Mahremiyet: Hayatın Sırları ve Sınırları

Zamanımızda gerek dijital dünya gerek sosyal ve psikolojik faktörler gerekse hâkim olan kültür sebebiyle toplumda mahremiyetin sınırlarını insanın kendisinin belirleyeceği algısı oluşturuldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu algıdan ülke insanımız da payını aldı. Nihal PAKIRDAŞI  “Hayâ Allah’ın kapısının anahtarı Gerçi kapısının açılışı gizlidir Onu acarsan aydınlık veren bir ışık görürsün Güzel göz onunla aydınlanır, yukarısı nur ve parlak Gecenin karanlığında bakarsan ona Adeta sabah ve aydınlık gibi görünür”* Kökeninde rahmani bir iz taşıyan mahremiyet kavramının ne denli mühim bir mesele olduğunu ve aşındırıldığı takdirde insan ve toplumun nasıl bir çöküntüye maruz kalacağını sezinlemek güç olmasa gerek. Zira her bir toplumun kendi düşüncesini, davranışlarını şekillendiren…

Okumaya devam edin Mahremiyet: Hayatın Sırları ve Sınırları