Ağla Ki Yüzyıllık Yalnızlığın Şifa Bulsun

Gözyaşı; topraktan karılmış nefsin kuruyan dudaklarına sunulan can suyu, bitmez dediğin çöl ikliminde hiç ummadığın bir anda önüne çıkan vaha, gönlün rahmeti, gözün aydınlığı. Nihal PAKIRDAŞI Gözyaşı; topraktan karılmış nefsin kuruyan dudaklarına sunulan can suyu, bitmez dediğin çöl ikliminde hiç ummadığın bir anda önüne çıkan vaha, gönlün rahmeti, gözün aydınlığı. Rabbin kirlere boyadığımız insani bakışlarımızı temizleyip cemâlinin seyrine layık olmak için sunduğu âb-ı hayat, gözyaşı. Server-i Kâinat Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şefaat deryası. Hz. Adem’in tövbesi, Hz. Havva’nın bereketi, Hz. İbrahim’in milletinin harcına katılan, Hz. Yakub’un göz aydınlığı, Hz. Yusuf’un sultanlığı, Hz. Yunus’un affedilişi, Hz. Musa’nın hayra çağıranı, Hz. Meryem’in mucizesi, Hz. İsa’nın çarmıhında asılı…

Okumaya devam edin Ağla Ki Yüzyıllık Yalnızlığın Şifa Bulsun

Nefertiti’nin Nişan Yüzüğü Romantizmine Kâmuran Akkor’dan Cevap

Kısaca şöyle oldu; yüzük dünyanın parmağına 4.800 yıl önce Mısırlılar tarafından takılmış. Evlilik yüzüğü anlamına gelen alyansı ise; MÖ 14. yüzyılda yaşamış olan Mısır kraliçesi Nefertiti kullanmış. Nihal PAKIRDAŞI Zamane insanları alyansın icadından önce, demirden bir halkanın eşler arasında güvenin tesisinde başat rol sahibi olacağını dile getirselerdi büyük ihtimalle o günün toplumu tarafından, “parmaklarımız kelepçeleniyor/demir parmaklıklar arasına hapsoluyor duygularımız/güven üzerine inşa ettiğimiz aşkımız/celladına gülümsüyor/göğsündeki nefesi kesecek halkanın farkında olmadan/masumca” söylemleriyle -bugünkü sosyal medyanın diliyle ifade edecek olursak- linçlenir; ceza olarak da gül oyalı mendile sevdiğinin baş harfini yazma görevi verilirdi. Peki, ne oldu da dağlar dağları, şehirler şehirleri, medeniyetler medeniyetleri aştı; alyans, evlenecek olan çiftler…

Okumaya devam edin Nefertiti’nin Nişan Yüzüğü Romantizmine Kâmuran Akkor’dan Cevap

Cesareti Korkularına Galip Gelen Komutan: Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç, soykırıma maruz kalmış bir milletin önderiydi. Muhakkak ki milletinin yaşadığı bu trajik durum karşısında halkı için hissettiği korkuları da vardı. Bu durum zayıf bir iradenin değil insan olmanın, insan kalmanın getirisiydi. Nihal PAKIRDAŞI  “1949'da, 18 yaşımdan beri tanıdığım bir kızla evlendim. Çok güzel bir kızdı Halide. Savaş sırasında tanışmıştık. Hava bombardımanını haber veren sirenler çaldığında sokakların boşalmasını fırsat bilerek buluşurduk. İtalya'daki üslerden kalkan İngiliz savaş uçakları, Macaristan'daki hedeflerini vurmak için Saraybosna üzerinden geçmek zorundaydılar. Ve bu çok sık olmaya başlamıştı. Biz de bu sayede sık sık buluşabiliyorduk. İnsanlar her siren çalışında panik içinde sığınıklara koşturur; Halide ile ben ise sokaklarda parklarda dolaşır ve…

Okumaya devam edin Cesareti Korkularına Galip Gelen Komutan: Aliya İzzetbegoviç

Zulümden Başı Dönen Dünya

Taş taş üstüne baş baş üstüne bırakmamaya and içmiş İsrail, ABD ve diğer müttefikleri kadın erkek, genç yaşlı demeden, en çok da Firavunvari bir hınçla çocukları gece gündüz hiç durmadan 118 gündür katlediyor. Nihal PAKIRDAŞI Haydar-ı Kerrâr Hz. Ali, bir savaş esnasında düşmanı olan yiğitle epeyce vuruşarak sonunda onu yere yıkıp öldürmek üzereyken o düşman askeri Hz. Ali'nin mübarek yüzüne tükürdü. Bunun üzerine Hz. Ali düşmanını bırakarak ayağa kalktı: -Yürü git, seni öldürmekten vazgeçtim, serbestsin, dedi. Savaşçı bu duruma şaştı: -Beni alt edip öldürmek üzereyken neden vazgeçtin. Seni ne alıkoydu? diye sordu. Hz. Ali cevap verip şöyle dedi: -Ben seninle Allah yolunda ve sırf Allah'ın…

Okumaya devam edin Zulümden Başı Dönen Dünya

Endülüs’e Açık Mektup

Allah’ın lanetinden hissesini almış bu süfli Siyonist topluluk, zamanında siz Endülüs’ü çarmıha gerdikleri gibi şimdi de, ABD ve İsrail başta olmak üzere çoğu Batı ülkesi “arz-ı mev'ûd” planlarına ulaşmak için Filistin’i, Çile Yolu’nda (Via Dolorosa) yürümeye zorlamaktadır. Nihal PAKIRDAŞI Çzigi: Hilal Özder Hamd Allah’a, salât-u selam Resul’üne, âline ve ashabına olsun! Asaletini ahlâkından, zarafetini ruhundan, görkemini aklından alan, Müslümanların yitik yurdu Endülüs. Uğruna gemiler yakılan, yedi cihana namı salınan, herkesi kendine hayran bırakan, yeryüzünde tekrarlanan nakarat Endülüs. Heybetini, “Lâ ğâlibe illâllâh”sözünden alan, Hak karşısında başı önde, kul Endülüs. Hikmetinde son Nebi’nin (sav) izini taşıyan, kıyamete kadar kurulacak her uygarlığın harcına katılan, sedası hoş Endülüs. Muhabbeti,…

Okumaya devam edin Endülüs’e Açık Mektup

Soykırımı Destekleyen İdeolojilere Acil Boykot Çağrısı!

Geçmişten bu yana Mısır, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Bosna Hersek vb. gibi farklı İslâm coğrafyalarında birçok İslâmî hareket ortaya çıktı. Özellikle Mısır’da doğan Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kuruluşunun İslâm dünyasına etkisi çok güçlü olmuş ve farklı karakterlerde birçok İslâm’i harekete zemin hazırlamıştır. Nihal PAKIRDAŞI  “Ne çok acı var” Cahit Zarifoğlu Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze şehri, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu önderliğinde yirmi beş gündür soykırıma tabi tutuluyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğini süregeldiğimiz bu zaman diliminde “soykırım” tabirinin literatürden kaldırılmasına izin vermeyen İsrail’e başta Amerika olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada vb. birçok Avrupa ülkesi hiç zaman kaybetmeden…

Okumaya devam edin Soykırımı Destekleyen İdeolojilere Acil Boykot Çağrısı!

Sekülerizm İcadı Kapaksız Sürahiler

Toplumdaki muhafazakarların sekülerleşmeye başladığı, sekülerlerin daha da sekülerleşmek istediği bu zaman diliminde vicdanları rahatlatacak fetvayı, Şerif Mardin 2007 yılında “mahalle baskısı” kavramı ile verir. Mardin, “mahalle baskısı” kavramını; Osmanlı mahalle kültürü ile cumhuriyet sonrası mahalle kültürünün etkisini karşılaştırarak açıklamış; Osmanlı Devleti’nde mahallenin gerçek bir birim olduğunu, mahalle içinde caminin, imamın, onun okuttuğu kitabın yanında esnaf ve tekkenin de var olduğunu dile getirmiştir. Nihal PAKIRDAŞI Dört duvarı ev yapan eşyalar vardır. Halı, koltuk, perde gibi demirbaş eşyaların yanında küçük ev gereçleri arasında yer alan sürahi de bu kategoriye girer. Kısa bir süreliğine evinizde sürahinin olmadığını hayal ederseniz yaşam kaliteniz için sürahinin neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu…

Okumaya devam edin Sekülerizm İcadı Kapaksız Sürahiler

Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik*

Zamanımızda etkinliğini gün gittikçe arttıran, Avrupa’dan yayılan ötekileştirici tavrın paralelinde devam eden yükselen milliyetçiliğin tarih içindeki seyrini daha yakından tanıyabilmek için, Aylin Ünver Noı’nin “Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik” kitabı kaynak olacak bir derinliğe sahip. Nihal PAKIRDAŞI Avrupa’da 1789 yılında, Fransız devrimi ile beraber monarşilerin ve krallıkların yıkılması, cumhuriyetlerin kurulması aynı zamanda ulus-devletlerin oluşum sürecini de başlatmıştır. Bu tarihsel ilerlemeler esnasında milliyetçilik fikri ile devlet kurma süreci arasında paralel gelişmeler sağlanmıştır. Fakat, Darwinizm fikrinin ortaya çıkışıyla beraber milliyetçilik düşüncesi, ırkçılığa dönen bir şekil almıştır. Bu süreçten sonra ulus-devlet oluşumunda önemli bir kavram olan milliyetçilik, Avrupa için “ötekileştirmenin” yeni argümanı haline gelmiştir. İnsan ırkını kategorilere ayırarak kendine üstünlük…

Okumaya devam edin Avrupa’da Yükselen Milliyetçilik*

Çin Seddi mi Daha Büyük Çin Zulmü mü?

Çin’in değerler sisteminde farklılık, tehdit kelimesiyle eşit olarak görülmektedir. Bu düşünce sistemi üzerine inşa edilen Çin; sürekli kendinden olmayanı şiddet ile baskılayarak, kendine benzeterek varlığını devam ettirmektedir. Nihal PAKIRDAŞI Doğu Türkistan; Çin’in, katliam, zulüm ve entrikalarıyla adını, dinini, milli kimliğini unutturmaya çalıştığı; insanlarının ağlama ah etme lüksünün olmadığı, kan kustum kızılcık şerbeti içtim deyiminin dile geldiği mahzun coğrafya. Gerek konumu gerekse yer üstü ve yeraltı zenginlikleriyle her devirde, Türk düşmanlarının saldırılarına ve zulümlerine maruz kalan Doğu Türkistan’ın, ezeli ve ebedi düşmanlarının başında Çin gelmektedir. Asya’nın merkezinde olan Doğu Türkistan’a hâkim olmanın bir anlamda Asya’ya, yani dünyanın en stratejik ve en zengin bölgesine hâkim olmak demek…

Okumaya devam edin Çin Seddi mi Daha Büyük Çin Zulmü mü?

İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi*

İslam yaşam tarzının kendi nefsinden önce karşındakini terci etme bilinci; Batı Avrupa’dan zuhur eden ve tüm insanlığa dayatılan modern dünyada ise; insanların kendisini ve çıkarlarını koruması ve bunun için yaşaması şeklinde bir üst ilke olarak karşımıza çıkar. Nihal PAKIRDAŞI Haşr Suresi’nin “Kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.” ayetinin nüzul sebebi olarak gösterilen Hz. Ebu Talha el-Ensari (r.a), Asr-ı Saadet zamanında îsâr; yani kendi ihtiyacı varken elindekini Allah için verme alicenaplığını gösteren eşsiz yücelikte bir sahabi. Allah’ın son elçisi Efendimizin (s.a.v) getirdiği İslâm’ın ahlâkı ile ahlâklanmış, ihtiyaç sahibi karşısında gösterilen bu yüksek nezaketli verme biçimini zamanı geldiğinde “Eline bir şey geçerse şükretmek,…

Okumaya devam edin İslâm-Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi*