; hayata ilk adımımızı attığımız ve varoluş farkındalığımızın oluştuğu ilk yapıdır. Dolayısıyla aile, çocuğun gelişiminin güvenli bir şekilde sağlandığı…

Okumaya devam edin Aile Okulu ve Evlilik: Mutlu Aileler İçin Makul Çözümler*