Hadisler Perspektifinden Milliyetçilik

Kur’ân-ı Kerîm insanların farklı dillerde ve farklı renklerde yaratılmış olmasını Allah’ın kudretinin bir göstergesi sayar. Dillerin ve renklerin ve ırkların bu farklılığı herhangi bir üstünlük vesilesi olarak kabul edilemez. Nimetullah AKIN Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üni., İlahiyat Fak. 1.     Kavramsal Çerçeve ve Anlam Analizi İnsanlar arasında birçok farklı bağdan söz etmek mümkündür. Aynı anne babadan doğanlar arasında kan kardeşliği, aynı anneden süt emenler arasında süt kardeşliği, aynı soya mensup olmaktan kaynaklı ırkdaşlık, aynı vatanda yaşamaktan kaynaklı vatandaşlık, aynı dine mensup olmaktan kaynaklı dindaşlık gibi. Bu bağlardan biri veya birkaçıyla topluluk oluşturan, topluluğu ayakta tutan ve bu bağları hâkim ideoloji haline getirmeye çalışan milliyetçilik, köken…

Okumaya devam edin Hadisler Perspektifinden Milliyetçilik