Hız Çağı, Sabır ve Asr Sûresi

Bir hayat rehberi olarak gönderilen Kur’ân-ı Kerîm’in 103. sûresi olan Asr sûresi, zamanın ve sabrın önemine dikkat çekerek insanlara bu konuda yol göstermektedir. Nurullah DENİZER Doç. Dr., Uşak Üni. İslami İlimler Fak. Hız, XXI. yüzyılın insanlığa sunduğu en büyük hizmetlerden birisidir. Özellikle iletişim ve ulaşım alanında teknolojinin sunduğu imkânlar, hayatın her alanına yansımış durumdadır. Teknolojinin dolaylı yoldan getirdiği pasif bir dayatma neticesinde, insanlar hızlı yaşamakta, hızlı yaşamak zorunda bırakılmakta ve bu durumun zorunlu bir sonucu olarak daha da hızlı olmak istemektedirler. Bütün bu hız arzusu, yaşamı daha hızlı seyrettirme iştiyakı getirirken kaçınılmaz olarak da insanları daha sabırsız ve tahammülsüz yapar. Sabırsızlık ve sabırsızlığın getirdiği tahammülsüzlük,…

Okumaya devam edin Hız Çağı, Sabır ve Asr Sûresi